Barn og Unge

Jan Bøhler sine politiske forslag vil gjøre Groruddalen til et farlig sted

Jan Bøhler sine politiske forslag vil gjøre Groruddalen til et farlig sted

Daglig leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO, Kenneth Arctander Johansen, skriver:  

"Bård Dyrdal, leder LEAP og politioverbetjent, og jeg kritiserer Senterpartiets forslag om å ransake alle ungdommer i Oslo øst som reiser kollektivt, og sentralisere politiressurser vekk fra distriktene for å drive "klappjakt" på strafferettslig vanskelig definerbare miljøer som driver med kriminalitet.  

Det som har slått meg er de veldig forskjellige beskrivelsene fra Bøhler og de ungdommene jeg har snakket med som har minoritetsbakgrunn.

Bøhler skriver i boka si 'Østkantfolk' at politiet er grepet av snillisme og oppfører seg som miljøarbeidere som bare smiler og gjør ingenting. De må altså bli hardere og sette seg mer i respekt.  

Ungdom på sin side beskriver en systematisk forskjellsbehandling, der de blir stoppet av politiet og undersøkt uten å ha gjort noe galt, samtidig med få fritids- og jobbmuligheter.  

Vi trenger et bedre samarbeid mellom politi og publikum og mellom politi og andre etater for å forebygge og etterforske alvorlig kriminalitet, og vi trenger gode sosiale tiltak som forhindrer utenforskap og arbeidsledighet.  

Vi trenger ikke at politikerne mister besinnelsen og setter i gang et race to the bottom der man overbyr hverandre med å være "hard mot de harde" og, tross gode intensjoner, ender opp med å forsterke de problemene vi har i dag."  

Les deres artikkel nedenfor under "les mer".

 

Jan Bøhler sine politiske forslag vil gjøre Groruddalen til et farlig sted.

Av Kenneth Arctander Johansen (daglig leder i RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet) og Bård Dyrdal (Leder LEAP og Politioverbetjent)

Samtidig med at Senterpartiets førstekandidat til neste stortingsvalg, Jan Bøhler får bred mediedekning som Groruddalens ombudsmann, ber han om en totalitær og brutal politipraksis som vil gjøre situasjonen farligere for folk som bor i Groruddalen. Han vil ha hyppige visitasjoner av all ungdom i bydelen (VG 1. desember) og klappjakt på alle som har kontakt med mennesker det er mulig å definere inn i en form for gjeng (Dokument 8:55 S (2020–2021)).

Gjengdefinisjonen vil ramme mange, for gjenger kan være så mangt. Strafferettslig er det vanskelig å definere skillet mellom kameratgjenger der enkeltmennesker begår lovbrudd, og kriminelle grupper. De eneste som er «dumme nok» til å skilte med hvem de er, er MC-gjengene. Med mindre det er MC-krigen Bøhler ønsker å gjenoppta, vil dette bli en innsats mot mer udefinerbare, usunne flerkulturelle ungdomsmiljøer i Groruddalen.

Noen av disse gjengene kontrollerer de lokale narkotikamarkedene. Hvor mange av dem som skal nedkjempes, og hvor mange nye som er villige til å ta over markedene når de er borte, vet ingen. Det vi vet er at det er snakk om mange, og at hver eneste ungdom som stemples som gjengkriminell skyves lenger ut på skråplanet. Arbeiderpartiets innstilling til rusreformen er en av grunnene for Bøhlers trivsel i SP som nå tar skrittet videre og revitaliserer en tapt narkotikakrig, der tiltakene i liten grad er bygget på analyser og kunnskap om årsakene til problemene. I en krig overlever kun de mest brutale. De som ingen tør å «tyste» på. Ingen politienhet i noe land, har klart å løse problemene slik.

I boka ‘Østkantfolk’, forklarer Bøhler noe av ungdomskriminaliteten med at politiet ikke setter seg nok i respekt overfor ungdom. Han sammenligner politiet med miljøarbeidere som bare smiler og gjør lite. Sannheten er at tre ganger så mange østkantungdommer blir straffet for cannabis, enda dobbelt så mange bruker i vest. Minoritetsungdommer forteller om systematisk forskjellsbehandling fra politiet.

Senterpartiets forslag innebærer en politikk som vil føre til mer sosial urettferdighet, og et økt spenningsnivå mellom politiet og Groruddalens ungdommer. Oslopolitiet vet at dette ikke er veien å gå, og jobber derfor med å dempe konfliktene. I Oslo er det et krav om at politiet skal jobbe kunnskapsbasert, og se den totale sammenhengen mellom tiltak og resultater. Det er slutt på den tiden da suksess kun ble målt i antall ilagte bøter og pådømte straffesaker.

For politiet og samfunnet er det viktig å bygge videre på de eksisterende samarbeidsordningene, med solid forebygging i miljøene sammen med aktører fra skole, sosialetaten og andre.

Det er ikke er mulig å løse sosiale problemer med maktbruk alene.

