Barn og Unge

Varsku fra barnevernet i Oslo: Bekymringsfull økning

Varsku fra barnevernet i Oslo: Bekymringsfull økning

Bydelsbarnvernet i Oslo varsler økning av saker med ungdom med utagerende eller kriminell atferd, rus og psykiatri.

I en orientering fra bydelsbarnevernet i bydel St. Hanshaugen heter det blant annet:

"Barnverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under skadelige omsorgsforhold får hjelp og omsorg til rett tid. Etter en betydelig nedgang av meldinger i 2018 er St. Hanshaugen barneverntjeneste nå tilbake på et normal-nivå. Antall undersøkelser og tiltak er generelt stabilt, men det har vært en markant økning i institusjonsplasseringer så langt i år.

Antall plasseringer utenfor hjemmet har økt markant i første del av 2020. Per 11.06.2020 hadde 15 barn vært plassert i institusjon, på samme tidspunkt i 2019 og 2018 var det henholdsvis 5 og 9 barn som hadde vært plassert i institusjon. Dette er i hovedsak ungdom med utagerende eller kriminell atferd, rus og psykiatri.

Slik barneverntjenesten vurderer situasjonen, viser dette en eskalerende utvikling i ungdomsmiljøene som også viser seg i de andre sentrumsbydelene og i Oslo som helhet. Bydelen står overfor en stor utfordring med tanke på å skulle møte denne utviklingen i ungdomsmiljøene, på lik linje med resten av Oslo.

Det mangler et tiltaksapparat for denne gruppen i Oslo. Barnevernet i Oslo er i behov av flere lokale tiltak og tiltak på tvers av bydelene. Det finnes flere anerkjente metodiske verktøy/tiltak som benyttes i andre kommuner, men som Oslo ikke har tilgang på. Derfor jobber barne- og familieetaten nå med å utvikle et eget tiltak som skal møte det varslede behovet i Oslo."

Les hele saken her.

Kommentarer   

+1 #1 Aina Sørdahl 11-08-2020 09:32
Håper Oslo sitt barnevern får de nødvendige tiltak og midler for å møte dette.
På bygda bekymrer vi oss også for det stadige dårligere helsetilbudet ifht psykisk helsehjelp for barn og unge med lange reiseavstander, kun poliklinisk behandling og mangelfull mulighet for oppfølgning så tett som mange unge har bruk for.
#2 Bjørn Bjøro 11-08-2020 17:00
En av de anerkjente metodene som brukes i andre kommuner er MST, Multisystematis k terapi, mens barna bor hjemme. Fra min tid i barnevern i Oslo husker jeg dette som et byomfattende tilbud i regi av Barne- og familieetaten. Bydelene betalte fullt etter stykkpris, ingen rammefinansieri ng. Bydeler syntes det var for dyrt, bestillingene sank, og tilbudet ble avviklet.

Daværende etatsdirektør sendte ikke - slik hun skulle ha gjort - konsekvensvurde ring oppover, slik at politikerne hadde informasjon til å foreta valg om de ville avvikle tjenesten eller ikke.

Avviklingen var et resultat av liberalisme og feighet, og det er dette den nye etatsdirektøren nå har fått i fanget, i tillegg til at etaten vil endre modellen noe.

Det er bare å erkjenne at liberalismen har gått ut over barn og unge, deres familier og omgivelser.
+1 #3 Hanneke Ørne Bruce 11-08-2020 18:47
Samtidig er dette et tilsynelatende gjentagende fenomen mot sluttet av sommerferien, er det ikke? Etter å ha jobbet med minoritetsungdo m i over 20 år, virker det på meg at sommerferien er lang for ungdommene og uro/rastløshet/ kjedsomhet kan ligge til grunn for noe av atferden?
-1 #4 Liv H Wiborg 11-08-2020 20:38
Etter Fylkesmannens rapport og kritikk av barnevernet i Oslo, er det vel på tide at Oslo legger ned barne og familie etaten og gjør som andre kommuner går inn under Buf-etat. Nå er ikke Buf-etat alltid å skryte av, men en institusjonspla ss koster mindre. Systemet i Oslo med at hvert bydelsbarnevern selv skal dekke dyre plasseringer på eget budsjett, gjør vel at billige tiltak prøves for lenge? og barna blir for skadet? Og barnevernsleder ne vet ikke/tør ikke fatte vedtak som de er forpliktet til,selv når budsjettet er overskredet.
+2 #5 Ingvild Stjernen Tisløv 12-08-2020 11:46
Flott at barne og familieetaten er i gang med å ansette folk til et eget team som skal jobbe med dette. Trist at Oslo kommune avviser samarbeid med NUBU når det gjelder denne målgruppa. Om man både kunne tenkt nytt OG lyttet til 20 år med implementerings erfaring og spisskompetanse ville synergieffekten vært stor.
+1 #6 Helene Johanne Helskog Emilsen 14-08-2020 08:59
Det kan nok stemme det du sier Hanneke, bare at i år så har de hatt «ferie» siden mars, og derfor er nok antallet og utfordringene enda større.. I ferietid er det nok færre rammer, mindre oppfølging fra voksne og mer tid til å gjøre ingenting - for dem som ikke har noe å gå til..

You have no rights to post comments