Barn og Unge

Byrådet vil vrake stykkprisfinansiering av videregående skoler

Byrådet vil vrake stykkprisfinansiering av videregående skoler

Denne bloggen skal gi den enkelte tilgang til primærkildene, slik at folk kan vurdere selv. En viktig nyhet sist uke var at byrådet vil vrake stykkprisordningen for videregående skoler. – Selv om vi vil bli nødt til å kutte på akkurat vår skole, vil den nye modellen gi et mer forutsigbart system, sa Trond Lien, rektor ved Foss videregående skole, til Aftenposten.

I 2019 toppet Foss listen over de videregående skolene som fikk mest penger tildelt pr. elevklasse. Skolen fikk i 2019 tildelt 2,6 millioner kroner pr. klasse, viser tall fra Utdanningsetaten. I den andre enden av skalaen befinner Ulsrud videregående seg. Denne skolen fikk 1,7 millioner kroner pr. klasse i 2019, det vil si nær 900.000 kroner mindre enn Foss. I dag får videregående skoler i Oslo tildelt penger pr. elev. Populære skoler med mange søkere og mange elever i hver klasse får dermed mer penger enn skoler med færre elever.

- Over tid har vi sett at det er blitt veldig store forskjeller mellom videregående skoler i Oslo, og årsaken er kombinasjonen av stykkprisfinansiering og karakterbasert inntak, mener byråd Inga Marte Thorkildsen.

Byrådet foreslår en modell hvor en skroter den nåværende: Ifølge den nye modellen skal pengene hovedsakelig følge hver klasse, ikke hver enkelt elev: 60 prosent av tildelingen til skolene skal fordeles på antall klasser ved skolene, mens 40 prosent skal fordeles på antall elever. I tillegg skal antall elevtellinger pr. skoleår gå ned fra tre til to. Dermed må ikke skolenes budsjetter justeres så ofte som i dag og blir mer stabile.

Forslaget skal nå behandles i bystyret, og forslaget ligger på link under. Hva mener du om forslaget?

Kommentarer   

0 #1 Erik Moxnes 19-08-2019 08:48
Et skritt i riktig retning. Får vi bort det såkalte "frie skolevalget" på videregående - som er det motsatte av fritt, men tvungent etter hvilke karakterer man får - da har vi kommet enda nærmere en god skole.
Høyres skolepolitikk er en politikk for å forsterke sorteringssamfu nnet!
0 #2 Selma Flo-Munch 19-08-2019 17:07
Fantastisk forslag, veldig stolt over å være medlem av organisasjonen (Elevorganisasj onen i Oslo) som foreslo modellen! Det har alt for lenge vært et økonomisk initiativ for store klasser.
0 #3 Øystein Jetne 26-08-2019 19:32
Modellen er for enkel hvis den er gjengitt riktig. Det bør ikke gis tilskudd for elever når elevtallet overstiger 30 elever per klasse. Videre bør det gis halvt tilskudd for elever som tar Vg2 i utlandet, slik at skolene ikke ser seg nødt til å fylle alle plassene i Vg2, for så å ekskludere de elevene som har lavest karaktersnitt ved inngangen til Vg3. Et ris bak speilet kunne eventuelt være å gi økonomisk straff til skoler som ikke tar inn alle søkere med fortrinnsrett: Det er for ille at elever som har gått på videregående i to år - og prestert rimelig bra - risikerer å bli sendt til en ny skole i Vg3.

Legg til kommentar