Barn og Unge

Du har kollegene i ryggen, Malkenes!

Du har kollegene i ryggen, Malkenes!

30 lærere fra Ulsrud Videregående Skole stiller seg bak Simon Malkenes sin beskrivelse av skolehverdagen, og protesterer mot reaksjonen han har blitt møtt med:

Vi er mange lærere på Ulsrud som har blitt spurt om å uttale oss i media etter at Aftenposten trykket et leserinnlegg angivelig fra elever i klasse 3IDA ved denne skolen, mandag 9. april. Det er mange av oss som foreløpig har svart nei, fordi vi ikke ønsker å uttale oss om hverken elever eller ledelse i media.

Nå ser det derimot ut som om vi nok en gang er nødt til å uttrykke vår støtte til kollega Simon Malkenes. Vi vil understreke at hans poeng om konsekvenser av karakterbasert inntak er en sak Oslo-politikerne må ta tak i. Denne kritikken av systemet ser nå ut til å ha kostet Malkenes dyrt. Saken har skapt debatt og det tyder på at dette er en viktig sak for mange lærere.

Etter Aftenpostens oppdatering rundt leserinnlegget fredag 13. april, står det igjen et inntrykk av en lærer som svikter sine elever og krenker dem offentlig i media.

Vi fastholder at Malkenes’ beskrivelse av en norsktime ved skolen var en situasjonsbeskrivelse det for flere lærere er lett å kjenne seg igjen i, og i våre øyne ingen krenkelse. Det kan se ut som at det er risikabelt å fortelle hvordan ting faktisk kan være i en vanlig skolehverdag, tatt i betrakting den reaksjonen han har fått i etterkant. Sånn kan vi ikke ha det.

Frederic Robert Marchesi, Laura Ryan, Ida Andrine Heggset, Marius Chapman, Emmy Eilertsen, Kaja Rustand Dahl, Kristine Wærnes Andersen, Eivind Høibø, Petter S. Drevland, Birgitte Riisøen Erichsen, Anita Karimzadeh, Svein Halvorsen, Ingunn Bjørnstad, Therese Fagerstrand, Henriette Kværneng Johansen, Kaja Sørli, Marit Dalen, Hella Niebuhr, Merete Skogstad, Janina Zander Merum, Grete Sætaberget, Thore Larsgård, Trond Sæther, Jan Høvik, Vilde I. Salas, Theodor Tinius Tronerud, Nora Rud Jacobsen, Øystein Hageberg, Solveig Andersen, Camilla Olufsen.

Les også fra Ulsrud-lærere: Skoler som taper.

Lederartikkel i Dagsavisen, Dagbladet, Aftenposten, Klassekampen, Dagens Perspektiv, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Morgenbladet

Kommentarer   

0 #1 Anne Dahl-olsen 21-04-2018 14:23
Det kalles taushetsplikt, ikke taushetskultur!
Som lærer burde han fremlagt dette som en stil m fiktive forbokstaver for å ivareta taushetsplikten , men samtidig varslet om situasjonen.
0 #2 Andreas Meyer 21-04-2018 22:03
@Anne Dahl-olsen:
Er det på noe tidspunkt indikert at det ikke er fiktive forbokstaver?
Hvis jeg beskriver en elev slik: "A sitter med full vinterbeklednin g inne (er det for å skjule ørepluggene?). Mangler bok, PC og skrivesaker. Legger seg for å sove 5 ut i timen - på første rad" Da trenger ikke kolleger og klassekammerate r å legge sammen mer enn to og to for å skjønne at dette er snakk om Knut selv om navnet ikke begynner på A.
+1 #3 petter nord 22-04-2018 08:11
Anne og Andreas. professor i yttringsfrihet, har uttalt seg her om dette er brudd på taushetsplikten , og juridisk sett er det ikke det. dette er også bekreftet av juridisk fakutltet ved UIO. At elevene okalt kan gjenkjenne, eller familien kan gjenkjenne handlingen i et klassrom betyr ikke brudd på taushetsplikten . Det er nemmelig ikke en ny informasjon/opp lysning om vedkommende har, men en belysning av allerede kjent info internt i klassen. Juridisk er også dette en relativt ikkesak for elevene, men den brukes nå av UDE for å ta en systemkritiker. Det er betenklig sett utenifra at osloskolen fortsatt vil tåkelegge problemer, enn å gjøre noe med de. Situasjonsbeskr ivelsen er faktisk noe som beskrver mnage brudd på ordensreglemang regulert i forskriften til opplæringslova. .. se punktet under elvenes plikter
0 #4 Runar 02-10-2018 09:37
Så da antar jeg at dere føler det er greit å lese opp på et f.eks foreldremøte «Z kaller B for en feit faen, D har ikke gjort noe hele timen, AK forstyrrer alle og skriker og roper» når Zaira, Bjarte og Anders Kjell sitter der med foreldrene sine?
Om det IKKE er greitt så er det heller ikke greitt p gjøre dette.

Legg til kommentar