Barn og Unge

Simon Malkenes: Tillitsmannen 2.0

Simon Malkenes: Tillitsmannen 2.0

Simon Malkenes skriver:

"Mange spør meg hvordan jeg ble engasjert i skolepolitikk. Svaret er at jeg litt tilfeldig ble tillitsvalgt på Ulsrud Videregående Skole skoleåret 2008/9.

I løpet av dette året opplevde jeg lovbrudd, maktmisbruk og at skoleledelsen trakkasserte, mobbet og hengte ut de de skulle lede og samarbeide med. Og jeg opplevde at denne adferden ble belønnet av Utdanningsetaten og at den derfor gav karrieremuligheter for de som var villige til å gå lengst og til å ta størst risiko.

Som tillitsvalgt dokumenterte jeg alt. Teksten Tillitsmannen er dokumentert med ca 500 eposter, møtereferater og annen dokumentasjon. Jeg satte det sammen til mitt første manus om skole og skolepolitikk. Men jeg forkastet det og skrev Bak fasaden i Osloskolen (2014) i stedet. Manuset er derfor upublisert.

Likevel, det er høyaktuelt fordi det viser holdninger og adferd som i disse dager diskuteres i media. Etter Bak fasaden i Osloskolen har jeg fått enormt mange henvendelser der lærere og rektorer forteller om lignende opplevelser. Deler av dette har jeg samlet i min nye bok «Det store skoleeksperimentet» som kommer 22. oktober.

Men det begynte med Tillitsmannen for ti år siden," skriver Simon Malkenes.

Les hans manus nedenfor.

Kommentarer   

+4 #1 Eva Marie Storø 01-10-2018 10:47
Synes det er en fantastisk beskrivelse av hverdagen mange tillitsvalgte møter. Dette burde fortelle alle hvorfor høy fagforeningsbev issthet og støtte til sin lokale tillitsvalgte er viktig. Hva man har i ryggen betyr enormt for styrken hos den enkelte tillitsvalgte. Ikke alle har like sterk rygg som Malkenes utviser. Respekt!
+1 #2 Anne Grønlie 01-10-2018 16:34
For en kamp du kjempet! Det blir stadig vanskeligere å finne tillitsvalgte, nettopp fordi oppgaven er blitt umulig. Når rektor har styringsrett er det bare «å bokføre uenighet» i referatet som gjenstår. Da blir det jo helt patetisk når det tukles med referatet! Jeg håper rektorer i fremtiden kommer til å være mer opptatt av å være gode arbeidsgivere. Skolelederutdan ningen skal jo være inspirert av privat sektor, men hopper bukk over den delen der arbeidsplassen må være attraktiv for å trekke til seg de beste folkene.
0 #3 Willy Kommedal 01-10-2018 16:36
Engasjerende og engasjert. Var selv tillitsvalgt i et annet fylke, men har aldri opplevd noe sånt. Det var noen tendenser, men det roet seg fort. Forstår det er ganske spesielt i Oslo. Har litt i bakhodet som KANSKJE er relevant; nye skoler som bygges uten "lærerrom". Det er jo en effektiv måte for å hindre samtaler i personalet. En rektor på en stor skole i Glasgow fortalte meg at det samme skjedde der. Er nok en del av NPM.
+1 #4 Signe Elisabeth Kvale 01-10-2018 18:16
Leste de første sidene og kan bare si dette : gjenkjennelige situasjoner og diskusjoner. Hvis noen skulle være interessert i å vite hvilke rammebetingelse r lærerne i Oslos vgs har hatt de siste årene (overbookede klasser og grupper, krav om å jobbe dobbelt når undervisni g blir avlyst og vi allikevel er på jobb for å gjøre noe annet med elevene) , er det bare å lese her. Kanskje er det ikke bare "syting" vi driver med.
0 #5 Trygve Roll-Hansen 03-10-2018 00:41
Vi trenger mer medbestemmelse nedenfra for eksempel bør tillitsvalgte være med på å ansette alle ledere bortsett fra de politisk valgte. I større virksomheter bør styrene være sammensatt av like mange fra eiere som fra ansatte med en på vippen utpekt av et politisk organ.
0 #6 Åge Rosnes 03-10-2018 17:54
Beklage, men ikke imponert. Verken av klipping, liming eller kommentarene. Heller ikke av selvsyn.

Legg til kommentar