Barn og Unge

Oslo-skolen: Gratis frukt til alle elever på ungdomstrinnet i 2019

Oslo-skolen: Gratis frukt til alle elever på ungdomstrinnet i 2019

Bystyret har som et folkehelsetiltak, på forslag fra det rødgrønne byrådet, vedtatt å innføre gratis skolefrukt i Oslo fra 2019. Alle elever på ungdomstrinnet i Osloskolen skal få gratis skolefrukt to dager per uke. Tiltaket er et prøveprosjekt frem til våren 2021, og målet er at dette på sikt kan rulleres ut til alle skolene i Oslo.

Ordningen starter opp nå i slutten av januar, og innføring skjer puljevis. I løpet av 2019 og 2020 skal skolefrukt bli et tilbud for mer enn 18 000 ungdomsskoleelever.

Samtidig skal det i år gjennomføres et skolematprosjekt. Her skal tre-fire Oslo-skoler teste ut ulike modeller i samarbeid med kommune, bydel og Helseetaten.

Forskning viser at tilgang på måltid, frukt og grønt i skoler øker barn- og ungdoms konsentrasjonsevnen og reduserer sosiale ulikheter i helse. Allerede i 2016 konkluderte en rapport utarbeidet av Kunnskapsdepartementet med at et gratis skolemåltid til alle er et effektivt tiltak mot sosiale forskjeller. Skolemat og skolefrukt er gode folkehelsetiltak, som treffer mange og har vist å ha god effekt.

Dermed er dette punktet i byrådserklæringen også innført!  Bra.

Kommentarer   

0 #1 Nina Egedius 21-01-2019 16:28
Kan bare si at dette er et strålende tiltak. Man må begynne et sted. Her har vi starten.
Ingen tvil om at dette absolutt kan være helsebringende og prestasjonsfremmende.

Skolematprosjektet hilses velkomment, all den tid vi vet hvor mye mer forskjellene har økt de siste årene med de blå ved roret.

Men så har vi heldigvis en del mennesker blant Oslo - politikerne på venstresiden, med både sosial samvittighet og omtanke for andre enn bare sitt ego.

Dette er BRA JOBBA
0 #2 Birgit Korneliussen 22-01-2019 11:24
hei, jeg er Sosiallærer ved den tysk norske skolen i Oslo.
Hvor må vi henvende oss til om vi ønsker å få denne tilbudet?
mvh Birgit
0 #3 Ivar J 22-01-2019 13:00
Birgit: Dette administreres av Utdanningsetate n

Legg til kommentar