Barn og Unge

Norske "IS-kvinner" og barn: Hent dem hjem!

Norske "IS-kvinner" og barn: Hent dem hjem!

Ingebrigt Steen Jensen er tydelig:

"Solberg insisterer på at det er uvirkelig krevende å hente hjem et tialls "IS-kvinner" og deres barn fra interneringsleirer i Syria. Hun er hittil ikke blitt utfordret på hva det er som er så vanskelig. Såvidt jeg har forstått vet vi hvem kvinnene og barna er og hvilke leirer de befinner seg i. Juridisk virker det også rimelig enkelt. Kvinnene det er snakk om, er norske statsborgere. Barna deres likeså. Og norske statsborgere har en lovfestet rett til å komme tilbake til landet sitt.

Nå har Solberg foreslått at bare foreldreløse barn skal hentes hjem. Det er åpenbart enklere enn å hente mor og barn, spør ikke meg hvorfor. Men kan noen journalister vennligst spørre henne?

Hele saken stinker, om dere kan tilgi en slik beskrivelse. Dette handler ikke om penger eller omstridt jus, dette er åpenbart: Kvinnene har brutt norsk lov, men er fortsatt norske statsborger - slik Joshua French var i da han satt fengslet i Kongo etter ha blitt dømt for drap og vi gjorde alt for å få ham hjem.

Ingen av de norske IS-kvinnene er titalt for verken drap eller terror foreløpig. Kanskje noen av dem har bidratt til grufulle forbrytelser, kanskje andre ikke har det. Dette må vi selvsagt finne ut av. Og det må vi gjøre HER, i en rettsstat der forbrytelser etterforskes, skyldige blir dømt og domfelte blir straffet.

Det er noe usagt, noe vagt og noe hemmelig over politikernes måte å tilnærme seg "IS-kvinnene" og deres barn på. Det er tilsynelatende ingen ting som haster. Deres juridisk rettigheter som norske statsborgere oversees. Det påpekes at disse kvinnene er farlige, hvilket kan være riktig, men like gjerne være feil. Det hevdes sogar fra enkelte hold at norske småbarn kan ha blitt radikalisert og derfor vil begå terror hvis får gå på SFO.

Hva er det med denne saken som gjør at den møtes med unnvikelser, taushet og handlingslammelse fra vår statsminister og våre ledende politikere? Når stadig flere internasjonale og nasjonale menneskerettighetsgrupper påpeker den åpenbare logiske bristen i at norske borgere i krise i utlandet ikke skal hjelpes hjem, fortest mulig og med alle politiske, juridiske og økonomiske midler?

Fredag sto KrF opp og sa at de norske barna må hentes hjem, og mødrene deres også. Nå må resten av det politiske Norge stå opp. Kom igjen Støre, Lysbakken, Vedum, Moxness, Skei Grande og Solberg! Snakk høyt og tydelig. Følg norske lover og regler. Ikke tenk at dette er så betent at det er best å sitte musestille. Nå gjelder det å vise handlekraft, tydelighet og medmenneskelighet."

Kommentarer   

0 #1 Tore Bareksten 03-05-2019 10:54
Jeg forstår skepsisen til å få IS kvinner i nabolaget, men Norge må ta ansvar for egne kriminelle. Norge har støttet krigen mot Assad som også IS har deltatt i. Norge har boikottet Syria og nektet syriske barn mat og medisiner. Derfor kan vi ikke forlange at et fattig, krigsherja land skal etterforske. dømme og ha norske krigsforbrytere i fengsler på ubestemt tid.

Skal vi gjøre det, må i det minste Norge gi Syria penger til å reparere fengsler, trene etterforskere og sørge for mat og medisin til fangene. Kanskje man kunne få FN til å finansiere et spesialfengsel i et eller annet medlemsland.

