Barn og Unge

Statsforvalteren og spesialpedagogisk hjelp: Må ta stilling til barnets beste

Statsforvalteren og spesialpedagogisk hjelp: Må ta stilling til barnets beste

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med bydel Gamle Oslo som barnehagemyndighet.

Temaet for tilsynet var kommunens plikt til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven §§ 31-35 (tidligere §§ 19 a – e). Det overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere om Oslo kommune Bydel Gamle Oslo oppfyller kravene i regelverket. 

Hovedpunktet i tilsynet er kommunens vedtak om spesialpedagogisk hjelp. I de tilfeller der Statsforvalteren konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som regelverksbrudd. Det gjøres uavhengig av om det er forvaltningsloven, barnehageloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt.

Statsforvalterens tilsyn har endt med varsel om pålegg om retting av regelverksbrudd som er avdekket under tilsynet.

Statsforvalteren konkluderer slik:I kapitlene ovenfor har vi konstatert at Oslo kommune Bydel Gamle Oslo ikke oppfyller regelverket på alle områder. Vi pålegger kommunen å rette opp følgende forhold, jf. barnehageloven § 54, jf. kommuneloven § 30-4:

Bydel Gamle Oslo må sørge for å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp som oppfyller kravene i barnehageloven §§ 31-35, saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og barnekonvensjonen artikkel 3, jf. barnehageloven § 31. Pålegget innebærer at Oslo kommune Bydel Gamle Oslo må (korreksjonspunkter):

a) ta stilling til hva som er barnets beste når den fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

b) informere om retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 27.

Tilfeldigvis var dette tilsynet i bydel Gamle Oslo, men hvordan er det i andre bydeler?

You have no rights to post comments