Barn og Unge

Oslo-barnehagene: Høy kvalitet

Oslo-barnehagene: Høy kvalitet

Nettavisen, som ofte kan forveksles som Fr.Ps hofforgan, har kommet over en foreldreundersøkelse for Oslo-barnehagene. De presenterer resultatet under denne overskriften «Private barnehager knuser de kommunale. 18 av de 20 beste barnehagene er private.»

Men dette blir jo som å sammenligne epler og bananer. Toppen av listen består i all hovedsak av  familiebarnehager og spesialbarnehager (Montessoribhg, Steinerbhg, Naturbhg, Menighetsbhg etc).  Det er jo slik at familiebarnehager – naturlig nok – kun finnes som privat tilbud. Og samme med f.eks. Montessori-barnehagene. Har man Montessori som preferanse er det kun private driftere som kan levere det.

Men viktigst: Det er slett ikke eieformen som er avgjørende for kvalitet. Alder på barnehagen (gamle nedslitte kommunale, vs nyetablerte private), størrelse på barnehagen (små private familiebarnehager, mot f.eks. svært store kommunale ), dimensjonering og organisering av den enkelte avdeling, kompetanse hos ledelse og ansatte m.v. Og slik kunne jeg lagt på mange ting.

Det finnes kjempebra private Oslo-barnehager, og det finnes dårlige private barnehager. Og tilsvarende: Det finnes dårlige kommunale Oslo-barnehager, og det finnes kjempebra kommunale barnehager.

Men det jeg synes er mest interessant med undersøkelsen er: Oslo-barnehagene holder gjennomgående veldig høy kvalitet, både de kommunale og de private. Skalaen går fra 1 til 5, der 1 er dårligst og 5 er best, og gjennomsnittet på alle temaer ligger resultatet godt over 4. De ansatte gjør et flott arbeid, som foreldrene vet å verdsette.

Kommentarer   

+1 #1 Asle Olsen 13-04-2018 05:39
Som du skriver så er foreldre tydelig opptatt av hvor ny en barnehage er. Noe annet som helt sikkert også spiller inn er hvor godt foreldrene liker de ansatte. Tror faktisk det har mer å si for deres opplevde kvalitet enn hva barna synes. Men én viktig ting som foreldre absolutt ikke legger merke til, men som er viktigere enn alle de tingene foreldre bedømmer, er bemanning. Om barnehagen har tid til barna deres. Det er kjempeviktig og det er noe de fleste foreldre ikke har peiling på (med mindre bemanningen blir så dårlig at det oppstår større problemer). Og her er de private, og spesielt de kommersielle barnehagene i snitt mye dårligere enn de kommunale.
+1 #2 Anne Greve 13-04-2018 06:16
Mange gode refleksjoner her. Men det er også viktig å være klar over at foreldreundersø kelser ikke gir fasit for hva som er god kvalitet. De representerer ett perspektiv. Foreldre ser stort sett barnehagen når de følger eller henter barna. De har ikke forutsetning for å si noe om kvaliteten gjennom hele dagen. Jeg synes at foreldreundersø kelser altfor ofte blir trukket frem som eneste argument i vurdering av barnehagens kvalitet. Det blir feil.
+2 #3 Tord Steiro 13-04-2018 11:03
@Anne Greve:
Etter å ha flyttet med barn, og dermed byttet barnehage et par ganger, er jeg overbevist om at du har helt rett!

Jeg har gitt en middelmådig barnehage toppkarakter, utelukkende fordi jeg ikke visste bedre. Det var først etter å flyttet langt unna, og møtt en helt annen type barnehage, jeg skjønte hvor god en barnehage faktisk kunne være.

Men de færreste foreldre finner det ut, tror jeg. Og da er det helt vesentlige ting som ikke fanges opp i slike undersøkelser.

Og å er det jo helt opplagt, at foreldreeide barnehager, og barnehager med et smalt og annerledes pedagogisk opplegg, vil få høyest score. Slik vil det alltid være, fordi foreldrene til barna i slike barnehager er langt over gjennomsnittlig engasjerte både i egne barn og i barnehagen.
+1 #4 Inger Bjørnsvik Larsen 13-04-2018 12:49
Enhver som kjøper noe.. betaler for noe og har allerede valgt noe, vil forsvare sitt valg og sette høy scoore. Foreldreundersø kelser er egentlig veldig useriøs undersøkelse.. som ikke burde gi politikerne noe som helst grunnlag å beslutte på. Men dessverre så har politikken blitt en konkurranse om tall og undersøkelser. Statistikker, betyr mer enn ideologi og helhetsforståel se. Det kan være at det er medias hang til å få oppslag, og gå på politikeres beslutninger, at disse hele tiden må skylde på statistikk og undersøkelser som grunnlag.
Jeg så det skje spesielt med en statistiker som Jens Stoltenberg. Det blir rett og slett for mye informasjon og man mister poenget i den politikken de skal drive. I dag drukner de fleste på stortinget lett i denne mengden av informasjon de skal "gjennomlese"
Og vi ser det gang på gang.. hvordan skjulte agendaer, vridning av fakta ja nå med Siv og SSB som viser en makt-ide.. og en forakt av virkeligheten som leves "der ute".. som ligner mer på et tyranni, enn et demokrati.
+2 #5 Mona-Lisa Angell 13-04-2018 20:42
En annen ting er jo at vi foreldre ikke får de viktige spørsmålene i disse undersøkelsene. Vi svarer på om vi liker utelekeplassen og lokalene inne, om vi er fornøyd med maten og med jobben personalet gjør, men vi får ikke anledning til å svare på om barnegruppa er for stor, om det er nok folk på jobb eller om det settes inn vikarer når noen er syke.

You have no rights to post comments