Barn og Unge

Yngre kriminelle: Deltidsjobb et godt virkemiddel

Yngre kriminelle: Deltidsjobb et godt virkemiddel

Det har vært mye fokus på unge som har mye kriminalitet.

Bydel Grunerløkka har særlig valgt å satse på deltidsjobb som et virkemiddel for sosial kompetanse og pro sosial utvikling. Bydelen skriver:

"Bydel Grünerløkka har et tverrfaglig samarbeid rundt hver enkelt ungdom som blir registrert med mye kriminalitet. Det utarbeides et individuelt tilpasset tverrfaglig opplegg og bydelen er kreative i sitt arbeid for å få til et best mulig og faglig forsvarlig tilbud. Barnevern, NAV og Gateteamet (Oppsøkende miljøterapeuter seksjon kultur og fritid) er primære aktører her.

Bydelen har flere tiltak rettet mot ungdommene, men har særlig valgt å satse på deltidsjobb som et virkemiddel for sosial kompetanse og pro sosial utvikling – og ikke minst arbeid i et kriminalitetsforebyggende perspektiv. Ungdommene tjener egne legale penger, arbeidslivetsbestemmelser, føring av timelister, struktur og oppmøte med støtte fra bydelens oppsøkende ungdomstjeneste, Gateteamet. Flere av ungdommene har lav eller ingen forutsetning for å gjennomføre videregående skole, men ved å bli introdusert for arbeidslivet øker motivasjon, framtidsutsikter og interesse for yrkesvalg. Dessuten blir dødtid på fritiden fylt opp med ansvar og tillit.

Jobben er et reelt arbeidsforløp de ikke ønsker å miste."

Tiltaket er ikke så ulikt det andre bydeler satser på. Les bydelenes egne rapporter for deres tiltak mot sårbar ungdom på linken nedenfor.

Kommentarer   

+1 #1 Martin Brostigen 12-12-2019 12:17
Hei. Takk for at du fremhever deltidsjobber som viktig virkemiddel i det kriminalitetsfo rebyggende perspektivet. Dette var et svært spennende prosjekt som jeg vet bydelen viderefører. Vi har sett hvilken mestringsfølels e det gir og at man ved å se ungdommene som ressurser, gir dem en rolle med positive forventninger og at dette tenner motivasjon for videre arbeid og utdanning. Dynamisk og fleksibel oppfølging fra miljøterapeuter (utekontakter) ved behov har også vært viktig og at de møter ungdommen i en normal (arbeid) setting. Mvh Martin (tidligere SALTO koordinator i bydel Grunerløkka)

You have no rights to post comments