Barn og Unge

BUP: Dagens systemer er i utakt med barn og unges behov

BUP: Dagens systemer er kort sagt helt i utakt med barn og unges behov

Det er byråd Inga Marte Thorkildsen som sier dette:

"Det er egentlig helt merkelig at det psykiske helsehjelpsystemet for barn og unge er laget som de er (tenker da først og fremst på BUP-ene i spesialisthelsetjenesten):

- De er utilgjengelige for barn og unge i det daglige

- Ventetida er ofte lang, og mange må reise langt for å komme dit

- Barna og ungdommene må dra i skoletida og mister verdifull undervisning

- Det stilles krav om utredninger med skjemaer (som barn ofte hater), og diagnoser (som kan virke sykeliggjørende) før barna kan få hjelp

- Barna møter voksne de i utgangspunktet ikke har et forhold til, til samtaler på et kontor

- Ofte tilbys barna maks en time (eller tre kvarter) i uka

- Foreldre har i utgangspunktet innsyn i det barna snakker med behandler om " 

Les hele hennes tekst nedenfor.

 

Dette skriver byråden:  

Det er egentlig helt merkelig at det psykiske helsehjelpsystemet for barn og unge er laget som de er (tenker da først og fremst på BUPene i spesialisthelsetjenesten):

- De er utilgjengelige for barn og unge i det daglige  

- Ventetida er ofte lang, og mange må reise langt for å komme dit  

- Barna og ungdommene må dra i skoletida og mister verdifull undervisning  

- Det stilles krav om utredninger med skjemaer (som barn ofte hater), og diagnoser (som kan virke sykeliggjørende) før barna kan få hjelp  

- Barna møter voksne de i utgangspunktet ikke har et forhold til, til samtaler på et kontor  

- Ofte tilbys barna maks en time (eller tre kvarter) i uka  

- Foreldre har i utgangspunktet innsyn i det barna snakker med behandler om  

Jeg vet ikke hvilken forskning eller kunnskap som skulle tilsi at alt dette er lurt? Men jeg vet om mange frustrerte barn, familier og behandlere som kjenner på hvor vanskelig det er å få og gi god hjelp. Og verre er det faktisk blitt, med pakkeforløp og innsatsstyrt finansiering. Så hvorfor ikke snart slippe de ansatte fri til å gjøre jobben godt? Bort med de mange skjemaene, pakkeforløpene og standardiseringene som gjør at god hjelp blir så vanskelig å gi. Jeg ønsker meg en forsterka kommunal helsetjeneste, i tverrfaglige team med god tid og ressurser, og som utvikler seg med utgangspunkt i de behovene barn og unge faktisk har:  

- Til stede der barn og unge befinner seg, for eksempel på skolene, i tverrfaglige miljøer som blir kjent med barna, og som også jobber systemisk med skolene for å fremme helse og utvikling, og bekjempe problemer som mobbing.

- Gode på å bygge relasjoner og samarbeide med barn og unge, fordi tillit er alt i en behandlingsrelasjon

- Gode på traumer og på avskamming og avdekking av vanskelige ting som vold og seksuelle overgrep. Forhold som barn og unge sier de syns det er vanskelig å tørre å snakke om, men som kan ødelegge en barndom og ungdomstid hvis de ikke kommer fram i lyset slik at skammen kan bli mindre og årsakene blir gjort noe med.  

Dagens systemer er kort sagt helt i utakt med barn og unges behov. Jeg er derfor helt enig med Barneombudet. På tide å tenke nytt!