Barn og Unge

Kameraovervåking i skoler og barnehager?

Kameraovervåking i skoler og barnehager?

Oslo bystyre «vil ha kameraovervåkning i skoletiden,» het det i en overskrift hos NRK Østlandssendingen torsdag.

Jeg mener dette ikke er dekkende for det bystyret onsdag vedtok.

Faktum er at totalt 33 Osloskoler har montert overvåkingskameraer, og 12 av disse skolene har filmet elevene i skoletida. Regelverket er uklart og Utdanningsetaten kunne ikke på Aftenpostens forespørsel forklare hva opptakene var brukt til eller hvordan denne sensitive informasjon ble oppbevart.

Jeg er enig i det grunnperspektivet Datatilsynets direktør har: – Skolegården skal være et sted hvor man kan utfolde seg. Blir man filmet, legger man bånd på seg.

Eller som det heter i SVs program: «Tiltak som hver for seg kan være fornuftige på områder som helse, samferdsel og justis, setter personvernet under sterkt press. Bruken av registrering og kontroll av opplysninger om oss øker. Den teknologiske utviklingen åpner stadig for nye metoder for overvåkning og kontroll. SV vil ha strenge restriksjoner når det gjelder muligheten til lagring av opplysninger om folks kommunikasjon og bevegelser. Det samme gjelder adgang til kameraovervåking og avlytting. Retten til integritet og vern om personlige forhold er et grunnleggende prinsipp som står over myndigheters ønske om kontroll og kunnskap.»

Uklare retningslinjer gjorde det derfor nødvendig at bystyret vedtok, med SVs stemmer:

"Bystyret ber byrådet utarbeide retningslinjer for kameraovervåkning i Oslos skoler og barnehager som sikrer barn og unges rett til personvern og retten til et trygt læringsmiljø, og et trygt arbeidsmiljø for ansatte.»

Dette betyr en opprydding, og ikke en oppmykning. Vi er særs kritisk til kameraovervåking som sådan, og ønsker at det ikke skal brukes.

Og derfor: Det skal være strenge krav til når og hvor kamera kan tillates brukt. Vi skal ikke ha en generell overvåking av skolegårder eller bygninger i skoletiden ut fra et forebyggingsperspektiv, men avgrenses til helt konkrete tilfeller der det er spørsmål om å avdekke alvorlig kriminalitet.

Bystyret vedtok derfor:

«Kameraovervåking av elever eller ansatte i skolebygg eller skolegård i skoletiden skal ikke kunne tillates annet enn i spesielle tilfeller for å sikre enkeltpersoner mot alvorlige kriminelle handlinger. Dersom kameraovervåking må benyttes for å ivareta elevers og ansattes sikkerhet, skal dette være tidsbegrenset og etter en risikovurdering i samråd med politiet."

Et tema som dette er krevende, med vanskelige avveining av hensyn. Jeg tror bystyret har funnet en klok løsning. Men her kan det sikkert være forskjellige meninger. Hva tenker du?

Kommentarer   

0 #1 Gro Balas 28-10-2017 07:26
Selvsagt vil kameraovervåkin g bare benyttes i unntakstilfelle r, der ekstreme og uakseptable forhold dokumenteres og elever plages, trues av kriminelle som bør vises vekk. Og selvsagt vil det aldri være en permanent ordning noe sted. Imidlertid vet vi at det på enkelte videregående skoler inni mellom foregår helt uakseptabel kriminell virksomhet. Vi kan aldri tillate at våre unge elever skal utsettes for den slags. Nå har vi gitt dette virkemiddelet til skolebyråd og etat. Vi skal selvsagt følge nøye med og kontrollere at det ikke blir brukt et minutt for lenge!
+1 #2 Terje Omestad 28-10-2017 12:25
Jeg kjenner jo bare til utviklinga i skolegårdene fra media. En aggressivitet som har vært kraftig tiltagende de siste 10-20 åra. I og med at årsakene ikke diskuteres eller ihvertfall behandles ganske ullent, så skjønner jo vii vanlige TV-tittere at det er noen tabuer ute og går. Hehe.

