Barn og Unge

Oslo-barnevernet: Plan for redusert bruk av enetiltak

Oslo-barnevernet: Plan for redusert bruk av enetiltak

Barnevernets enetiltak har i den senere tid vært gjenstand for kritikk.

Særlig er det blitt stilt spørsmål ved voksentettheten, kostnadsnivået og ikke minst hvorvidt man kan vise til faktiske resultater for barna som bor i slike tiltak. I notat Barne -og familieetaten har sendt fram til byrådet gir en overordnet oppsummering av den kunnskapen vi så langt har om enetiltak. Etaten gir videre sine vurderinger av nødvendig utviklingsarbeid på området. Kortversjonen av etatens notat er:

"Barne -og familieetaten har innhentet kunnskap fra Forandringsfabrikken, barn og unge fra Oslo i enetiltak, Landsforeningen for barnevernsbarn, kontaktpersoner i barneverntjenesten, egne ansatte og nyere forskning på institusjonsområdet.

Hovedkonklusjonen fra kartleggingene er at enetiltak oppleves som og synes å være virksom hjelp for noen, men langt i fra alle som denne type tiltak er valgt for. Som i andre institusjonstiltak er relasjonen mellom beboer og personalet avgjørende for kvaliteten.

Barne -og familieetaten vil i samarbeid med barn og unge, bydeler m.fl. utvikle en plan for redusert bruk av enetiltak i Oslo kommune."

Er fagmiljøet enige her?

Kommentarer   

0 #1 Ola Bog 27-10-2019 07:10
ENETILTAK, VOKSENTETTHET, KOSTNADSNIVÅ
Her ser vi åssen allerede s p r å k e t de bruker er fremmedgjørende , menneskefiendtl ig. "Enetiltak" - hva faen er det? Nei, det står ikke i ordboka. Må være et såkalt buzzword: /ˈbʌzwəːd/ noun, informal, a word or phrase, often an item of jargon, that is fashionable at a particular time or in a particular context: "the latest buzzword in international travel is ‘ecotourism’"
0 #2 Kjetil Andreas Ostling 27-10-2019 13:33
Det er et veldig godt initiativ av BFE! I tillegg til betydningen av relasjon påpeker notatet betydningen av utviklingsstøtt ende miljøterapi fra erfarne fagfolk.
0 #3 Tommy Thompson 27-10-2019 14:04
Bra av Oslo kommune som ivaretar bredden i kunnskapsgrunnl aget på en fin måte ved å ta med brukerne i viktige prosesser.
0 #4 Asbjørn Sagstad 27-10-2019 17:16
Dette er veldig bra da situasjonen slik den er i dag roper etter nye måter å møte de utsatte og sårbare barna på. Forøvrig stor honnør til byrådet (og Inga Marte spesielt) som i den nye politiske plattformen tydeligjør en ny retning for Oslo-barneverne t med bl.a utfasing av de kommersielle aktørene. Det er god musikk i ørene for de mange som nener at velferdstjenest ene må drives uten profitthensyn. Mvh Asbjørn Sagstad, Ideelt Barnevernsforum www.ideelle.no
0 #5 Brit Huse Fredriksen 31-10-2019 07:53
Barn trenger kjærlighet og at noen bryr seg. Ikke et iskaldt rom med plastmadrass og ettersyn. Skulle fjerne kjølhalt den idioten som fant på dette med enetiltak. Selv voksne i fengsel skal ikke sitte i isolat eller ei naken celle over lang tid. Gutten satt på et rom i flere år og mor fikk kun 12 besøk i året. Hvem kan finne på noe så uhyrligheter.

Legg til kommentar