Barn og Unge

Barn og unges rett til en meningsfull fritid

Barn og unges rett til en meningsfull fritid

Ungdomskultur, demokrati, inkludering, mestring, god psykisk helse og mindre rus - alt dette bidrar man til ved å gi fritidsklubbene plass i norsk politikk!

Denne uka kom SV med et representantforslag hvor de ber regjeringen fremme en sak om å sikre barn og unge åpne og gratis fritidstilbud i alle kommuner, for eksempel gjennom lovfesting, der det sikres kommunal frihet til å utforme egne løsninger sammen med frivilligheten, men med krav til grunnbemanning og kompetanse og unges rett til medvirkning. Forslaget lyder:

1. Stortinget ber regjeringen fremme en sak om å sikre barn og unge åpne og gratis fritidstilbud i alle kommuner, for eksempel gjennom lovfesting, der det sikres kommunal frihet til å utforme egne løsninger sammen med frivilligheten, men med krav til grunnbemanning og kompetanse og unges rett til medvirkning.

2. Stortinget ber regjeringen sørge for at det utarbeides en helhetlig plan for utstyrssentraler/utstyrsordninger, som inkluderer en nasjonal kartlegging av dagens tilbud og utarbeidelse av retningslinjer for kvalitet, tilgjengelighet og barns sikkerhet og personvern, og der det stilles krav til at alle barn og unge har tilgang på en utstyrssentral, inkludert unge med ulike funksjonshemminger.

3. Stortinget ber regjeringen innen to år opprette en nasjonal tilskuddsordning for rabatt på kulturtilbud og fritidsaktiviteter, der det tildeles midler til fylkeskommuner og kommuner for å gi rabatter til alle barn og unge under 20 år i samarbeid med lokale aktører i idretten, frivilligheten, kulturaktører og andre.

Et bra forslag!

 

Kommentarer   

0 #1 Henrich R. 16-11-2018 12:39
Jeg synes dette er pussig, når jeg var ung så jobbet vi. Skolen hele dagen også hjelpe far med jobbing hjemme når vi kom hjem. Vi var for slitne til å bekymre oss over fritid.

Nå i 2018 skal staten og hele befoflkingen være ansvarlige for at barna hele tiden har gratis fritidstilbud. Hvordan kan barn ha så forbannet mye fritid?? De skal være på skolen mesteparten av dagen, lekser tar tid og jeg går utifra at de tar i et tak hjemme. Hvordan har de tid til overs? Det er noe som ikke stemmer her og det er noen som gjør ting feil. Hvis barna klager over at de ikke har noe å gjøre, så send de ut for å klippe plenen eller vaske bilen. Barna nå tildags er så bortskjemte, late og selvgode at vi snart må gå tilbake til å gi de juling med et bjørkeris for å få skikk på dem igjen. Dette er resultatet av 68erne og hippiene sin jobbing. Nå har ødelagt alt i 50 år, på tide å si stopp.
0 #2 Henrich R. 16-11-2018 12:42
En ting som er verdt å merke seg, er at fritidsklubbene i Oslo nå brukes av ungdommene som sentraler for dopsalg. Hvor mye har vi brukt på fritidsklubber? 200 millioner? Og alt vi fikk var mer dop. Det er åpenbart at fritidsklubber ikke fungerer, det har aldri fungert. Hvert eneste sted man åpner en fritidsklubb, så er det doputsalg og vold og elendighet en månede senere. Vi kan ikke betale 200 millioner for å skape flere problemer! De trenger juling, ikke fritidsklubber.

Legg til kommentar