Barn og Unge

De vet ikke hvor de skal sove neste natt: Slik lever barna som ikke har et sted å bo

De vet ikke hvor de skal sove neste natt: Slik lever barna som ikke har et sted å bo

Alvorlig rapport fra Norges Røde Kors:

"Det finnes barn og unge i Oslo som ikke har et trygt sted å bo. Hvis de ikke finner en sofa å sove på, tar de bussen hele natten eller legger seg til å sove på døgnåpne treningssentre og under fotballtribuner.

Fenomenet er beskrevet i den nye rapporten «De får ikke en sjanse» fra Røde Kors, som analytiker Ingrid Iversen Hølaas står bak. Hun har intervjuet barn og unge som har manglet et trygt hjem, folk i hjelpeapparatet og ansatte i videregående skoler.

– Det jeg ble mest overrasket over, er at dette er et kjent problem i hjelpeapparatet og i skolesystemet. Veldig mange av de jeg intervjuet på skolene kjente barn og unge som ikke hadde et trygt sted å bo og ikke visste hvor de skulle bo neste natt, sier hun.

Hun sier det finnes barn og unge med bostedsutfordringer i alle sosiale lag og på alle kanter av byen.

– De forteller ofte at en utfordrende familiesituasjon med rus, psykisk sykdom eller vold i hjemmet gjør det vanskelig for dem å bo hjemme, forteller Ingrid Iversen Hølaas," skriver den nye Avisa Oslo.

Kommentarer   

#1 Romy Rohman 11-12-2020 08:57
Dette er kjent, vi som jobbet på «Ungdomskontore t» før bydelsdesentral iseringen i Oslo på 70-80 tallet i Oslo opplevde dette også den gang. Fryktelig at dette ikke har endret seg til det bedre for disse barna og ungdommene.
#2 Tove Vesla Gjæver Pedersen 11-12-2020 09:00
Æ kan ikke tru at dette gjelder Norge? Eller e æ så dum?
+1 #3 Therese Hongrø 11-12-2020 09:01
Og likevel gjøres ingenting?! Det er nok av tomme hus hvor man kjapt kunne fått til noe. Det handler utelukkende om vilje!
+1 #4 Astri Rohde 11-12-2020 12:09
Stakkars barn. Håper de får hjelp. Oslo bør få ekstra penger fra staten til sosiale saker siden byen får så store sosiale utfordringer
#5 Grethe Tangen 11-12-2020 17:42
En utfordring er at barna/unge tør å be noen voksne om hjelp, og at de vet hvor de kan få hjelp.
+1 #6 Bjørn Bjøro 12-12-2020 08:46
Moralsk og etisk er det forkastelig at unge utsettes for dette. Samfunnsøkonomi sk gir det tap, fordi det til de grader minsker muligheten for at de som voksne vil få et liv uten store behov for støtte, og ofte med svak egen inntekt.

Det er korrekt at det er sammensatt, men tanken om et eget opplegg og egen koordinering på tvers av bydeler er viktig. Også at innsatsen er tilstrekkelig kraftig overfor bostedskommuner.

Barnevern, som en hjelpetjeneste, bør kunne løse noen av sakene, og presse fram løsninger sammen med andre instanser. Etter tidligere å ha jobbet i byomfattende barnevern og fulgt debatten, ser jeg hvordan barnevern kan skaffe seg kapasitet: Få direktoratet og andre til å endre, slik at bekymringsmeldi nger blir i de sakene de etter loven skal være, de alvorlige sakene som kan føre til tiltak. Da vil mye unødvendig ressursbruk bli skrelt bort, og mer kapasitet kan brukes på de virkelig vanskelige sakene, også på å hjelpe bostedsløse.

Det er ikke alltid det skal mer penger til, det er ikke minst å jobbe mer målrettet og smartere, og nettopp ikke gå ut - slik blant andre direktoratet har gjort - for å oppnå å få inn en rekke bekymringsmeldi nger som aldri skulle vært sendt, og som er i strid med loven.
+1 #7 Gry Karlsen 14-12-2020 13:10
Hvorfor hjelper de ikke der det trengs da?
De går jo inn og "hjelper" der det ikke trengs, og kan holde på i åresvis med feil og uforsvarlige tiltak.
Det har ingenting med hjelp å gjøre, men feil bruk av ressurser.
Bruk ressursene riktig, så vil alt gå så veldig mye bedre for de fleste.

You have no rights to post comments