Barn og Unge

Gamle Oslo-prosjekt mot 60 ungdommer som har droppet ut av skolen

Gamle Oslo-prosjekt mot 60 ungdommer som har droppet ut av skolen

I Bydel Gamle Oslo er det ca 40 % som ikke gjennomfører videregående skole før de er 21 år. Dette er en stor utfordring som krever langsiktig og målrettet arbeid og tett samhandling og informasjonsdeling på tvers av virksomheter i bydelen.

Bydel Gamle Oslo har igangsatt et prosjekt for å styrke unge voksne i bydelen som ikke har gjennomført videregående opplæring når det gjelder aktivitet og kvalifisering. Prosjektet finansieres av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Målgruppa er unge voksne mellom 16-26 år som har falt ut av videregående skole eller som aldri har startet på videregående utdanning.

- Det er en utfordring å komme i dialog med målgruppa og få etablert et samarbeid med dem. Vi har derfor nylig opprettet en Facebook side, sier Nina Oddby, prosjektmedarbeider i Unge voksne, på bydelens intranettsider.

Nina forteller at hun i samarbeid med bydelens OT-kontakt tilbyr tett oppfølging og hjelp til å skaffe jobb eller arbeidstrening samt hjelp med tilbakeføring til skole. Dette betyr at bydelen nå har et særskilt fokus på de mellom 16-21 år med ungdomsrett. Oppfølgingstjenesten (OT) er en veiledningstjeneste for ungdom fram til 21 år med rett til videregående opplæring, som ikke går på videregående skole eller i lære.

Vi jobber med å kartlegge nærmere 60 ungdommer på siste OT-liste som nylig har droppet ut av skolen. Prosjektet søker også et tettere samarbeid med enkelte innsatsskoler i bydelen for å forebygge frafall og for raskere kunne koble på tjenestene i bydelen. Prosjektets målsetting er å bidra til økt kunnskap om denne gruppa og styrke gjennomføringen av videregående skole.

Et viktig arbeid, som jeg heier på! Hvordan jobber andre bydeler og kommuner med dette?


Kommentarer   

0 #1 Erik A. Telnes 28-02-2017 08:23
Vi hadde også endel ungdom som droppet ut fra VGS i 1. og 2. klasse (det har vi ennå) som vi skaffet praksisplass. Men etter at NAV ble instruert av Robert Eriksen fra FrP, som noe av det siste han gjorde før han ble byttet ut, om å fjerne individstøtten til alle under 18 år for et par år siden, har bydelen jeg jobber i ikke hatt noen av disse i praksisplass. Ingen vil jobbe gratis.....
+1 #2 Tone Glad 28-02-2017 09:18
Bra at de tar tak tidlig. Isolasjon og lediggang over for lang tid har lett for å feste seg og bryte ned en bra, men demotivert ungdom.
+1 #3 Åse Karin Karlsen 28-02-2017 09:47
På akkurat dette området , var det virkelig mye bedre før i tia.. Droppet ut av skolen er nesten ett skjellsord i dag... En utgiftspost og fy for samfunnet,, ett problem ..og ikke minst ett stort nederlag for altfor mange unge.. før i tia inkludert meg sjøl , så fikk vi jobber kastet etter oss, så snart vi var ferdige på ungdoms skolen.. Vi som ikke forsto at skole var for oss . Barn lever svært ofte opp til de voksnes forventninger.. og når man da blir sett på som ett problem fra svært ung alder gjør det virkelig noe med en..Om hver enkelt fikk følelsen av å være en ressurs , så hadde mange problem forsvunne av seg sjøl..Sjøl fikk jeg en bekreftelse på det jeg følte gjennom nettopp ungdoms skolen da jeg uti 20 årene møtte en tidligere lærer.. Han sa, jeg trodde aldri at det skulle bli noe utav deg. Selv om dei aldri hadde sagt det under ungdoms skolen så merker man slikt..Faktisk så fikk jeg sjokk sjøl, og lever opp til nettopp det..noe som ungdoms skole papirene fremdeles viser.. da jeg omsider gikk videregående og høyskole og fikk toppkarakterer. For det første ER alle noe , helt unike , og ALLE har også helt unike evner , for det andre så fikk vi utrolig mye selvtillit med å beherske arbeidslivet.. Endelig var det positive tilbakemeldinge r å hente, endelig betydde jeg noe..Etter nederlagsfølels en på ungdoms skolen var det akkurat det jeg trengte i alle fall for i det hele tatt å prøve meg på skole senere. Så vg ble ikke jeg ferdig med før jeg var 25. I dag skal ALLE gjennom det samme nøkkelhullet, men er vi virkelig skapt for akkurat det?? flere fra før i tia har aldri gått mer på skole, men likevel har dei funnet sin viktige plass i samfunnet , og bidratt med livslange arbeider. der opplæringen foregikk ene og alene på ett praktisk plan..dei håpløse tilfellene fra ungdoms skolen blei svært viktige samfunsressurse r ..i tillegg så har ikke ungdommen i dag muligheter til å bruke like lang tid på skolen som jeg trengte uten at det blir forferdelig dyrt ?? Så i min lille Åseverden så handler dette om å konsentrere tiltakene på det viktige her..Gi ungene SELVTILLIT så vil det andre komme av seg sjøl??Gi ungdommen noe meningsfullt til beste for hver enkelt i tillegg til samfunnet.i stede for at ALLE skal presses gjennom det samme nøkkelhullet å det på denne korte tiden..så bør heller samfunnet tilpasse seg de unges behov, og ikke omvendt.. Er det motiverende og selvtillits oppbyggende å miste en viktig demokratisk mulighet som heter valg?? Er det motiverende med ett Nav stempel i pannen og mye dårligere betalt enn alle andre man jobber sammen med som gjør samme jobben?? Hadde det motivert meg??neppe! Særdels viktig er også veldig god rådgivning og hjelp til å finne hver enkelt sine evner , så følelsen JØSS jeg har jo evner, jeg har jo verdi, det kan også være en stor motivator.. Kanskje den største?? Verdiene til samfunnet har i sannhet forandret seg, men fungerer det?? Blir ungene spurt om deres behov eller er det voksne som veit best...?? Voksne som har glemt fortida ??en av dei aller rikeste, økonomisk sett, jeg kjenner privat ligger på topp eliten i samfunnet vårt, ingen skole, utover grunnskolen , men selvtillit har ført vedkommende dit , ene og alene, utifrå vedkommendes uttalelser sjøl. Hàr vi da som samfunn råd til å la være å motivere andre til å komme dit??med påfølgende svært mange arbeidsplasser! !

Legg til kommentar