Barn og Unge

Kan man skille et sårbart barn som har opplevd traumer fra sin eneste omsorgsgiver?

Kan man skille et sårbart barn som har opplevd traumer fra sin eneste omsorgsgiver?

Guri Waalen Borch har sendt epost til alle stortingsrepresentantene i Høyre, Frp, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Her utdrag fra eposten hun sendte til representantene i Senterpartiet og Høyre.

"Jeg skriver til deg fordi du er politiker fra et parti som ikke ønsker å hente barn som lever under elendige forhold hjem fra Al Hol uten å splitte barna fra mødrene. En slik atskillelse fra mor er nok noe av det barna frykter mest, fordi de allerede har sett folk bli drept. De har sett ting ingen barn skal se. Redd Barna melder om at de som har mødre, klamrer seg til dem, redde for å miste dem.

Kan man skille et sårbart barn som har opplevd traumer fra sin eneste omsorgsgiver? Svaret er nei. Det er både et juridisk nei og et psykologfaglig nei. Juridisk sett har barnet rett til å få omsorgssituasjonen vurdert av barnevernet, det skal være til barnets beste dersom mor og barn skilles fra hverandre. Uten en slik vurdering har ingen stater lov til å skille mor og barn, ref. artikkelen om ikke-atskillelse fra foreldre i barnekonvensjonen og retten til familieliv," skriver hun blant annet"

Les hele hennes tekst under "les mer."

 

Hei,

Jeg skriver til deg fordi du er politiker fra et parti som ikke ønsker å hente barn som lever under elendige forhold hjem fra Al Hol uten å splitte barna fra mødrene. En slik atskillelse fra mor er nok noe av det barna frykter mest, fordi de allerede har sett folk bli drept. De har sett ting ingen barn skal se. Redd Barna melder om at de som har mødre, klamrer seg til dem, redde for å miste dem.

Kan man skille et sårbart barn som har opplevd traumer fra sin eneste omsorgsgiver? Svaret er nei. Det er både et juridisk nei og et psykologfaglig nei. Juridisk sett har barnet rett til å få omsorgssituasjonen vurdert av barnevernet, det skal være til barnets beste dersom mor og barn skilles fra hverandre. Uten en slik vurdering har ingen stater lov til å skille mor og barn, ref. artikkelen om ikke-atskillelse fra foreldre i barnekonvensjonen og retten til familieliv. I tillegg kommer dette:

«Hvis du får valget mellom å sende barnet fra deg eller la barnet bli værende i leiren, der de risikerer å bli alvorlig syke eller i verste fall dø – det er ikke en reell valgsituasjon. Derfor kan du ikke bygge dette på samtykke. Det blir både uetisk og juridisk galt.» Professor i barnerett ved Oslo Met, Elisabeth Gording Stang til Nrk 4. juni.

Norges fremste psykologer har uttalt seg, det samme har Advokatforeningen og Psykologforeningen i saken om barna i Al Hol. Psykologer peker på erfaringer fra 2. verdenskrig der det viste seg at barn som ble evakuert uten omsorgsgiver klarte seg svært dårlig selv om de ble fjernet fra krigen. Barn som har hatt traumatiske opplevelser, trenger tryggheten fra eneste gjenværende omsorgsgiver ekstra mye. Dersom barna i Al Hol mister mødrene sine brått, vil det trolig prege dem for resten av livet. Det vil være til hinder for at de skal klare seg godt videre. Selv om mødrene må straffeforfølges i Norge, har vi et system som tilsier at de kan ha samvær dersom barnevernet vurderer dette. En eventuell atskillelse fra mor kan finne sted under trygge omgivelser og forhold, og barnet kan oppleve en forutsigbarhet som er umulig dersom de skilles i leirene.

Jeg stusser veldig over at såkalt ansvarlige partier ikke tar til seg kunnskapen, både juridisk og barnefaglig, de har blitt presentert for. Man har faktisk egentlig ikke noe valg: som leder i Advokatforeningen Jens Johan Hjort påpeker, Myndighetene har en handlingsplikt.

Dersom 4-åringen eller flere barn dør, er det ingen vei tilbake. Jeg tenker på den lille fireåringens lillesøster. Å miste storebroren vil være et enormt tap. Jeg tenker på opplevelsene barna har av frykt, utrygghet og mangel på utvikling i leiren hver eneste dag. Noen slutter å snakke og spise. Forholdene er umenneskelige. Dersom vi ikke hjelper dem snart, vil skadene være mye større når de en gang kanskje klarer å komme seg til Norge. Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne, det vil jeg tro dere er enige med meg i.

Terrorforsker Hegghammer var ute på NRK i dag og mente terrorfaren vil være liten om kvinnene hentes til Norge. De har som dere helt sikkert er fullt klar over, også en rett til å stilles for retten, rett til en rettferdig rettssak. Nå opplever de i stedet en form for kollektiv, grusom straff, en straff uten dom.

Jeg ber dere gå i dere selv og tenke igjennom om dere virkelig er villige til å la barn lide og til og med kanskje dø, gjennom ikke å handle i denne viktige saken.