Barn og Unge

Profitt og anbud ut av Oslo-barnevernet

Profitt og anbud ut av Oslo-barnevernet

Det er så bra når byråd Inga Marte Thorkildsen har fått til en god deal om Oslo-barnevernet:

- Byråden garanterer at all bruk av kommersielle barnevernsinstitusjoner i Oslo kommune opphører når kontraktene utløper 30. juni 2021.

- Arbeidstidsordninger som er bra for både barn og ansatte, og som sikrer at traumatiserte barn og unge får det trygt. Vi skal basere oss på undersøkelser av barns opplevelser av ulike turnuser, der trygghet skal være avgjørende. Det innebærer aksept for langturnus.

Byråd Inga Marte skriver selv: "Barns hjem skal ikke være underlagt profitthensyn og anbudsregimer. Barn som ikke har fått den beskyttelsen og omsorgen de trenger i egne familier skal ikke måtte lure på om de blir ivaretatt som de skal - eller om det er andre hensyn som teller mer enn dem selv. Foreldre som har mista omsorgen for egne barn skal ikke måtte lure på hvorfor noen tjener penger på barna deres. Dette handler om tillit. Om at velferd ikke skal være butikk - og særlig ikke når det handler om de mest sårbare iblant oss.

Derfor er jeg så utrolig glad for dette samarbeidet, faktisk tror jeg det kan føre til forandringer over hele Norge! Nå skal vi sammen utvikle trygge, gode institusjoner som ikke settes på anbud med jevne mellomrom. Varme steder der barn kan si at de får det bedre inni seg, og der medarbeiderne våre blir ivaretatt på ordentlig måte❤️

Et viktig tema har vært turnus, siden barn i barnevernet har sagt at de trenger voksne som er lengre perioder på jobb - og at det ikke er for mange voksne å forholde seg til. Det har vært vanskelig å få med fagforeningene, men nå er vi enige: når vi bygger opp barnevernsinstitusjoner i offentlig regi, skal vi basere oss på undersøkelser av barns opplevelser av ulike turnuser, der trygghet skal være avgjørende. Det er fantastisk???? Og så skal vi samarbeide med ideelle uten profittmotiv. Med dem som var der lenge før det offentlige tok ansvar, men som er blitt skvist i en konkurranse som har gjort det vanskelig å drive forsvarlig."

Kommentarer   

-1 #1 Bjørn Bjøro 09-09-2019 05:35
Det er helt korrekt når byråden i oppslaget i Klassekampen påpeker at barnevernet er i en tillitskrise. Det er viktig å være klar over at denne krisen er reell, og at den går på mange områder. Ikke minst at det har vært altfor mange akuttvedtak til skade for barn og for mange omsorgsovertake lser, blant annet ved at det ikke har vært samarbeidet med foreldrene og nettverket, eller at dette har vært for dårlig. Kongsberg barnevern har vært og er en progressiv foregangskommun e, og de reduserte antall akuttvedtak med 90 prosent, og jeg er med min 10-årige erfaring som tidligere ansatt i det tunge barnevernet i Oslo overbevist om at det er best for barna, og for langsiktig økonomi.

Oslo har beveget seg i riktig retning, med langt færre akuttvedtak i 2018 enn årene før, færre saker for fylkesnemnda og tingretten, og for første gang gikk barnevernutgift ene ned.

Jeg har også lang erfaring som tidligere tillitsvalgt i barnevern og jobbet selv ved institusjon. Jeg kan derfor trygt si at avtalen som nå er inngått er noe jeg har brent for mens jeg var ansatt. Den er historisk, og svært viktig for de få barna som må være i institusjon for en periode.

Det må også innrettes slik at institusjonene, eller tiltakene arbeider opp mot familie og barnas nettverk for i vanskelige situasjoner å skape gode relasjoner og se om barna etter hvert kan leve opp i familiens nettverk og ikke som alternativ se hen til egne arbeidsplasser. Det er lett å gjøre bevisst eller ubevisst, særlig om det drives av privat profitthensyn, men også om det drives kommunalt. Jeg skal ikke strø malurt i begeret med å gå inn i detaljer i en lenge varslet skandale på området i kommunal regi, bare påpeke at jeg i bakgrunnen hjalp til med å advare byråden i 2016, og at del av saken nylig er blitt avdekket i Dagbladet. Advarselen ble avfeid i 2016 gjennom offentlig svar. Så får vi håpe at ny direktør i etaten jeg jobbet, Barne- og familieetaten, vil legge alle kortene på bordet og at byråden nå vil vise handlekraft for å rydde opp i også den delen av barnevernets tillitskrise.

Legg til kommentar