Barn og Unge

Hurra for barnevernet i Nordstrand bydel

Hurra for barnevernet i Nordstrand bydel

Byråd Inga Marte Thorkildsen er klar:

"Barnevernet gjør en livsviktig jobb og redder mange tusen barn hvert eneste år. Barnevernsarbeiderne må tas godt vare på! Derfor ble jeg så glad da jeg fikk beskjed om at barnevernstjenesten i Nordstrand her i Oslo er blitt årets arbeidsplass i bydelen. Det de gjør er så inspirerende!

Hør bare:

⭐️De samarbeider tett med NAV for å gi ubyråkratisk og helhetlig hjelp, siden vi jo må vite hva folk strever med og hjelpe dem med det, og da trengs et helhetlig blikk, ikke minst for familienes levekår

⭐️De driver Elevundervisning på ulike trinn i skolen når det gjelder vold, overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Livreddende arbeid, altså

⭐️De er i full gang med å planlegge oppstart av Oslohjelpa, etter modell av Stangehjelpa. Målet er rask og virksom hjelp der barnet og familiene befinner seg, og mindre byråkrati

⭐️De lærer opp barnehager til å bli skikkelig gode på å ivareta og hjelpe barn som har det vanskelig. De er rett og slett knallgode på å gjøre barnehagefolk tryggere på seg selv! Det er nemlig mye som kan ordnes mellom familiene og barnehagene. Alt må ikke innom barnevernet.

Tør vi kalle barneverntjenesten innovativ? Helt klart! De viser nemlig stor evne og vilje til endring og nytenking. Likevel - eller kanskje nettopp derfor - har de lavt sykefravær, høyt nærvær og høy score på arbeidsmiljøundersøkelsen. Det er også en uttalt tillitsbasert ledelse og gode relasjoner på arneidsplassen der. Ansatte trives godt på jobben. Medarbeiderne opplever mening, mestring og mot, som det heter. Også driver de med aktiv samskaping med barn og foreldre, og med andre samarbeidspartnere.

Barnevernet bidrar også til at bydelen er en foregangsbydel når det gjelder hjertebarnet mitt, «Barnehjernevernet», et utviklingsarbeid for å bli bedre i stand til å forebygge vold, overgrep og omsorgssvikt, og hjelpe og beskytte barn bedre. Ja, også bidrar de altså til å skape «robuste fagfolk» utafor barnevernet - i barnehagene, på helsestasjonen og i elevundervisning. For å si det med barnevernsleder Bernt Hovind, en skikkelig inspirerende energibunt: «Det gjelder å få alle med samma drakta til å spelle mot det samma målet». Og da må vi spille hverandre gode, med en trygg og varm og tydelig og tilstedeværende ledelse som gir masse tillit og ansvar.

Gratulerer og hurra!"??

Kommentarer   

0 #1 Inger Marie Kyle Frogner 08-02-2019 10:08
Her var det mye bra ! Når det er sagt tenker jeg at barnevernet trenger å lære noe noe av bhg og skoler , også ? Ser at bv underviser bhg og skole mht foreldresamarbe id og trygghet for barn i.utsatte situasjoner , vel og bra .

Men mengden barn , byr på mange barn/ voksen møter , mange elev - lærer møter, tenker at bv ansatte trenger litt undervisning i gruppedynamikk , lek , lekens uttrykk , relasjonelle ferdigheter som er komplekse , "gruppen og barnet" og mye mer ! Bv ansatte kan sitt fag og det kan bhg og skoleansatte også. Og det " unormale " trenger impulser og kunnskap om bredde på mange arenaer og i ulike situasjoner. Utveksling av kunnskap på becge aeenaer hos flere fagfolk , lærende organuaasjoner eller annen modell / type renkning ?
0 #2 Dagfinn Topland 18-06-2019 20:45
Nå er det ikke Oslo vi tilhører, vi kommer i dag inn under Kristiansands regionen. Dette er første gang jeg skriver om mine erfaringer, desverre er de veldig dårlige.

Når det snakkes så mye om alt det gode barnevernet har jeg lyst til å spørre: Hvorfor er det da nødvendig å lyve å så mye?

Ett eksempel jeg har på lydopptakeren illustrerer dette på en god måte.

Jeg ble spurt om jeg ønsket å benytte advokat. Jeg dro litt på det før jeg konkluderte med at det vel var det greieste. Saksbehandler svsrte da. "Ja, det har du rett ti, men bare for å gjøre det klart, sånn at du forstår. Det at du ønsker å bruke advokat gjør det vanskelig for oss å sammarbeide med deg. For oss blir det ikkje noe sammarbeid, vi der på det som manglende vilje til sammarbeid"

Barnevernet sente noen få brev til advokaten før de sluttet å innvolvere han. Jeg turde ikke gjøre noe, manglende vilje til sammarbeid med barnevernet er tungtveiende om de forsøker omsorgsovertaki ng.

9 måneder senere avslutter advokaten saken, men ber i brevs form barnevernet om en siste oppdatering på status. Da svarer barnevernet de ikke kjenner til advokaten og dersom de skal utlevere innformasjon må begge foreldrene lage samtykke erklæring.

Jeg bad da om møtereferat fra møte der bruk av advokat ble diskutert. Det tok lang tid å få det, men i forbindelse med et møte med barnevetnet fikk jeg det. Der stod: "Far ønsker å bruke advokat".

Dersom barnevernet holdt så høy kvalitet burde de ikke trenge å lyge så mye. Jeg har også andre løgner på opptakeren min, spesielt den sakkyndige har mange svin på skogen. På opptageren har jeg også klare bevis for at den sakkyndige var "programmert" til å komme til en bestemt konklusjon, og jeg skal si han leverte! Hvorfor må "verdens beste barnevern" holde på slik?

Nå er det barna som skal være i fokus. Hvordan ser saken ut fra deres ståsted? Familien ble splittet. "Splitt og hersk" behersker barnevernet godt, i tillegg til at barnevernet framstod som skillsmisse organisatorer. Den ene saksbehandleren skrev til og med under som vitne! Barna opplevde altså en skillsmisse. Da ble det to husholdninger å betale på, og min meget godt betalte jobb i olja røk til fordel for en lokal arbeidsplass. Totalt samlet inntekt gikk ned ca 1 million og dobbelt så høye bokostnader. Vi klarer oss, men barna kan se langt etter kostbare ferier etc. Var dette til barnas beste? Barnevernet trakk seg ut uten å ha løst noen problemer eller gitt meg noe hjelp, ei heller barna. Det eneste de etterlot seg var en ruinert familie og ett brev der de, veldig abstrakt, skrøt av alt det gode arbeidet sitt. Vi kjente oss ikke igjenn, men lot være å si noe, barna var livredde de skulle komme tilbake. Barnevernet avsluttet også med en gedigen løgn!

Etter mange år på sidelinjen synes jeg det er nokk løgner fra den etaten. Inga Marte Thorkildsen fremstår som symbolet på det feilslåtte barnevernet som løftes frem av løgner.

Legg til kommentar