Barn og Unge

Hvordan bekjempe ungdomskriminalitet i Oslo

Hvordan bekjempe ungdomskriminalitet i Oslo

Det har de siste årene vært en viss økning av ungdomskriminalitet i Oslo, med økning fra 2016 til 2020, men med en markant nedgang i perioden da byen har vært stengt ned på grunn av smitteverntiltak. Det er tidvis stor oppmerksomhet om dette i mediene, og mye debatt både om omfang, årsak og tiltak

Mange har blitt skremt av dette, og våre politiske motstandere har benyttet dette til å skape en fortelling om en utrygg by. Dette er bakgrunnen for at Oslo SV nedsatte en arbeidsgruppe vinteren 2020 for å videreutvikle SVs politikk på hvordan vi kan begrense ungdomskriminalitet. Gruppa har vært ledet av Petter Eide.

Arbeidsgruppas rapport er delt i tre; fakta, årsaker og tiltak. Arbeidsgruppa har benyttet seg av statistikk, samt rapporter og møter med politiet og eksperter på området. Avgjørende for arbeidsgruppa har vært å få klarhet i fakta, hvor omfattende er ungdomskriminaliteten, har den gått opp eller ned? Hvem er de unge kriminelle, og hva slags bakgrunn har de? Arbeidsgruppa har også forsøkt å danne seg et godt bilde av årsakene til ungdomskriminalitet.

Virker strengere straffer mot ungdomskriminalitet? Hvilke sosiale og økonomiske tiltak mot sårbare grupper virker? Tilslutt vil du finne en rekke forslag til løsninger som er arbeidsgruppas innspill til politiske organer i SV. Er analysen dekkende? Treffer forslagene?

Kommentarer   

+2 #1 Ingrid Berg 20-09-2020 07:41
Er egentlig "bekjempe" et godt ordvalg? Hos meg bringer det fram tanker om evig kamp. Bør ikke samarbeid være et bedre ord? Og det samarbeidet bør jo starte i ung alder, slik at de unge tenker seg nøye om før de planlegger noe kriminelt. Man kan nok bekjempe voksne, men jeg mener at samarbeid med barn (gjennom gode tilbud som barna ønsker) må være langt bedre enn å bekjempe dem.
#2 Karianne Jaabæk 28-09-2020 05:54
Utrolig viktig arbeide - og det er helt klart mulig å få til mye - det er nok nødvendig med tett og konstruktivt samarbeide og bruke de erfaringene som finnes

You have no rights to post comments