Barn og Unge

PBL trenger mer enn ny direktør

PBL trenger mer enn ny direktør

Før Anne Lindboe starter som direktør vil vi fortelle om vår erfaring med hvordan Private Barnehagers Landsforbund møter foreldre, skriver Elin og Anne Skrede.

"Barneombud Anne Lindboe er ansatt som ny direktør i interesseorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Før Lindboe forlater jobben som barneombud ønsker vi å fortelle om vår erfaring med hvordan PBL møter foreldre som oppdager og varsler om at noe er galt i barnehagen.

Høsten 2017 opplevde vi at vår datter ikke trivdes i den kommersielt drevne Risenga barnehage i Asker. Hun var utrygg. Vi engasjerte oss derfor i barnehagens samarbeidsutvalg, og begynte samtidig undersøke den dårlige økonomien til barnehagen. Det vi til slutt fant ut, med god hjelp av Asker og Bærums lokalavis Budstikka, sjokkerte oss og oppleves fortsatt som en urett. Sentralt i fortellingen står også Private Barnehagers Landsforbund.

I januar i år ble det økonomiske tilsynet ved driften av Risenga barnehage ferdigstilt. Rapporten avdekker slik vi ser det uansvarlig og dårlig drift over flere år. Eierne har blant annet tatt 330.000 for mye i husleie gjennom internfakturering, latt barnehagen forfalle og så til slutt solgt bygget og gitt seg selv fortjenesten. Tilbake sitter barna i et utslitt bygg med et prekært vedlikeholdsbehov og en usikker fremtid. Eierne har ikke én eneste gang stilt opp og møtt foreldrene.

Forholdene avdekket i Risenga var så alarmerende at Fylkesmannen i Oslo på eget initiativ igangsatte undersøkelser av de samme eiernes barnehage i Oslo. Tilsynet ved Torshovhagen barnehage endte i et krav om tilbakebetaling av 5,4 millioner kroner, og avdekket at de to eierne både hadde gitt seg selv urimelig høy lønn, millionbonus og belastet barnehagen for privat forbruk som BMW firmabil, besøk på Theatercaféen og spa-behandling. Kombinasjonen av grådighet og et totalt fravær fra den daglige driften vekker naturlig nok sinne og engasjement hos foreldre som stiller på dugnad og legger regningen fra barnehagen inn til forfall på konto hver måned.

En skulle tro det var i PBL sin interesse å rydde useriøse eiere av banen, og bistå foreldre som varsler om kritikkverdige forhold. Vi henvendte oss til PBL med spørsmål rundt driften av Risenga barnehage i Asker allerede våren 2017, men fikk mager respons. PBL var derimot ute umiddelbart etter at vi hadde sendt en bekymringsmelding til Asker kommune og forsvarte eierne av Risenga barnehage både overfor kommunen og i Budstikka. Og det helt uten å undersøke de faktiske forholdene rundt driften. Istedenfor å lytte til og ta foreldre som varsler om økonomisk rot på alvor, ble våre spørsmål aktivt forsøkt avvist. Det ble raskt veldig tydelig for oss som stod midt i varslingssaken at PBL beskyttet juksemakerne, ikke barna," skriver Elin og Anne Skrede blant annet.

Les hele artikkelen nedenfor, under «les mer.»

 

PBL trenger mer enn ny direktør

Av Elin og Anne Skrede

Barneombud Anne Lindboe er ansatt som ny direktør i interesseorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Før Lindboe forlater jobben som barneombud ønsker vi å fortelle om vår erfaring med hvordan PBL møter foreldre som oppdager og varsler om at noe er galt i barnehagen.

Høsten 2017 opplevde vi at vår datter ikke trivdes i den kommersielt drevne Risenga barnehage i Asker. Hun var utrygg. Vi engasjerte oss derfor i barnehagens samarbeidsutvalg, og begynte samtidig undersøke den dårlige økonomien til barnehagen. Det vi til slutt fant ut, med god hjelp av Asker og Bærums lokalavis Budstikka, sjokkerte oss og oppleves fortsatt som en urett. Sentralt i fortellingen står også Private Barnehagers Landsforbund.

I januar i år ble det økonomiske tilsynet ved driften av Risenga barnehage ferdigstilt. Rapporten avdekker slik vi ser det uansvarlig og dårlig drift over flere år. Eierne har blant annet tatt 330.000 for mye i husleie gjennom internfakturering, latt barnehagen forfalle og så til slutt solgt bygget og gitt seg selv fortjenesten. Tilbake sitter barna i et utslitt bygg med et prekært vedlikeholdsbehov og en usikker fremtid. Eierne har ikke én eneste gang stilt opp og møtt foreldrene.

