Barn og Unge

Inga Marte Thorkildsen: Å jobbe i barnevernet kan være beintøft, men også veldig givende

Inga Marte Thorkildsen: Å jobbe i barnevernet kan være beintøft, men også veldig givende

Byråden om Oslo-barnevernet:

"Barnevernet får vanvittig mye kjeft. Og de står i mange saker som er følelsesmessig utrolig krevende. Å jobbe der kan være beintøft, men også veldig givende. I går fikk rådhusavdelinga mi høre hvordan det kan være på sitt mest dramatiske, og det var så vi kunne høre en knappenål falle. For hva skjer med en barnevernstjeneste når de får beskjed om at en fire måneder gammel baby er mishandla så mye at hun antakelig dør? Hva skjer med en leder som må mene noe om hvorvidt maskinene skal slås av så barnet får slippe? Det fikk vi høre litt om i dag. Og ikke et øye var tørt.

Heldigvis gikk det bra- i alle fall så bra som det kunne- i denne saken. Jenta fikk et nydelig fosterhjem, foreldrene ble dømt (en for volden, en annen for å ha unnlatt å hjelpe). Men hun er sterkt hjerneskadd etter volden hun ble utsatt for. For barnevernets ansatte var det en påkjenning å se hva foreldre kan påføre sitt eget barn. De lette lenge etter et hjem for jenta. De var med på rettssaken og de måtte ta stilling til om foreldrene burde få samvær. De kom til at voldsutøver ikke burde det, og slik ble det. Dette, i motsetning til i Jakob-saken, hvor en seks uker gammel baby ble påført 19 ribbeinsbrudd av minst en av foreldrene. Her kom retten til at foreldrene skulle få samvær- om enn begrenset. Likevel: vi vet at barn kan retraumatiseres av lukter, lyder, følelser som får fram minner om dødsangst og frykt, også når de ikke kan huske det med den kognitive delen av hjernen. Det er derfor vi bygger «Barnehjernevernet» i Oslo.

Så TAKK til barnevernets ansatte som gjør en livreddende jobb hver eneste dag. Som hjelper familier til å fungere, og som hjelper ungdom til å få tillit til voksne igjen. Uansett hva vi måtte mene om systemet, om manglene vi ser og om enkeltpersoner som svikter eller begår maktmisbruk - for ja, de fins! - så må vi passe på å backe og takke de som har valgt dette yrket. De gjør det fordi de ville utgjøre en forskjell for barn og foreldre. Det kan vi være glade for.

P.s I tillegg til innsikten vi fikk i barnevernets arbeid, ble alle også veldig klar over hvor viktig det er med hjemmebesøk til foreldre. Vi er stolte over hjemmebesøksprogrammene vi ruller ut i Oslo nå. Gode helsesøstre og jordmødre som bygger tillit til foreldrene kan hjelpe til i en tid da vinduet er vid åpent og de fleste vil ha hjelp. Og da kan vi oppdage både vold, traumer og fødselsdepresjoner som kan føre til store problemer for både foreldre og barn. Og da kan vi sammen redde liv.

P.s2 Saken over har tidligere vært omtalt i Dagbladet og dommen mot voldsutøver er offentlig."

Og jeg også heier!

Kommentarer   

-1 #1 Aase Sundfær 22-08-2018 07:10
Takk Inga Marte Thorkildsen! Og takk til Johansen som sendte linken.
+2 #2 Gry Karlsen 22-08-2018 07:20
Jeg tror vel de aller fleste forstår at vi må ha ett vern for barn, men nettopp derfor er det jo også så viktig å få ett velfungerende barnevern.
Man kan ikke lenger lukke øynene for alle de grove feilene som gjøres, og hadde de brukt ressursene der de skal brukes, hadde de også kunnet hjulpet mange fler av de som virkelig lider.
Men da må de legge vekk prestisjesakene.
Det er ukulturen og maktmisbruket som må stoppes, for der brukes det enorme ressurser.
Slipp til de som vil gjøre en god jobb, og luk ut de som ikke klarer det..

Men for å få til dette bør kompetansen heves betraktelig, autorisasjon bør komme på plass, kvalitetssikrin g må på plass, og rettsikkerhet må på plass...
Mye av dette mangler i dag, og uten kompetanse kan de heller ikke klare å se hva som er omsorgssvikt.
For å finne ut hva en familie trenger av tiltak må de jo også ha bedre kompetanse enn de har i dag, for ellers blir tiltakene fort feil, og barna går da i negativ retning...
Slike saker kan det fort gå prestisje i, og de kan bli utrolig stygge.
+1 #3 Staale 22-08-2018 20:16
Ingen tvil om at barnevernet gjør mye som er bra, samtidig så vet man at det også er de som rammes av offentlige overtramp og overgrep. Heldigvis har flere og flere av de fremste fagpersonene engasjert seg, og både påpeker og dokumenterer offentlige overtramp og overgrep mot barn. Endelig har de som er rammet av offentlig overtramp og overgrep fått sine talspersoner. Offentlig omsorg er ingen garantist for et bedre liv, det skjer både overtramp og overgrep i fosterhjem og institusjoner, der uegnede ansatte har sviktet. Barna bærer belastningen, men de ansatte fritas for ansvar. Det er uvirkelig at man tillater en vedvarende systemsvikt der stillingsvernet går på bekostning av barnevernet. Hva hjelper det å repetere solskinnshistor ier, når andre lider under et uangripelig system? En uriktig omsorgsovertake lse er et overgrep mot barn. Hvordan er det da mulig at det fortsatt finnes faktaresistente mennesker som mangler evnen til å skjønne at barns beste ikke er eksakt vitenskap, og hvordan er det da mulig å tillate et system uten innsyn og kvalitetssikrin g av beslutningsgrun nlag? Så brukes argumentet om at barnevernet griper inn for sjeldent eller for sent, som et motargument/for svar av det bestående systemet, uten at de tar innover seg at dette også bekrefter manglende kunnskap, kompetanse og egnethet blant mange ansatte. Inntil den dagen man stiller langt større krav til personlig egnethet (inkludert IQ), grundigere faglighet i utdannelsen, og ei sertifisering som det går an å miste, vil offentlige overgrep bare få fortsette.

You have no rights to post comments