Barn og Unge

Utkast til nasjonal rammeplan for SFO/Aktivitetsskolen – les og gi innspill!

Utkast til nasjonal rammeplan for SFO/Aktivitetsskolen – les og gi innspill!

Arbeidet med en nasjonal rammeplan for SFO/Aktivitetsskolen er i gang.

Nå deler Utdanningsdirektoratet det første utkastet i en innspillsrunde. Innspillsrunder er åpne for alle, og de som ønsker kan uttale seg. Alle innspill vil bli publisert på udir.no.  

Direktoratet skriver:"Vi utvikler en ny nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen (SFO), som skal bidra til et mer likeverdig tilbud i SFO. Skolefritidsordningene skal ta i bruk rammeplanen fra høsten 2021. Utdanningsdirektoratet har etablert en gruppe som skal skrive utkast til rammeplanen. Denne gruppen består av ansatte fra SFO, kommune og universitet og høgskole.

Vi ønsker å involvere SFO-ansatte, skoler, kommuner og andre interesserte underveis i arbeidet. Her kan du derfor se det første utkastet til rammeplanen, og komme med innspill til hvordan vi kan gjøre rammeplanen enda bedre."

Rammeplanen sendes på offisiell høring i desember 2020. 

Se utkastet til rammeplan og gi innspill her.

Frist for å gi innspill er 7. august 2020.

Kommentarer   

0 #1 Eilev Groven Myhren 01-07-2020 08:36
Eit poeng er å skrote nemninga "aktivitetsskul e".For det første impliserer dette at den "eigentlege" skulen er "passivitetssku le", og for det andre er den verkelege skuledagen avslutta. "SFO" er dermed betre ettersom dette har med ordet "fritid" - og dette er meint å vera eit tilbod for born som kan ha fritida si på skulen etter aktiv skuletid (med andre ord er ein meir "aktiv" i den verkelege skuletida enn når ein har "fri" frå ho, så "aktivitetsskul e" er som sagt berre nonsens).

Legg til kommentar