Barn og Unge

Barn trenger gode rollemodeller

Barn trenger gode rollemodeller

– Drivkraften er mine barn. Hvilke muligheter vil de få og hva kan jeg gjøre? Jeg håper mitt engasjement setter spor og bidrar til at mine og andres barn får en bedre fremtid, forteller Husein Awadnur, en ildsjel og pådriver med et stort hjerte for Tøyen.

Han bekymrer seg for manglende rollemodeller i det somaliske miljøet som barna kan se opp til. Bortsett fra fotballspillere finnes det ikke mange rollemodeller. – Men noen er på vei fram og de heier jeg på. Vi trenger rollefigurer som motiverer. Somaliske barn og unge trenger å se «noen av sine egne» som lykkes. Samfunnet må åpne mer opp for somaliere og gi dem en sjanse, sier Husein.

– For å lykkes med integrering må vi lytte til hverandre. Når vi ser noen lykkes i samfunnet skaper det motivasjon hos andre. Vi trenger en visjon for det flerkulturelle; at man føler seg velkomne og blir sett og hørt. Og så er det svært viktig å ikke forhåndsdømme folkegrupper.

Politikerne sier at «Gamle Oslo skal være et trygt og utviklende sted å vokse opp for barn og ungdom. Hele bydelen skal være et sted familier ønsker å bosette seg og bli boende i». For å nå dette målet må bydelen ta nye virkemidler i bruk.

– Somaliere er ikke vant til å ta opp lån til kjøp av egen bolig, forteller Husein. Det er et stort samfunnsproblem. Det skaper stor ustabilitet, og barn flytter mange ganger i løpet av barne- og ungdomsårene.  Trangboddhet, utrygghet, frafall fra skole og kriminalitet henger sammen med dette. Derfor forsøker jeg å få etablert et sosialt entreprenørselskap «Ramaas Bolig» – et selskap etter leie til eie-modellen.  Det er et forsøk på å tenke nytt og få somaliere til å kunne eie sin egen bolig, sier Husein Awadnur blant annet til bydel Gamle Oslos intranettsider.

Les mer under "les mer."

 

Et stort hjerte for Tøyen

– Drivkraften er mine barn. Hvilke muligheter vil de få og hva kan jeg gjøre? Jeg håper mitt engasjement setter spor og bidrar til at mine og andres barn får en bedre fremtid, forteller Husein Awadnur, en ildsjel og pådriver med et stort hjerte for Tøyen.

Husein var bare åtte år da han kom til Norge sammen med mor, far og søsken. Fra Somalia har han minner om lukter, kameler og dromedarer, om besteforeldre og drøssevis av slekt han måtte forlate. – Jeg visste verken hva jeg forlot eller hva jeg gikk til. Det var en ny verden; ny kultur, nye mennesker – også været her da, ler Husein.

Det første året bodde familien i Vinje i Telemark, her fikk Husein med seg noen nynorskgloser. Så gikk ferden til Romsås i to år før foreldrene kjøpte leilighet på Ammerud. Her ble de boende og her fikk Husein sine viktigste oppvekstår.

– Der var det fint å vokse opp.  Noe av det beste med denne tiden fra 3. til 8. klasse var læreren min, en flott langhåra rocker som het Nils. Den dag i dag tenker jeg fortsatt mye på han. Jeg var vel usikker og krevde mye oppmerksomhet, var rebelsk, lite skoleflink og slet med ADHD. Men Nils gav meg aldri opp, og jeg husker fortsatt rådene han ga meg.  Han ble derfor veldig viktig for meg i ungdomsårene.

Ildsjel og pådriver

I dag er Husein en profilert ildsjel og pådriver i bydelen. Han har bodd på Tøyen siden 2006, og er ansatt som prosjektmedarbeider ved Linkkontoret i bydelen.  Han har kone og fem barn, og strutter av energi og har et engasjement langt utover gjennomsnittet. Hvor får han denne energien fra?

