Barn og Unge

Flott tilbud: Hjemmebesøk fra uke 28 i svangerskapet

Flott tilbud: Hjemmebesøk fra uke 28 i svangerskapet

Nye familier-programmet i Oslo er unikt. Alle som venter barn for første gang i Norge, får tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier fra uke 28 i svangerskapet, etter fødsel og videre oppfølging ved behov fram til barnet er to år. En av hensiktene med ”Nye familier” skal være å plukke opp sårbare familier allerede før barnet er født.  Det er viktig at dette er et universelt tilbud til alle, og at det ikke foretas noen selektering. Men så vil jo antall besøk og konsultasjoner variere, avhengig av familiens ønske og situasjon.

Jeg forstår veldig godt at foreldrene tar i mot dette tilbudet som bygges opp rundt hva familien selv har behov for og ønsker. 

Dette er en annen måte å jobbe på, og det krever at stillingsressursene utnyttes annerledes. Men samtidig må vi erkjenne at dette krever mer ressursinnsats. Uten økte budsjetter og stillingsressurser er dette ikke mulig.

Bra derfor å vite at i de fire årene med rødgrønt bystyreflertall vil jordmor- og helsesykepleier-innsatsen på helsestasjoner og skoler være økt betydelig. Skolehelsetjenesten og helsestasjonene er økt med hele 162 helsesykepleierstillinger og 38 jordmorstillinger. 35 årsverk er i inneværende års budsjett avsatt til Nye familier-satsingen. En økt ressursinnsats med 200 stillinger er noe som monner.

Tverrpolitisk bør vi alle i bystyret heie på denne gjengen, for de gjør en kjempejobb. Les hele mitt bystyreinnlegg under "les mer."

 

Oslo bystyre 19. juni 2019

Ivar Johansen, SV

Sak Hjemmebesøksprogrammet Nye familier

Ordfører,

– Når vi kan treffe vordende foreldrene og bli kjent før barnet kommer til verden, skapes et tillitsforhold og en trygghet som gjør det enklere å ta opp ting, stille spørsmål og dele bekymringer også etter at barnet er født. Måten vi jobber på handler om å være i forkant, forebygge eventuelle problemer, og ikke minst gi foreldrene selvtillit og mestringstro i foreldrerollen, sa helsesykepleier  Kersti Wiborg ved Stovner helsestasjon til Dagsavisen i fjor.

Nye familier-programmet er unikt. Alle som venter barn for første gang i Norge, får tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier fra uke 28 i svangerskapet, etter fødsel og videre oppfølging ved behov fram til barnet er to år.

En av hensiktene med ”Nye familier” skal være å plukke opp sårbare familier allerede før barnet er født.  Det er viktig at dette er et universelt tilbud til alle, og at det ikke foretas noen selektering. Men så vil jo antall besøk og konsultasjoner variere, avhengig av familiens ønske og situasjon.

Og som en mor sa til avisa: Når kontakten opprettes allerede i svangerskapet blir det lettere å stille de vanskelige spørsmålene. De faste kontrollene skjer jo ikke så ofte. Det er lett å føle seg litt alene i hverdagen. Det er så mye man er usikker og utrygg på med førstemann som nesten er en prøvekanin, sier moren.

Helsestasjonsvirksomheten har en unik posisjon hos foreldre. De framstår med svært stor troverdighet. Ikke minst fordi de hele tida er på tilbudssiden og på frivillighetslinja. Her brukes aldri tvang eller trusler om tvang. Dette skaper et svært godt samarbeidsklima. Foreldrene stoler på at de kan være åpne overfor fagfolka på helsestasjonen, og det er noe unikt når helsesykepleieren leverer ut mobilnummeret sitt og sier: bare ring når du måtte ønske.

Hjemmebesøksprogrammet Ny familier er et godt tilbud til de som blir førstegangsforeldre her i Norge. Jeg forstår veldig godt at foreldrene tar i mot dette tilbudet som bygges opp rundt hva familien selv har behov for og ønsker. 

Dette er en annen måte å jobbe på, og det krever at stillingsressursene utnyttes annerledes. Men samtidig må vi erkjenne at dette krever mer ressursinnsats. Uten økte budsjetter og stillingsressurser er dette ikke mulig.

Bra derfor å vite at i de fire årene med rødgrønt bystyreflertall vil jordmor- og helsesykepleier-innsatsen på helsestasjoner og skoler være økt betydelig. Skolehelsetjenesten og helsestasjonene er økt med hele 162 helsesykepleierstillinger og 38 jordmorstillinger. 35 årsverk er i inneværende års budsjett avsatt til Nye familier-satsingen. En økt ressursinnsats med 200 stillinger er noe som monner.

Tverrpolitisk bør vi alle her i bystyret heie på denne gjengen, for de gjør en kjempejobb.