Barn og Unge

Byråd Inga Marte Thorkildsen: Bekymra for hvordan mange av barna har det på skolen

Byråd Inga Marte Thorkildsen: Bekymra for hvordan mange av barna har det på skolen

Byråd Inga Marte Thorkildsen:

"Jeg er skikkelig bekymra for hvordan mange av barna våre egentlig har det på skolen. Jeg har fulgt med på forskningen på ungdom, og det er en urovekkende utvikling i den psykiske helsa - spesielt pga skolestress og - press. Nylig fikk vi tall som viser en økning i antall volds- og trusselhendelser, hvor det aller meste gjelder gutter i alderen 6-12 år. Og som om ikke det var nok: les hva de ansatte på Robust, Kirkens bymisjons samtaletilbud til barn og familier i Oslo, sier de ser av faresignaler hos stadig flere unger, og spesielt gutter. I fjor snakka de med 378 barn og familier fra Osloskolen, og de er utrolig bekymra og egentlig ganske opprørte.

Robust kunne ha bedt om mer penger, sånn at de kan hjelpe flere. Det gjør de ikke. De vil ikke fiske unger ut av elva, når de kan bidra til å tette igjen der barna faktisk faller uti. «Vi må gjøre noe med stresset og presset vi utsetter barna for», sier de. «Det er et moralsk problem at vi påfører barn så mye psykisk stress». Røde Kors-generalen sa for en stund siden at vi har et «humanitært problem» i skolen.

Jeg sitter nå og finpusser på en sak om økt motivasjon og læring i Osloskolen, og kjenner meg håpefull, tross alt. Vi skal klare dette! Vi skal klare å gjøre skolen mer motiverende og inkluderende, og også tryggere for barna i klasserommene. Jeg vet det vil ta tid, men vi skal klare å gjøre en teoritung og stillesittende skole mer aktiv, praktisk og variert. Det må vi, og vi er mange som vil dette nå. Derfor er jeg håpefull.

Hvis vi politikere i tillegg kan slutte å late som at høye ambisjoner = flere tester og krav, så kan vi komme langt. Kanskje kan vi til og med ha tro på at det finnes noe som heter lærelyst og læringsglede, i motsetning til læringsTRYKK. Da tror jeg vi kan komme ganske langt. Uansett bør ingen akseptere at den utviklinga vi ser nå fortsetter," skriver Inga Marte.

Kommentarer   

0 #1 Gunn Ulvestad 01-06-2019 07:30
Er så enig i dette! Som lærer ser eg at det viktigaste i skulen er trivsel, arbeidsglede og lærelyst. Viss du arbeider med dette i ei klasse vil elevane ha det godt. Som mor ser eg kor grusomt det presset med skule kvar dag og lekser etterpå kan vere. Fleire gongar har vi gjort lekser med tårer i augene, ungane vil ha fri heime. I tillegg skal ungane heile tida vise kva dei kan med prøver og presentasjonar. Dette har vore svært stressende for mine barn. Som vaksen har vi som oftast fri etter arbeidstid, og vi blir ikkje møtt med testing annankvar dag. Kvifor gjer vi dette med barna våre?
0 #2 Odd Erik Germundsson 01-06-2019 12:22
Jeg deler den samme bekymringen Inga Marte har. Men det er ikke bare i skolen at blårussen har holdt sitt inntog, med tellekanter, rapportering, testing og prestasjoner. Det billigste anbud vinner, ikke det med best kvalitet, vergemål skal stykkprisfinans ieres, ikke skreddersys, barnevernsbarn blir satt ut på anbud, osv. Hvilke partier vil feie New Public Management, ikke bare ut av skolen, men i all offentlig sektor som arbeider med mennesker?
0 #3 Trygve Roll-Hansen 01-06-2019 23:55
Nyliberalisme er å løfte teori bort fra praksis, til skade for begge og et bidrag til økende forskjeller med negative konsekvenser på alle områder.
0 #4 Martin Kopperud 10-06-2019 07:06
Kan det være også andre faktorer enn "skolestress og press"som fører til den urovekkende utviklingen i den psykiske helsa og den markante økningen i antall volds- og trusselhendelse r? Hva skjer på skolen? I timene, frikvarterene og på veien til og fra skolen. Få mer fokus på dette/ forskere inn i klasserommene! Hvordan skape interesse for fagene blant de understimulerte barna, la oss IKKE glemme dem? Og hvordan forholde seg til barn som blir slått hjemme og som lærer seg at vold er et maktmiddel. Og hvordan opprettholde respekten for skolen, blant elevene (og foreldrene)? Et klart og tydelig regelverk må på plass, hvor overtramp i alle kategorier får klare konsekvenser, raskt og effektivt. Dette regelverket må være tydeliggjort og holdes framme fra første skoledag.
0 #5 Petter Nord 22-07-2019 11:12
Det er utrolig mye kjekk ungdom på tross av mye gærne foreldre er min erfaring. Ja vold avler vold, så når de er vant med å få juling hjemme, så bruker de det selv ute på gata. At de spiller spill som forherliger vold, voldtekt og lemlestelser hjelper ikke akkurat på den adferden, for grensa for å slå andre viser amerikansk forskning på soldater som har vært utsatt for slike spill over tid at nettopp virker slik. De bruker jo denne typen spill for å trigge soldatene før de skal krige også, for å ikke ha moraldelen i hjernen påskrudd når de skal utslette en landsby.... Foreldre som ikke er delaktige i ungas liv er vel også et kjent problem, før var "nabokjærringa" hjemme å hadde overblikket, hu er borte.. Sakskompleksite ten her er stor, og det er mange årsaker. Fasit finnes ikke, men vi har som du påker på et par verktøy for å styre folk i riktig retning

Legg til kommentar