Men nå er det velen ad hoc-løsning som er tema. Akkurat som med mobbing, trakasserier og faren med brutale med-elever, så Må vi alltid huske på at ungene er (heldigvis) tvunget til å gå på skolen. Vi voksne kan lettere bytte arbeidsplass og vi er ikke så sårbar.

Det viktige med kameraet er nettopp det lille ubehaget som elevene opplever. Fordi det kan stagge "styggingene". Og, det er vel vanlig coutume at opptaket slettes på kvelden? Eller et par ganger i uka? Det er jo bare en programmeringssak.
Men rutinene for dette må jo avklares på forhånd med skolevesen, lærere og elevråd. Vil jeg tro.

(Og la kameraet stå på permanent. I noen år)
+1 #3 Espen Karlsen 28-10-2017 12:37
Kameraovervåkin g av skolenes utearealet bør helt klar være lov for å forebygge. Ansatte er ikke tilstede rundt skolen til en hver tid i skoletiden om det skulle skje en situasjon. Etterstad vgs saken er et flott eksempel på dette, saken hadde ikke vært løst om det hadde skjedd i dag da kameraene på skolene nå er skrudd av i Oslo.
+1 #4 Geir Ivar Jørgensen 28-10-2017 15:51
Om skolene og barnehagene har sin egen overvåkningssen tral, blir ikke dette prinsippielt forskjellig fra å ha lærere og egne ansatte til å følge med på hva som skjer på skolen, eller i barnehagen. Det er jo en forutsetning at alt som skjer der skal være under påsyn og kontroll av foresatte.
0 #5 Dag Karlsen 29-10-2017 20:27
Jeg ser ingen problemer med kameraovervåkni ng av fellesarealer hvis man bare gjør det riktig. Hva er riktig? Jo: Ingen kan sitte å følge med på noen skjermer og se alt! (Det skal ikke gjøres mulig) At alt virker testes regelmessig av driftshensyn. Film-filen tas kun ut på når det har skjedd et lovbrudd, grovt tyveri, innbrudd vold, herverk. f. eks. på politiets annmodning. Alle opptak slettes automatisk etter maks 14 dager.

En annen sak jeg lurer på om jeg ønsker meg er noe som brukes på universitetet, tavle/forelesni ng filmes, og gjøres tilgjengelig på internett.
Her skal ingen person filmes ufrivillig. ???
0 #6 PEtter Yttereng 30-10-2017 07:48
Du skriver i ditt innlegg at det skal kun brukes til alvorlig kriminalitet.
Hva er mer alvorlig enn at ungdommer blir involver i narkotika og vold.
Når man skal bruke det får å passe på at man ikke bryter seg inn for stjele utstyr fra skolen da blir argumentasjonen feil og kaller det for alvorlig kriminalitet.
Omsetning av narkotika og vold i skolen er alvorlig kriminalitet.
0 #7 Roger Vinje 30-10-2017 14:18
For å unngå at man får feil assosiasjoner til dette med overvåking vs. verktøy for å løse kriminelle handlinger så kan man kalle ITV anlegget for et anlegg med sikkerhetskamer aer og ikke overvåkningskam era. Da det er knyttet en rekke predefinerte fordommer til begrepet "overvåkingskam era".

ITV-utstyret er ikke montert for å hindre vold og hærverk, men det kan ha en preventiv virkning. Primært er slikt anlegg montert for å ha mulighet til å avdekke alvorlig kriminalitet. nrk.no/.../...
I denne artikkelen så henvises det til Etterstad Vgs hvor gjerningsmennen e til en alvorlig voldsutøvelse har blitt sporet og løst ved bruk av ITV-anlegget. Uten anlegget, så hadde gjerningsmennen e gått fri - En skummel lærdom de ville tatt med seg ut i samfunnet med de ringvirkningene det vil få i år fremover.

Sikkerhetssyste mer er ikke et alternativ til voksne representanter i fellesområdene, som miljøarbeidere og annet personell. De er et verktøy for å lettere oppklare de uønskede hendelsene.

Legg til kommentar