Barn og Unge

Barnevern: NHO forsvarer enetiltakene

Barnevern: NHO forsvarer enetiltakene

I fjor kjøpte det statlige barnevernet plasser for barn i enetiltak hos private for 650 millioner, i all hovedsak hos medlemsbedrifter i NHO. 

VG og Dagbladet har avdekket alvorlig svikt i systemene som skal ta seg av de mest sårbare barna. Det må aldri være tvil om at faglige vurderinger av barnets beste ligger til grunn ved valg av tiltak innen barnevernet, understreker For velferdsstaten. Slik er det ikke i dag. Kommersielle selskap som tjener penger på at barn bor i enetiltak, har vært med på beslutninger om enetiltak. Dette er antagelig bare toppen av isfjellet. Kommersielle selskap har også dype sugerør i fosterhjemsomsorgen og institusjonsbarnevernet. I tillegg kommer utstrakt bruk av private konsulenttjenester. Kommersielle interesser er inne i alle deler av barnevernet. Medienes graving oppfattes som en trussel mot deres pengesekk.

NHO Service og Handel arrangerte 13. november derfor et spontanseminar om enetiltak «for å nyansere og reflektere om hvorfor enetiltak kan være rett tiltak for noen».

For velferdsstaten var til stede blant direktørene som vil nyansere medienes kritiske blikk på deres innbringende virksomhet.

Les deres møtereferat: «Ulike nyanser av barnevernsblått».

Kommentarer   

#1 Eilev Groven Myhren 24-11-2019 09:38
NHO tek dei i forsvar, ja,. Dette er jo ein næringsveg.
+1 #2 John Kornelius Idland 28-11-2019 20:53
NHO. Og dens vern av sine innovative entreprenør-med lemmer.
Bli med her på en slags markatur !
Terreng-omvisni ng i virkeligheten gjør susen serru.

Investerings-objektet var da 12 år.
Plettfri vandel kun. I alle retninger. Tillitsverv. Jovial. 2000 + venner. Skoleflink.

Vernet ønsket derfor å investere i en innelukket plass på en av de mange
Yndige Små Enheter. Privat og særdeles vellykket investerings-en treprenør.
Høyt verdsatt ! Men en med nå innelåste knivskuffer.
Personalet her hadde også utpreget kjærlige tilbøyeligheter .
Hadde der funnet seg sitt helt perfekte virke-område.
Revir vil noen påstå.

Hjemmet protesterte vilt.
Til ingen nytte mot Makten. Her ved Vernet.
To tøffe og oppblåste politi-lakeier hentet barnet.
Likblek etter en halvtime helt alene, lot det seg føre vekk.
HELLET her var at det da ikke var visse personer tilstede.
Det hadde betydd - i heldigste fall - 2 stk uføretrygdede.
Kostbart skulle det da uansett ha blitt.

Tvangs-oppholdet varte i 9 usigelig lange mnd.
2 til 3 investerings-ba rn innelåst.
Men de innsatte selv fikk ikke låse mot uinviterte og uønskede kvelds-besøk.
Opptil 10 stk ansatte. Heldøgns-drift.
12-års objektet beholdt sin vante skole. Derfor taxi-frakt 2 g 35 km, 5 d/uke.
Døgnkost-sum unndratt offentlighet.
Men her itte no' knussel. Pytt pytt. Penger nuk.

Noe fri i julen. Men tilbake til anstalten før kjærlig leggetid.
Faren klarerte lovlydig besøks-adgang med Vernet.
Men straks, etter besøk 1: "Min Leder sier at du ikke er ønsket her". Bråstopp.

I saken for fylkesnemnda forsto plutselig nå alle at plasseringen var noe som
"ikke skulle ha skjedd".
Der etter en lynkjapp, men særdeles skammelig saks-behandling .
Men altså da først etter 9 mnd langt feilgrep. Mot mindreårig.
Regi, ansvar, skyld: Norsk barnevernetat.
Barnet tilbake i hjemmet samme kveld.
Ingen unnskyldning. Beklagelse. Erstatning (money gone...). Ingenting.

3 dg etter himmelsk og overlykkelig hjemkomst, dro Vernet i gang på nytt.
Ønsket barnet til et fosterhjem !! (Helt sant !)
Jeg varslet da straks Fylkes-figuren. Denne reagerte nå kjapt - faktisk.
Det ble straks rolig.

Hva denne tidligere hadde bedrevet på Yndige Små Enheter, er unntatt min viten.
Men - garantert og beviselig - ikke utført sine kontroll-funksj oner av personalet slik at lovens tilsiktede formål ble oppnådd.

Barneombud nr 10 ( ?? ). Aktorinnen fra applaus-rettssa ken.
Med noe ballast fra juridisk (ut)dannelse. Skulle man gjerne kunne håpe.
Og hva bedriver så Skrika-Bejer Engh:
Forlanger m e r e p e n g e r fra nåværende regjering.

Eg berre spyr: Til kva føremoner. Til hvilke dyktige økonomi-entrepr enører.
For hvilke flere feil-plassering er. Unødvendige. Faglig utilstrekkelig begrunnede.
Skade-påførende og ubotelige.

Ikke til utradering av et fallert system nei.
Men til stadige pålappinger i en etats-konstruks jon som a l d r i har vært liv laga.
Pga system-feil fra A til Å. Og fram og tilbake igjen. Over hele fjøla.
Usammenhengende, ukontrollert og uverifisert tanke-vrakgods fra innhyret og instruert faglig ukyndighet.

Start nå heller i riktig ende.
Tilby den komplette BV-sammensverge lsen en luftbåren visning over olje-brønnene i Nordsjøen.
Tilby hver deltager en slags fallskjerm. I form av 1 stk paraply.
Det kan vel lett falle regn der også.

You have no rights to post comments