De varige endringene får man best til i samarbeid med dem det gjelder, ikke ved å skremme folk. For politiet kan ikke opptre på en slik måte at man fremstår som farligere enn motstanderne.

(artikkelen er publisert i Klassekampen)

Kommentarer   

#1 Sigrid Marie E. Refsum 18-12-2020 21:52
Syns denne beskrivelsen virker litt underlig. Har ikke Jan Bøhler vært ungdomsarbeider og sentral i Granittrock bl a. .. det er litt vanskelig å tro at han mener hyppig ransakelse på kollektivtransp ort skal løse noe. Men jeg har jo stussa over bøkene han anbefalte i Aftenposten. På Vestkanten kan det jo være at de undervurderer og dekker til problemer som burde vært tatt på alvor. Nei, jeg tror ikke stadige ransakelser vil løse noe særlig. Det virker vilkårlig, og ikke som god grensesetting. Ja, gjenger kan ødelegge og legge en skrekkens hånd over et nabolag, .. men .. Det er utrolig viktig å vite er satt med rettfferdighet og ikke med notorisk mistenksomhet.
#2 Inger Wilhelmsen 19-12-2020 06:24
Hva med og gi skikkelig bøter til de som har kniv event.annet ulovlig med seg
OG det vil bli tatt stikkprøver og de vet aldri når det kan skje.Men først og fremst bør de ha fag på skolen fra 1 kl.att alle mennesker er forskjellige og alle er likeverd. MAN BØR LÆRE OG HILSE IGJEN OG TA AV SEG LUA NÅR MAN GÅR INN I ETT KLASSEROM
#3 Astrid Henriksen 19-12-2020 09:46
Ikke enig. Bøhler har mye rett inder han skriver i boken sin. Hvordan i all verden kan det bli farligere ved at politiet griper inn i gjengkriminalit eten? Det betyr ikke at politiet blir mer brutalt.
#4 Odd E. Rambøl 20-12-2020 08:44
Gjengene må knusses. De tilbyr tilhørighet, spenning og penger. Oslo politiet har klart det før. Alle forebyggende tiltak er bra. Andre politifolk har sluttet fordi nærpolitiet er fjernet, nå er politiledelsen opptatt av responstid. Det er bra, men den er først interessant etter at forbrytelsen er begått.
Det viktigste tegnet på situasjonen er om folk tør melde i fra til politiet, eller om de er redd for represalier.
+1 #5 Stine Gausen Naustvåg 20-12-2020 09:01
Nå er jeg ingen ekspert! Men her har jeg mye større tiltro til mennesker som jobber daglig med temaet enn Jan Bøhler! Samt så tror jeg sjeldent at å gå hardt ut å skape dårlige relasjoner er godt for noen. Da er det bedre å gå ut, skape gode trygge relasjoner og heller ha et hode på skuldrene som klarer å se å høre hva som foregår. Hvis man tror at å gå å ransake alle ungdommer som skaper mistanke hos enhver er tingen, så tror jeg det vil skape enda større splid mellom samfunn og myndighet..
Ja, ting har eskalert, å spesielt nå under korona. Men det er ikke ungdommen sin feil. De kommer for trange kår både pengemessig og at de deler rom med flere søsken osv, de kommer fra hjem der foreldre ikke er tilstede. De søker tilhørighet og samhold, og får det på feil plass pga dårlige voksne som tilbyr de plasser i feil miljø!
Misforstå meg rett! Jeg vil bo en plass der barna mine er trygge og jeg ikke vil bekymre meg for de. Men å be at politiet skal krysse den linjen, det vil jeg ikke. Virker mot sin hensikt spør du meg.
+1 #6 Per Øyvind Hansen 20-12-2020 09:36
Jeg vil bare informere om at lysene og stien i vår lille skogteig på Lindeberg er et slikt tiltak mellom politiet, kommunen og Sameiet. Det ble planlagt i 2003, og ferdigstilt i 2005 (om jeg ikke har lest feil). Dette var tiltak for å forebygge ungdomskriminal itet. Parkeringshuset ved Asken borettslag ble seksjonert i to deler i 1996, og her ble et sv lokalene leid ut til kommunen for at ungdommene skulle ha et tilbud. Frivillighetsse ntralen og Natteravnene er tilsvarende tilbud for å forhindre kriminelle handlinger. Jeg har mye mer tro på dette, og mener bestemt at det har hatt positive effekter. Å bøtelegge, eller ransake, folk bare på grunn av mistanke blir helt feil vei å gå. Da må heller politiet være mer ute på patrulje.
#7 Tore Bareksten 20-12-2020 11:48
Jeg støtter fullt ut Jan Bøhlers kamp mot å nedlegge politistasjoner i Groruddalen og ønske om knivkontroller på t-banen når passasjerer føler seg truet, men ønsker selvsagt ikke et mer brutalt politi.
#8 Atgeirr Flø Rasmussen 21-12-2020 15:02
Tore Bareksten: Nå er det vel ikkje Jan Bøhler som har kjempa mot nedlegging av politistasjoner , men SVs Petter Eide og andre.

You have no rights to post comments