Barn og Unge

Elevorganisasjonen: Nei til videoovervåking av skoleelever

Elevorganisasjonen: Nei til videoovervåking av skoleelever

Utdanningsetaten har regelverk for videoovervåking i Oslo-skolen ute til høring.

I høringsuttalelsen sier Elevorganisasjonen i Oslo blant annet:

"Elevorganisasjonen har både lokale og nasjonale vedtak som tydelig sier at hverken Oslos eller Norges elever ønsker å bli overvåket i skoletiden, uansett grunn. Bystyrevedtaket forslaget til reglementet er basert på er ingenting Utdanningsetaten kan gjøre noe med, men vi vil gjerne la det være sagt at vi ikke aksepterer at elever skal bli overvåket i skoletiden, og vi mener at det aldri finnes en god nok grunn til å innskrenke elevenes personvern når de er nødt til å være på skolen. Og ingen skal måtte velge mellom å fullføre videregående opplæring, eller bli overvåket i skolehverdagen sin."

Elevorganisasjonen er også opptatt av vaktselskapenes rolle: "I forslaget til retningslinjene slik det står i dag er det mulig for vaktselskapene skolene eventuelt har leid inn å se på elevene i samtid på skoler hvor kameraene er knyttet opp mot et vaktselskap. Vi ser på det som kritikkverdig at disse retningslinjene åpner opp for at opptakene kan sees på av selskapene på en så enkel måte. Vaktselskapene bør ha like strenge regler for innsyn som undervisningsbygg. Å se på opptak i samtid bør ikke skje under noen omstendigheter, for sikre å at uønskede situasjoner ikke skal forekomme, som at sensitiv informasjon om elever kommer på avveie."

Les hele uttalelsen på linken. Hva mener du?

Kommentarer   

#1 Petter Helstad Torp 18-07-2018 06:46
Dette kan da umulig være lovlig. Kameraer kan ikke erstatte nok lærere.
Videoovervåking i arbeidslivet kan kun brukes der organisatoriske eller fysiske tiltak ikke løser problemet. Sanntids overvåking er enda strengere. De samme prinsippene må jo gjelde for elever og lærere når de er på «jobben».
#2 Paul Bunk 18-07-2018 07:18
Selvsagt har de rett. Når Nils Christie advarte mot at det kom til å ese ut i det øvrige samfunnet når de innførte videoovervåknin g i fengselskorrido rene for snart førti år siden sa de «tull og tøys, her snakker vi om herdede kriminelle», politikerne. Nå kan vi begynne å lure på hvor lang tid det vil ta før vi har det hjemme og i barnehagen. Istedenfor å ha et par mann sittende å se på en haug med skjermer for å kanskje oppdage at det er i ferd med å skje noe galt noe sted kan man ansette et par ekstra lærere og dermed forebygge en hel del. Eller kanskje de ikke engang har tenkt å ha noen bemanning eller forebyggende overvåkning, antagelig skal de vel bare spille inn bevismateriale sånn at de kan “ta” disse kriminelle små barna.
#3 Anita Wille 18-07-2018 07:19
Sånn gjør dæm det i kina, overvåking av elever, lærere, alle sammen,hele folket ... Med ansiktsgjenkjen ning.
#4 Arnt Grav 18-07-2018 08:56
Dersom politiet trenger overvåkning for å drive spaning eller hindre konkret eller mistenkt alvorlig kriminalitet, og det er snakk om en kortvarig periode, så muligens overvåkning, ellers ikke.
+2 #5 Arve Edvardsen 18-07-2018 10:42
Erfaringer fra England har vist at videoovervåking kan virke forebyggende. Viktig at skolen er et sted der elevene kan føle seg trygge. En eventuell overvåking må i tilfelle skje i overensstemmels e med den nye personopplysnin gsloven. Jeg tenker en kort lagringsperiode , feks 14 dager. Bør kun brukes i ettertid når det har skjedd voldsutøvelse og kun på skoler der de har utfordringer med dette. Gjennomgang av opptak kan gjerne skje i samråd med representant fra elevrådet. Krever gode internkontrollr utiner slik at alle er sikre på at opptakene ikke misbrukes.

You have no rights to post comments