Barn og Unge

Barnevaksinasjon: Frivillighet gir gode resultater

Barnevaksinasjon: Frivillighet gir gode resultater

Det er viktig at helsepersonell som møter barn har maksimal tillit hos brukerne. Dette gjelder ikke minst helsestasjoner og barnevern. Brukerne skal kunne oppsøke disse instansene uten frykt for politianmeldelse eller sanksjoner. Barnevernet sliter i dag med sviktende tillit hos deler av innvandrermiljøene. Vi har i dag relativt mange som lever i skjul fordi de f.eks. ikke har lovlig opphold og som er avhengig av tiltak som f.eks. Helsesenteret for papirløse.

Tvang/sanksjoner/straff ødelegger for samarbeidsrelasjonene mellom helsesøstrene og barna/foreldrene. Det kan føre til at de unnlater å bringe barna til helsestasjon i situasjoner hvor barna sårt ville trengt bistand.

Derfor bidro SV i Oslo bystyre til at Ap ikke fikk flertall for et forslag om et vaksinasjonsprogram mot meslinger som både skulle være obligatorisk og med bruk av tvangsmidler mot pårørende som ikke gjennomførte slik vaksinasjon for sine barn.

Meslinger er en de mest dødelige sykdommer vi i øyeblikket har i verden. Spredningen er rask, og den øker også her i landet.  Å vaksinere seg handler ikke bare om selv å beskytte seg. Det handler også om å forhindre spredning. Det handler om å bry seg. Det handler om solidaritet overfor sine medmennesker. Men, som det var viktigst for meg: frivillighet gir de beste resultater samlet sett.

Byrådet har nå sendt fram et notat til bystyret som støtter opp under at bystyrets vedtak var riktig. Oslo har en meget god vaksinasjonsdekning, og frivillighet og tillit virker. Det er bra.

Les byrådens notat nedenfor.

Kommentarer   

+1 #1 Øystein Gudim 03-08-2019 07:45
Det største problemet med debatten om vaksinering er at det finnes et miljø som på grovt usaklig vis framstiller vaksinering som farlig og skadelig (som om helsepersonell bevisst skulle gå inn for å påføre barn skade).
En liten, men høylytt gjeng med vaksinemotstand ere har forsøplet debatten i mer enn 10 år, og i følge WHO er vaksinemotstand en av de ti største helseutfordring ene verden står overfor. Folk har glemt sykdommene i vår del av verden og tror at små men mulige bivirkninger av vaksiner er farligere enn sykdommene. Vi ønsker verken meslinger eller polio tilbake,
Det er viktig å opplyse og få frivillighet og tillit til å virke, og heldigvis fungerer dette godt så langt. I land der antivaksere har sveket flokkimmunitete n kraftig lenger sør i Europa kan det forsvares at man må ty til sterkere lut. Vi har ikke mange meslingtilfelle r i Norge. De få tilfellene er som regel resultat av importert smitte fra folk som har vært på reise. Spredningen er minimal fordi de fleste er vaksinert.
0 #2 Marianne Haslev Skånland 04-08-2019 19:51
Jeg tror Ivar Johansen har rett angående frivillighet for vaksinasjon av barn i Norge, og handlet riktig ved avstemningen i Oslo bystyre. (Derimot taler mye for at vaksinasjon mot alvorlige, smittsomme sykdommer bør være obligatorisk for helsepersonell, og jeg vet ikke av motargumenter. Helsepersonell er voksne, og må ta sitt ansvar overfor pasienter og andre, hvis de ønsker å ha et slikt yrke.)

Er situasjonen prekær, får man heller åpent innføre tvang. Men også da er rolig og tålmodig opplysning trolig avgjørende. Lureri og fordekthet, nedvurdering, utålmodighet og manglende respekt for andres rett til å tenke og bestemme selv, fører sjelden i riktig retning. Frivillighet må være reelt frivillig. Tvang og press bak frivilligheten vekker forurettethet og er slett ikke uten konsekvenser, både for hva folk da i praksis gjør, og for hvilken innstilling de får til samfunnets diktat.

I følgende sak (fra 2013) kunne vel vedkommende lege knapt ha vist adferd som var mindre hensiktsmessig:
"Lege truet med barnevernet"
auraavis.no/.../1-37-7044998

En annen sak, som ikke angår vaksinasjon, men absolutt "såkalt-frivillighet":
Johannes Idsø: "Barnevern og maktmisbruk"
mhskanland.net/.../...

Legg til kommentar