Barn og Unge

Er noen barneskoler i Oslo mer foretrukket enn andre?

Er noen barneskoler i Oslo mer foretrukket enn andre?

I Oslo, som i resten av Norge, har alle elever rett til å gå på nærskolen sin, men noen søker seg bort, enten til andre offentlige skoler eller til privatskoler. De aller fleste elever i Oslo går på nærskolen, men på enkelte skoler går kun rundt halvparten av elevene som hører til skolens inntaksområde på nærskolen. Dette er tema for en artikkel i siste nummer av Oslo-speilet, og oppsummeres slik:

- Alle elever har rett til å gå på nærskolen. De aller fleste barn, over 90 prosent, går på nærskolen, men enkelte inntaksområder har mye skolebytting.

- De største kontrastene finner vi mellom naboskoler. Vi finner «par» eller «klynger» av skoler med særlig høy og særlig lav oppslutning i alle deler av byen, men de største kontrastene mellom skoler finner vi øst i Oslo.

- Skolene med lav oppslutning har betydelig høyere andeler med minoritetsspråklig bakgrunn og elever med vedtak om særskilt norskopplæring enn gjennomsnittet for barneskolene i Oslo.

- Skolene med lav oppslutning har også over gjennomsnittet høy andel elever med foreldre med lav utdanning. Skoler med høy oppslutning ligger under gjennomsnittet.

- Tallene viser at det er tydelige skiller mellom hvor populære skolene i Oslo er, og at kontrastene er større i øst enn i vest. Det finnes ingen oversikt over hvorfor familier søker skolebytte, men statistikken tyder på at sosioøkonomiske forhold, som minoritetsspråklig bakgrunn, og foreldres utdanningsnivå, har betydning.

Les hele artikkelen. Hva er andres innspill og reaksjoner på dette?

Kommentarer   

#1 Tore Bareksten 04-07-2020 10:41
Finansieringen av barneskoler i Norge er bedre enn i USA. Der er det vanlig at skolene finansierer av lokale skatteordninger . Dette fører til at skoler i middelkassens forsteder har god økonomi, mens skoler i de fattigstes sentrumsområder har dårlige skoler med større klasser, dårligere utstyr og så videre..
+1 #2 Tore Bareksten 04-07-2020 10:45
Det er som sagt bedre i Norge, men også her påvirker skolens økonomi av foreldrenes økonomi og kontaktnett. Det var kanskje ikke helt tilfeldig at mange av PC-ene som ble til overs etter Lillehammer OL havnet hos Treider og andre skoler på vestkanten?

Rike foreldre har selvsagt større muligheter til å betale leiropphold, utenlandsturer og ekstra utstyr enn fattige. Skal utdanningstilbu det bli helt likt, må nok skoler i fattige bydeler få mer penger enn skoler i velstående bydeler.

You have no rights to post comments