Barn og Unge

Osloskolen: Lar lærerne droppe skriftlig elevvurdering

Osloskolen: Lar lærerne droppe skriftlig elevvurdering

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen opphever kravet om skriftlig vurdering av elever i 1.-7. trinn, innført i 2005. – Hvordan elevvurderingen skal skje, skriftlig eller muntlig, har vi tillit til at skolene selv kan avgjøre, sier hun til Dagsavisen.

Det var daværende skolebyråd Torger Ødegaard, fra Høyre som i 2005 innførte skriftlig faglig vurdering ved alle Osloskoler.

– Kravet om obligatorisk skriftlig halvårsvurdering av alle elever fra 1. til 7. trinn, har vært ekstremt tidkrevende. Faktisk en betydelig tidstyv. Nå viser vi vei ved å løse opp. Hvordan elevvurderingen skal skje – skriftlig eller muntlig, har vi tillit til at skolene selv kan avgjøre, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), Oslos nye byråd for oppvekst og kunnskap.

Aina Skjefstad Andersen er leder Utdanningsforbundet Oslo. Hun er svært glad for SV-byrådens grep:

– Dette er veldig gledelig. Vi har helt siden 2005 ment at dette er noe skolene selv bør få bestemme. Mange har opplevd dette som en tvangstrøye som har byråkratisert lærerrollen og spist av tid lærerne skulle brukt til godt utviklingsarbeid, sier hun.

Dette heier jeg på!

Kommentarer   

0 #1 June Aikio Grimestad 29-01-2018 12:27
Så bra. Fikk nettopp første halvårsrapport på barnet. Intetsigende og bortkastede sider. Håper lærerne nå kan bruke mer tid på barna!!
0 #2 Marianne Lindheim 29-01-2018 18:57
Bare ikke la det bli som på 90-tallet da mange elever og foreldre ofte ikke fikk noe form for skriftlig vurdering før på ungdomsskolen. Det var fullstendig opp til den enkelte lærer. Sårbart!
+1 #3 Siri Otterbeck 29-01-2018 18:58
Men foreldre leser jo svært ofte ikke den skriftlige vurderingen! De deltar på utviklingssamta ler og får alt der muntlig, pluss anledning til å stille spørsmål. I tidligere Fronter kunne vi se hvilke foreldre som hadde lest hvilke dokumenter, og det var sørgelig lesing. Husk også at foreldre har en plikt til å følge med og skaffe seg informasjon.
0 #4 Pål Ludvig Finstad 29-01-2018 21:17
Pass på at ikke områdedirektøre ne presser skolene til å fortsette som før. "På skolenivå" betyr gjerne at rektorene gjør som områdedirektøre n sier, og områdedirektøre n gjør som Søgnen vil. Lærerne blir som vanlig ikke spurt.
0 #5 Knut J Michelsen 30-01-2018 07:19
Etter presiseringen av forskriften om valg mellom skriftlig og/eller muntlig halvårsvurderin g, har faktisk dokumentasjonsk ravet økt på noen skoler - Sitat: «Det skal givast skriftleg og/eller munnleg halvårsvurderin g utan karakter gjennom heile grunnopplæringa .» I Akershus har de fx et standardisert byråkratisk oppfølgingssyst em av IG-elever og 1-enere som på min skole var så utmattende at lærere følte seg presset til å sette ståkarakterer. Det er det selvsagt umulig å få dokumentert, men likevel sant.
0 #6 Kent Andersen 30-01-2018 07:20
Hurra! Byråkratiet rund dette har vært helt meningsløst.
0 #7 Caroline Engh Persson 30-01-2018 08:00
Problemet er mest den egenvurderingen barna må gjøre fra første skoleår, det hører ingensteds hjemme. Skrot PALS mens dere er i gang også.
0 #8 Arild Eriksen 30-01-2018 16:21
Dette er viktig avbyråkratiseri ng. Tillit istedet for byråkrati.
0 #9 Trygve Roll-Hansen 30-01-2018 20:18
Som ungdomsskolelær er i matematikk i 1969 fikk bare lærer vite resultatet fra landsomfattende prøve, det var greit for å få vite at en lå på riktig nivå med karakterene. I dag belønnes de lærere og skoler som gir for gode karakterer. Konservativ skolemodell gir mer byråkrati og dårligere resultat, det motsatte av det de konservative har vunnet makt på. De er mestre i markedsføring.

Legg til kommentar