*Hvis Norge ikke gjør noe med sine kriminelle IS medlemmer, blir vi delansvarlig for nye terroraksjoner de deltar i .Den dagen norske IS kriminelle sprenger kirker i Frankrike eller Sri Lanka vil vi kanskje andre på at vi lot dem forlate Syria uten at vi gjorde noe for å dømme og straffe dem.
0 #2 Peter Haraldsen 16-01-2020 08:54
Hvis det er slik at våre egne lover tvinger oss til å frakte terrorister inn i Norge, så må vi forandre lovene våre nå med engang.

Det henger jo ikke på greip, i fem år har alle klaget over hvor forferdelige IS er, alle var enige i at de måtte stoppes. Og nå skal vi hjelpe dem?? Vi skal gi dem mat og tak over hodet? Også bruker folk barn som brekkstang, de stakkars barna er uskyldige. De er barn av terrorister. Vi nordmenn har også barn som nå må dele skoler med terrorist-barn. Er vi virkelig så snille og gode? Jeg er ikke det. Jeg vil ungene og mora tilbake til ørkenen der de hører hjemme. Denne kvinnen har uansett aldri vært norsk. Folk prater om å `hente henne hjem`. Hun er hjemme for pokker. Hun dro dit frivillig fordi hun ville være der. Så la henne være der.
0 #3 Peter Haraldsen 16-01-2020 08:59
Uttrykket `norsk borger` betyr ikke at du er norsk. En afrikaner som kom til Norge for to uker siden kan ha fått norsk statsborgerskap og han er da `norsk borger` på papiret. Men kun på papiret. Is-kvinnen er ikke i nærheten av å være norsk og hun er ikke vårt problem. Hun hører til i Syria og hun er Syrias problem. Og til helvete med ungene hennes. Dere bruker unger som brekkstang for å oppnå det dere vil. Det er avskyelig. Kan dere bruke ett minutt på norske unger kanskje? Bruke litt mindre tid på unger i en ørken i syria som vi ikke har noe med?
0 #4 Lars Genersen 17-01-2020 08:45
Jeg bare lurer på en ting, hva hadde dere gode venstretilhenge re sagt hvis IS-terroristen og ungene hennes som ble plassert i Norge av vår regjering, dreper ungene deres i allahs navn? Hadde dere fortsatt hyllet galskap og multikultur? Er dere villige til å ofre ungene deres? Er dere villige til å ta risikoen for å vise verden hvor snille og gode dere er? Jeg er ikke villig til det. Ikke i nærheten engang. I en normal verden så hadde denne kvinnen og ungene hennes blitt drept for lenge siden. Hun tok sine valg og hun må betale for det, akkurat som alle andre. Det finnes grenser for hvor god man kan late som om man er. Jeg tror den grensen går ved å ofre sine egne barn for å fremstå som god for naboen. Hvis man må være et rasistisk svin for å beskytte barna sine i Norge, så bare kall meg Hitler. Det er helt i orden, det plager meg ikke i det hele tatt. Å ikke beskytte ungene sine, det hadde plaget meg.
0 #5 Rune E. Tesen 17-01-2020 15:04
Kan dere som er så snille og gode forklare for meg hvorfor IS-terroristen skjermes fra å bli identifisert? VG nekter å si noe, politiet nekter å si noe, regjeringen er det ingen som hører på lenger så jeg aner ikke hva de sier. Så jeg prøver å forstå hvordan det er mulig at den norske regjering har fraktet en IS-terrorist inn i Norge og at de nå gjør alt for å beskytte henne og skjerme henne. Er det noe jeg ikke har fått med meg? Jeg har ikke sett maken til engasjemang for IS-ofrene, denne kvinnen ble båret på gullstol inn i Norge og nå får hun advokathjelp og legehjelp og jeg regner med at hun allerede får utbetalt full trygd. Kan noen forklare for meg hva det egentlig er som foregår? For meg ser det ut som om Abid Raja faktisk har klart å omvende hele regjeringen og de er nå tilsluttet det muslimske brorskap. Jeg finner ingen annen forklaring som er i nærheten av å henge på greip.

Legg til kommentar