– Å kunne hjelpe gir meg energi, jeg blir glad når jeg har hjulpet noen. Men det er en plikt også. I seks år drev jeg et gatekjøkken og en dagligvare, men det gav meg ingenting. Jeg følte ikke at jeg utviklet meg og ga det opp. Å jobbe med mennesker er noe helt annet.

Rollemodeller og integrering

Husein bekymrer seg for manglende rollemodeller i det somaliske miljøet som barna kan se opp til. Bortsett fra fotballspillere finnes det ikke mange rollemodeller. – Men noen er på vei fram og de heier jeg på. Vi trenger rollefigurer som motiverer. Somaliske barn og unge trenger å se «noen av sine egne» som lykkes. Samfunnet må åpne mer opp for somaliere og gi dem en sjanse, sier Husein.

– For å lykkes med integrering må vi lytte til hverandre. Når vi ser noen lykkes i samfunnet skaper det motivasjon hos andre. Vi trenger en visjon for det flerkulturelle; at man føler seg velkomne og blir sett og hørt. Og så er det svært viktig å ikke forhåndsdømme folkegrupper.

Sosial entreprenør

Politikerne sier at «Gamle Oslo skal være et trygt og utviklende sted å vokse opp for barn og ungdom. Hele bydelen skal være et sted familier ønsker å bosette seg og bli boende i». For å nå dette målet må bydelen ta nye virkemidler i bruk.

– Somaliere er ikke vant til å ta opp lån til kjøp av egen bolig, forteller Husein. Det er et stort samfunnsproblem. Det skaper stor ustabilitet, og barn flytter mange ganger i løpet av barne- og ungdomsårene.  Trangboddhet, utrygghet, frafall fra skole og kriminalitet henger sammen med dette. Derfor forsøker jeg å få etablert et sosialt entreprenørselskap «Ramaas Bolig» – et selskap etter leie til eie-modellen.  Det er et forsøk på å tenke nytt og få somaliere til å kunne eie sin egen bolig.

Frivillig arbeid avdekker behov

Frivilligheten åpner mange nye dører; man får økt kunnskap om sitt lokalmiljø og bygger nettverk. Da Husein startet å gå Nattravn oppdaget han behovet for en bydelsarena for sportslige aktiviteter, det ble starten på Tøyen sportsklubb.

Det store frafallet i skolene i bydelen bekymrer Husein. Det skjer allerede i ungdomsskolealder. – Jeg mener dette er en av de største utfordringene. Vi må gi barn og unge lyst til å gå på skolen og motivere dem. Kanskje får de ikke til en prøve – og så er det gjort. De gir opp skolen.

– For å nå ungdommene må man spille på lag med foreldrene, sier Husein som også er nestleder i  «Kulmis forum», en frivillig organisasjon drevet av somaliske foreldre. Fra september 2016 har de møttes hver søndag. Nå har de slått seg sammen med Tøyen foreldregruppe og Håp kompetansesenter. Her snakker foreldrene sammen for å komme frem til gode tiltak som kan hindre frafall i skolen.

De gode hjelperne

Husein er ansatt som prosjektmedarbeider ved bydelens Linkkontor. Linkkontoret nyter stor tillitt i befolkningen med ansatte som snakker norsk, engelsk, somalisk og arabisk. Jungeltelegrafen går om dette tilbudet.

– Vi pleier å si at vi er 10 prosent hjelpere og 90 prosent psykologer fordi vi lytter på det folk kommer med i tillegg til det praktiske. Folk kommer til oss fra andre bydeler, kommuner og fylker. De kommer rett inn - ingen ventetid eller bestilling.

– Her om dagen kom en dame med et brev fra det offentlige. Hun forstod ikke innholdet. Da jeg sa det var et varsel om utkastelse, holdt hun på å besvime. Det viste seg at hun skyldte en mindre husleie fra i fjor. Vi hjalp henne med å logge inn på nettbanken og fikk betalt den. Mange slike historier opplever vi daglig. Menneskene vi møter her åpner seg mye mer fordi vi verken gir ut penger eller vedtak. Her finnes ingen aggresjon. I stedet får vi takkebrev.

(fra bydel Gamle Oslos intranettsider)

Legg til kommentar