Barn og Unge

Ungdom i krise uten botilbud

En ung jente som besøkte sitt lokale NAV-kontor var forvilet, og kunne fortelle at hun var utsatt for grov vold av sine foreldre, senest sist natt. Det var klart at det ville være klokt å gi jenta alternativ, midlertidig, overnattingsmulighet. Jenta var over 18 år, så tiltak via barnevernet var ikke aktuelt. Sosialkontoret der jenta var hjemmehørende kunne opplyse at det i Oslo ikke fantes akutte døgnovernattigstilbud beregnet på ungdom under 23 år, og sånn er nok dessverre virkeligheten.

Byrådet er konfrontert med denne situasjonen, men kan ikke gi noe godt svar på hva man kan stille opp med av akutt-overnatting for denne gruppen. Byråden henviser til bruk av hotell, men det er tvilsomt om særlig mange sosialsjefer i denne byen ville godkjenne en slik kostnad. Og særlig er det jo et problem for unge i denne aldersgruppen (18-23 år) som ruser seg. De er utestengt fra hospits fordi de er for unge, og utestengt fra Exit, Ungbo og andre tilbud fordi de ruser seg.

Byrådens svar er opplagt for svakt. Her trengs det snarest mulig å få på plass et egnet tilbud.

Les byrådens svar

Legg til kommentar