Barn og Unge

Oslos ukjente barn - de som ikke blir vaksinert eller undersøkt på helsestasjonen

Oslos ukjente barn - de som ikke blir vaksinert eller undersøkt på helsestasjonen

Helsesøster Wibeke Scheide med et alvorlig varsku i Aftenposten:

"Jeg jobber som helsesøster på en helsestasjon i Oslo. Gjennom lister vi mottar fra Folkehelseinstituttet oppdager vi årlig mellom 80–100 barn i alderen 0–5 år som er helt ukjente for helsestasjonen. Det betyr at de sannsynligvis aldri har vært innom en helsestasjon i Norge.

Når vi vet at Oslo kommune består av 15 bydeler, kan det være grunn til å tro at det er snakk om flere hundre barn som til enhver tid bor og oppholder seg i Oslo, og som er helt ukjente for byens helsestasjoner. De fleste av dem er av utenlandsk opprinnelse. Disse barna får dermed ikke de helsekontroller og vaksiner de har krav på fra den offentlige helsetjenesten.

Sikkerhetsnettet rundt barn som flytter til Norge eller har foreldre som unnlater å gi barnet oppfølging fra helsestasjonen, er etter min mening for dårlig i dag. Jeg vil påstå at dette truer helsen og sikkerheten til disse barna og vil på sikt påvirke folkehelsen i Oslo."

Og hun stiller spørsmålet: Skal helsestasjonen fortsatt være et frivillig tilbud, eller bør det være en plikt å ta barnet til helsestasjonen? Må det en lovendring til? Hva tenker du?

Kommentarer   

+1 #11 Kristin Sofie Waldum-Grevbo 16-03-2017 13:47
Helsestasjons- og skolehelsetjene stens tilbud er basert på frivillighet og tillit, ikke tvang. Slik ønsker vi at det skal være i fremtiden også. Alle barn har i dag rett til helsekontroll, de fleste benytter seg av helsestasjonsti lbudet. Vi ønsker at det skal innføres krav at helsestasjonen får beskjed hvis foreldrene velger å gjennomføre konsultasjonene et annet sted, slik at vi sikrer at ingen barn faller ut av systemene. Vi skal også ha lav terskel for å melde bekymring til barnevernet, vi plikter å ha rutiner når familier ikke møter til konsultasjoner osv. Vi skal ellers ta tema opp på styremøte til uka…

Kristin Sofie Waldum-Grevbo
leder
Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbu nd
+2 #12 Therese 16-03-2017 13:59
Her bør kanskje folk spørre seg hvorfor det er sånn? Er det kun fordi foreldrene gir faen, fordi de ikke vil vaksinere, fordi de ikke kan godt nok norsk, fordi de ikke er fornøyde med det som møter dem på helsestasjonen?
Vår yngste har ikke vært på helsestasjonen siden han var to år, da han fikk autismediagnose n. For det første fordi han ble stressa av alle inntrykkene der, for det andre så hadde de null og niks peiling på autisme.
ALT er fulgt opp av fastlegen vår. Og jeg vet at vi er langt fra alene.
+1 #13 Linn Abeltun Holstad 16-03-2017 20:22
Bør være obligatorisk å gå på helsestasjon ,men vaxiner må være opp til foreldre å bestemme.
-1 #14 Iris Haugland Vilster 17-03-2017 11:49
Både vaksiner og helsestasjon burde være lovpålagt. Mange glemmer dessuten at helsestasjon er en viktig ressurs for å fange opp barn som er forsømt eller mishandlet. Helsestasjon har reddet flere barn ved tidlig varsling.
0 #15 Veronica Amalie Rusdal 17-03-2017 13:25
Klart det bør være obligatorisk kontroll av alle barn. Det gjelder også tannhelsen. Alle barn har rett til vaksiner og oppfølging. Da jeg fikk barn fikk jeg hjemmebesøk av en helsesøster. Eksister ikke dette lenger?
0 #16 Tone Glad 19-03-2017 17:15
Helsestasjonen er en lovpålagt tjeneste, men jeg er usikker på tvang. Informasjon og hjemmebesøk for å informere om tjenesten er viktig, men har de nok ressurser til det? Og som en lengre opp på siden skriver, har de flerkulturell kompetanse? Ikke sikkert foreldrene har kunnskap, så det er jo avgjørende at det blir opprettet et tillitsforhold. I bydelen min har de vedtatt å styrke helsesøster og jordmortilbudet . Da er det mulig å få god kontakt med mødrene under svangerskapet og også informere om helsestasjonsti lbudet for mødrene og de minste. groruddalen.no/.../
0 #17 Ingjerd Hvatum 20-03-2017 21:18
Helt enig med Wibeke. Jeg har samme erfaring selv som helsesøster. Det er de mest sårbare barna som glipper og vi har lite å stille opp med når de ikke kommer. Vi innkaller og går på hjemmebesøk, men ofte bor de ikke på oppgitt adresse. Vi kan melde til barnevernet, men de har gjerne samme prosedyre som oss og henlegger saken. Dermed er vi like langt. Skulle ønske at vi bare kunne fortsette med å være "frivillig", men det går utover barna. Vi bør forholde oss til realiteten.
Vi burde også ha et samarbeid med NAV når familiene ikke kommer. De kan stoppe utbetaling og se om familiene da tar kontakt.

Legg til kommentar