Forholdene avdekket i Risenga var så alarmerende at Fylkesmannen i Oslo på eget initiativ igangsatte undersøkelser av de samme eiernes barnehage i Oslo. Tilsynet ved Torshovhagen barnehage endte i et krav om tilbakebetaling av 5,4 millioner kroner, og avdekket at de to eierne både hadde gitt seg selv urimelig høy lønn, millionbonus og belastet barnehagen for privat forbruk som BMW firmabil, besøk på Theatercaféen og spa-behandling.

Kombinasjonen av grådighet og et totalt fravær fra den daglige driften vekker naturlig nok sinne og engasjement hos foreldre som stiller på dugnad og legger regningen fra barnehagen inn til forfall på konto hver måned.

En skulle tro det var i PBL sin interesse å rydde useriøse eiere av banen, og bistå foreldre som varsler om kritikkverdige forhold.

Vi henvendte oss til PBL med spørsmål rundt driften av Risenga barnehage i Asker allerede våren 2017, men fikk mager respons. PBL var derimot ute umiddelbart etter at vi hadde sendt en bekymringsmelding til Asker kommune og forsvarte eierne av Risenga barnehage både overfor kommunen og i Budstikka. Og det helt uten å undersøke de faktiske forholdene rundt driften.

Istedenfor å lytte til og ta foreldre som varsler om økonomisk rot på alvor, ble våre spørsmål aktivt forsøkt avvist. Det ble raskt veldig tydelig for oss som stod midt i varslingssaken at PBL beskyttet juksemakerne, ikke barna.

Først etter to tilsyn og krav om tilbakebetaling, vurderte PBL omdømmetapet til å være så stort at organisasjonen offentlig utrykte «avstand fra måten» eierne hadde brukt offentlige midler på. Men ikke større avstand enn at PBLs juridiske avdeling bare én måned senere leverte en klage på Fylkesmannens vedtak på vegne av eierne.

Organisasjonen mangler evne til selvkritikk, opplever vi. Istedenfor å beklage da forholdene rundt driften av Risenga og Torshovhagen barnehage endelig var kommet for dagen, valgte PBL å forsøke å karakterisere saken som unik. Enda det mangler belegg for å hevde dette: Det er ført tilsyn med bruken av offentlig tilskudd i kun én prosent av barnehagene. PBLs omtrentlige omgang med fakta inngir ikke tillit. PBL har fått et troverdighetsproblem, og det med rette.

PBL har i en årrekke solgt påstanden om at de private barnehagene «sparer det offentlige» for penger og har «mer fornøyde foreldre», som om dette er relevant for spørsmålet om hvor bra barnehagene drives. Det er det ikke. Foreldreundersøkelser måler verken kvalitet eller viser hvor pengene tar veien.

Den nylige BDO-rapporten, bestilt av Kunnskapsdepartementet, kunne derimot slå fast at avkastningen i de kommersielle barnehagene er svært høy, samtidig som bemanningen er lavere enn i kommunale og ideelle barnehager. Dette er nedslående. Det viktigste for barn i barnehager er trygge voksne som er til stede og tilgjengelig. Stikk i strid med hva PBL har hevdet, kan det synes som eierne av de kommersielle barnehagene ikke leverer det som er viktigst for både barna og de ansatte: nok voksne på jobb.

Som tilsynet med Torshovhagen avdekket, er det ingenting som tilsier at de 5,4 millionene eierne har fått krav om å tilbakebetale ikke kunne vært brukt på flere ansatte, eller mat, leker, ark og blyanter, turer og utbedring av barnehagen. Prisen er det barna som betaler.

Det trengs sårt et oppgjør med de kommersielle kreftene som rår innad i PBL. Men løsningen kan ikke være å ansette det tidligere barneombudet i håp om å styrke omdømmet og lette medietrykket på organisasjonen.

Skal det tidligere barneombudet i ny rolle som PBL-direktør evne å kritisere og fjerne aktører som tar ut så mye privat fortjeneste at det går utover tilbudet til barna, slik som vi opplevde i Risenga, er det nemlig mer enn hvem som sitter i direktørstolen som må endres. Et første steg vil være mer åpenhet og bedre demokratiske prosesser blant medlemsbarnehagene, slik at man unngår at organisasjonen domineres av de kommersielle barnehagekjedenes interesser. PBL bør også lytte til #barnehageopprør2018, og jobbe sammen med foreldre og barnehageansatte for en enda bedre bemanningsnorm, og ikke minst gi barnas behov og ønsker forrang i møte med profittjegere og juksemakere.

(publisert i Dagsavisen)

You have no rights to post comments