Barn og Unge

Vaktmesteren - en viktig del av skolemiljøet

Vaktmesteren - en viktig del av skolemiljøet

Oslo bystyre har drøftet skolevaktmesterordningen, der SV-byråd Inga Marte Thorkildsen har sagt at konkurranseutsettingen skal avsluttes, og vaktmesterne skal være ansatt på den enkelte skole.

I den sammenheng fortalte jeg en historie fra virkeligheten, fra Oslo-skolen:

Skolen det gjelder har ikke vaktmester på sin skole. De er en del av de skolene som er med i forsøksprosjekt om en vaktmesterpool i regi av firmaet NEAS. Læreren har en elev med epilepsi i klassen sin, og som har lett for å få anfall ved skarpe, blinkende, lys. En dag hun kom på skolen hadde et av lysstoffrørene begynt å blinke. Hun fikk da beskjed om at hun måtte registrere dette i et skjema, og så skulle det komme noen å fikse det. Men det kunne fort ta noen dager.

Læreren spurte da rektor hva hun skulle gjøre. Skulle hun sende eleven med epilepsi hjem til dette var ordnet eller la eleven kanskje få flere anfall enn normalt? Hun ga da beskjed til rektor: Da fikser jeg det heller selv. Rektor var tydelig i sin beskjed: Det har du ikke adgang til. Lærerne har ikke lov til å klatre på stiger o.l., Det ligger ikke i deres instruks. Hvis hun mot formodning skulle falle ned og skade seg var det ikke sikkert hun hadde krav på yrkesskadeerstatning.

Jeg forstår godt at lærerne i Osloskolen drømmer om den gamle og gode vaktmesteren, og derfor må vi få skrotet dette blåruss-opplegg.

Les hva jeg sa i bystyret nedenfor.

 

Oslo bystyre 25. april 2018

Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag. Vaktmestertjenestene i Osloskolen må tilbake til Utdanningsetaten

Ordfører,

23. januar i år hadde Klassekampen et større oppslag under overskriften «Oslo-byrådet stanser prosess med konkurranseutsetting av skolevaktmestre: Satser på egne vaktmestre.»

I artikkelens ingress heter det: «Byrådet i Oslo avslutter ordningen med å sette ut vaktmesterne ved skolene til private. Byråd Inga Marte Thorkildsen har tro på at skolene må ha vaktmestrene som del av eget lag.»

Byråden gir tre, slik jeg ser det: gode, grunner for at det er klokt at skolevaktmesterne er ansatt i Osloskolen:

- For det første er det en forenkling. Gjennom å ha en fast vaktmester slipper skolene å skrive i detalj alt som skal utføres i en kontrakt.

- For det andre kan vi bruke vaktmestrene som en ressurs i skolen, de blir en del av laget.

- For det tredje bygger vi kompetanse gjennom tilstedeværelse.

Samme dag som kursendringen ble varslet i Klassekampen fremmet Rødt privat forslag med samme innhold. Jeg tror det er klokt å vente på en forberedt sak fra byrådet.

Jeg har lyst til å fortelle en historie fra virkeligheten: Skolen det gjelder har ikke vaktmester på sin skole. De er en del av de skolene som er med i forsøksprosjekt om en vaktmesterpool i regi av firmaet NEAS. Læreren har en elev med epilepsi i klassen sin, og som har lett for å få anfall ved skarpe, blinkende, lys. En dag hun kom på skolen hadde et av lysstoffrørene begynt å blinke. Hun fikk da beskjed om at hun måtte registrere dette i et skjema, og så skulle det komme noen å fikse det. Men det kunne fort ta noen dager.

Læreren spurte da rektor hva hun skulle gjøre. Skulle hun sende eleven med epilepsi hjem til dette var ordnet eller la eleven kanskje få flere anfall enn normalt? Hun ga da beskjed til rektor: Da fikser jeg det heller selv. Rektor var tydelig i sin beskjed: Det har du ikke adgang til. Lærerne har ikke lov til å klatre på stiger o.l., Det ligger ikke i deres instruks. Hvis hun mot formodning skulle falle ned og skade seg var det ikke sikkert hun hadde krav på yrkesskadeerstatning.

Jeg forstår godt at lærerne i Osloskolen drømmer om den gamle og gode vaktmesteren, og derfor må vi få skrotet dette blåruss-opplegg.

Kommentarer   

0 #1 Tor-Arne Mathiassen 09-05-2018 10:07
At vaktmesteren forsvinner er tragisk.
Jeg var ikke alltid den mest populære gutten i klassen de første årene.
Faktisk så satt jeg oftest og spiste matpakka mi sammen med vaktmesteren på skolen min.
Vaktmesteren er mer enn bare
Vaktmester. Han er faktisk en del av lærerstaben. Han er en som faktisk kan utgjøre en stor forskjell i hverdagen til barna.

Legg til kommentar