Barn og Unge

Fritidstilbud: Får alle barn og unge delta?

Fritidstilbud: Får alle barn og unge delta?

Redd Barna har spurt ansatte i norske kommuner om hva de gjør for å inkludere alle barn og unge på fritidsarenaen. Undersøkelsen viser at det er store forskjeller fra kommune til kommune, og at barrierer som språk, lite penger og mangel på transport hindrer barn i å få delta på fritidsaktiviteter.

Støtteordninger når ikke frem til de som trenger dem mestFlertallet av kommunene tilbyr økonomiske støtteordninger til familier med dårlig råd. Ordningene kan dekke kontingent, utstyr og støtter til reiser/cuper. Mange kommuner er usikre på om disse ordningene virkelig når dem som trenger støtte. Informasjon om støtteordninger finnes dessuten nesten alltid bare på norsk.

Ikke tilpassede utlånsordningerMange kommuner har utlånsordninger for fritidsutstyr, men åpningstidene er lite tilpasset behovet til barn og familier. Utlånssentralene er stort sett åpne på dagtid, når folk er på jobb eller skole.

Dårlig eller manglende transporttilbudTransporttilbud er sjelden tilpasset barn og unges behov, og det er få kommuner som tilbyr økonomisk støtte til transport. Det er også få kommuner som har transporttilbud for barn med behov for tilrettelegging.

Møteplasser for barn og unge – store variasjoner i åpningstideneMange kommuner sier at de har en møteplass for barn og unge, men åpningstidene er svært varierende. Noen kommuner har åpent alle hverdager, mens andre har bare åpent en dag i måneden.2/3 av kommunene har møteplasser som er universelt utformet slik at alle barn kan delta, uavhengig av funksjonsevne.

Finnes knapt informasjon på et annet språk enn norskEn stor del av kommunene svarer at de har en oversikt over aktivitetstilbud, men kun to kommuner sier at oversikten finnes på andre språk enn norsk.

Hva er din erfaring fra ditt nærmiljø? Er det noe du savner eller som bør endres på?

Kommentarer   

0 #1 Hanne Pernille Lomøy 14-10-2019 07:41
I min bydel i Oslo finnes det ikke ett eneste fritidstilbud tilpasset barn med spesielle behov. Det synes jeg er nitriste greier. Jeg har en bekjent med et barn som kunne trenge det, og hun har etterspurt dette i årevis og får knapt nok svar på henvendelsene sine.
0 #2 Tone Wiik 16-10-2019 07:57
Juba Lørenskog er på Juba sin sommerleir hvert år. Her samarbeider organisasjonen med etaten innvandring og integrering. De har de siste årene hatt med ca. 10 barn på leir, noen har vært med flere år. Dette gir også kontakt med foreldre, og er en fin brobygging.
0 #3 Pål Ebbestad 16-10-2019 08:13
Godt spørsmål og nå har det vært valg, kommunevalg i landet, og slett ikke sikkert nyvalgte representanter har oversikt over dette nå.
Repeter spørsmålet om 6 mnd så mulig det foreligger et mer reelt svar.
Kanskje dette blir en aktivitetsbank?

Legg til kommentar