Barn og Unge

Presteboligen i Stensparken forfaller fortsatt

Presteboligen i Stensparken forfaller fortsatt

I flere år sto et flott kommunalt hus i Stensparken - en tidligere prestebolig - tomt og gjennom dette forfalt.  Noen ungdommer så seg lei av dette, og tok huset i bruk. Det noen vil kalle okkupasjon. Jeg mener det er bra at ungdommer synliggjør den vanskjøtsel av felleskapets verdier som kommunale bygg som står tomme år etter år representerer.

Som en følge av ungdommens fokus på at at det praktfulle bygget sto tomt år etter år tok jeg, sammen med Rødts Bjørnar Moxnes og Miljøpartet De Grønnes Harald Nissen, initiativ til at saka ble behandlet i bystyret. Bystyrets flertall (SV, MDG, Rødt og Ap) vedtok i 2016:  "Byrådet bes i samråd med bydelen vurdere om videre bruk av «Presteboligen», Pilestredet 84b, kan inkludere tilbud til barn og unge, og om dette tilbudet kan ha en byøkologisk profil. Byrådet bes se dette i sammenheng med arbeidet med å opprette et byøkologisk senter sentralt i Oslo, hvor et slikt senter bør suppleres med byøkologiske tiltak og prosjekter ute i bydelene.»

Og så, ved vedtak av budsjett for 2018 bevilget bystyret 26 millioner til å sette huset i stand. Da var saken løst, trodde jeg.

Det skulle bli ungdomsklubb! Daværende byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, estimerte at huset skulle stå klart innen et par år. Men siden har det ikke skjedd noe, og huset forfaller fortsatt. Nå har det kommunale foretaket doblet husleia for bygget. Til Dagsavisen i går sa jeg: "- Ikke rot det til.

"Bystyrerepresentant Ivar Johansen fra SV har engasjert seg i husets skjebne. Han sier det høres urimelig ut med høyere husleie, og at han vil ta det opp med byråden. – Man kan jo ikke bare tenke gjengs leie og marked. Man må jo tenke på hva det skal brukes til, sier han. – Det gamle byrådet hadde jo planer om å selge huset. Nå kan vi ikke rote til dette med spørsmål om leienivå, sier Johansen. – Bydelen har ikke ansvaret for at huset har forfalt. Jeg tenker at bykassa må ta den kostnaden, legger han til."

Nemlig!

 

Kommentarer   

0 #1 Kjersti Høyem 28-11-2018 10:21
Husleieøkning er visst det en del politikere i Oslo tror skal «redde verden»! «Gjengs leie» som IKKE er «gjengs» for funksjonshemmed e, Blir jo bare «systemet» som skal «betale systemet» - bare gjort veldig byråkratisk for svake grupper, ungdomsklubber som skal skape trygghet i hverdagen istedenfor å betale i senere tid for «ødelagt ungdom» (ungdom som reker rundt og gjør ulovligheter fordi de «ikke har noe å gjøre». Mange rare beslutninger! Tragisk!!
0 #2 Arild Holt-Jensen 06-12-2018 15:17
Landås Hovedgård, sommerboligen til Hagerupfamilien og fra 1850-åra overdratt til Jesine Grieg (født Hagerup) og Alexander Grieg, foreldrene til Edvard Grieg er et storslått bygg som inntil for tre -fire år siden ble brukt som bolig for soknepresten (1. etasje) og res kap (2 etasje) i Landås Menighet. Kirken ligger vegg i vegg. Kommunen eide bygget og da bruk som prestebolig gikk ut ble hus og hage overdratt til ‘Nytt Liv på Landås’ eller den lokale velforening v/ Agnes Tvinnereim og styret som ‘grendahus’. Velforeningen har utført en god del dugnad og hagen brukes til parsellhager for interesserte. Huset kan leies til lokale arrangementer og står sentralt i den lokale Landåsdagen. Dette ble mulig da AP-byrådet tok over for tre år siden. Hvor stor eventuell husleie er vet jeg ikke, men kan undersøkes. Det burde være en enkel sak om det finnes noen ildsjeler /pensjonister som kunne gå inn med dugnad. Sett en minimal husleie eller gratis og overlat det til en lokal gjeng som kan trekke penger ut av den gitte bevilgning og ellers satse på dugnad!

Legg til kommentar