Barn og Unge

Byråd Inga Marte Thorkildsen: Vi må ha ambisjoner for alle elever!

Byråd Inga Marte Thorkildsen: Vi må ha ambisjoner for alle elever!

Inga Marte er klar etter besøk på Hovseter skole:"På Hovseter skole, i bydel Vestre Aker - Oslos rikeste bydel - kreves det en ekstra innsats for at dét skal skje. Her går noen av dem som har aller mest og noen av dem som har aller minst. Klasseskillene er antakelig ikke større noe sted i Norge enn akkurat her. Så hva er rektors visjon? At skolen må bli en viktigere del av lokalsamfunnet. Skolen burde bli et slags grendehus, sa hun, «en lysende diamant som er åpen til seint på kvelden og hvor alle mulige lag og foreninger kan bruke den!»

Også ba hun oss huske at det er lett å ha for lave ambisjoner i møte med barn og ungdom som kommer fra hjem med få materielle ressurser. «Vi må ha ambisjoner for alle elever!» Og det er jeg så enig i. Mangel på ambisjoner på vegne av barn gjør at barna holdes nede. Det blikket voksne setter på barn, det setter ofte barna på seg selv," skriver hun blant annet.

Les hele hennes tekst nedenfor.

 

Besøkte Hovseter skole forleden, og fikk en haug med gode råd fra elevene om hva som gir ungdom motivasjon til å lære mer. Skolen må være mer variert, ber de. Alle elever må få oppleve mestring.

En forklarte:

«Du kan få en bedre forståelse av deg selv. Da er du ikke den samme personen når du går ut som da du kom inn». Jeg syns det var fint sagt.

Flere ba oss huske på at skolen ikke bare handler om karakterer. At det viktigste tross alt er å være en bra person. En sa:

«Jeg tror det er få ungdommer som vet at du ikke er et dårlig menneske selv om du har dårlige karakterer». Tenk over det. Det er sterkt!

Trygghet går igjen når elevene skal beskrive en god skole. Å bli godt kjent i klasserommet, er avgjørende. Og humor! Å le sammen kan gi mindre stressfølelse i kroppen og større lyst til å lære. En lærer sa at han var blitt en bedre realfagslærer av også å være lærer i kroppsøving. For i gymtimene ble han kjent med elevene sine på en annen måte. Lek, spill og aktiviteter utenfor komfortsonen gjør noe med folk - med relasjonen.

Og trygge, varme relasjoner er utrolig viktig for elevenes læring! For da tør de mer. De tør å dumme seg ut, prøve og feile, strekke seg litt lenger. Lærere som vet mer om elevene sine, og omvendt, får en annen forståelse for hverandre. Respekt, til og med.

Rådene til disse elevene var til forveksling like hovedsvarene fra 5000 elever fra hele Norge, som denne uka ble presentert av Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. Basert på svarene fra elevene har Forandringsfabrikken laget et sett med verktøy. «Kjærlighet på 5 sekunder», for eksempel. For det kan godt la seg gjøre å øse litt daglig kjærlighet over elevene selv om du har 30 av dem i klassen. En klem, et varmt blikk, et «gikk det bra på kampen i går?». En ekstra takk for innsatsen på prøven som læreren visste var ekstra tøff siden mamma nettopp har fått kreft. Det er kjærlighet❤️

Barn og unge over hele Norge anbefaler også at Livet kommer på timeplanen. «Dere må snakke med oss om følelser», sier de. «Det er farlig å putte så mange barn og ungdommer inn i et klasserom uten at de blir bedre kjent!»

På Hovseter skole, i bydel Vestre Aker - Oslos rikeste bydel - kreves det en ekstra innsats for at dét skal skje. Her går noen av dem som har aller mest og noen av dem som har aller minst. Klasseskillene er antakelig ikke større noe sted i Norge enn akkurat her. Så hva er rektors visjon? At skolen må bli en viktigere del av lokalsamfunnet. Skolen burde bli et slags grendehus, sa hun, «en lysende diamant som er åpen til seint på kvelden og hvor alle mulige lag og foreninger kan bruke den!»

Også ba hun oss huske at det er lett å ha for lave ambisjoner i møte med barn og ungdom som kommer fra hjem med få materielle ressurser. «Vi må ha ambisjoner for alle elever!» Og det er jeg så enig i. Mangel på ambisjoner på vegne av barn gjør at barna holdes nede. Det blikket voksne setter på barn, det setter ofte barna på seg selv.

Så nå sitter jeg her igjen og føler glede over alt det gode som skjer der ute i skolene, og over at elevenes kunnskap og klokskap i økende grad tas på alvor. Takk for et nydelig besøk, Hovseter-folk! Dere gjør en kjempejobb, og dere gjør den i altfor trange lokaler og altfor dårlig luft. Vi skal stå på for å få gjort noe med det.

Legg til kommentar