Barn og Unge

Nye familier: Fabelaktig tilbud til nybakte foreldre

Nye familier: Fabelaktig tilbud til nybakte foreldre

Jeg må slå et slag for et formidabelt tilbud, under navnet: Nye familier. Alle nybakte foreldre i Oslo kan få hjemmebesøk av helsesykepleier så ofte de vil.

Følgende grupper får tilbudet:

-             Alle førstegangsfødende i Oslo

-             Alle innvandrere i Oslo som har barn fra før men får barn i Norge for første gang.

-             Familier som har barn fra før men som har behov for ekstra oppfølging.

Siste året jeg har sett tall for er 2019:

•            3616 familier har blitt fulgt opp med Nye familier i 2019.

•            6077 besøk med varighet minimum 1 time blitt gjennomført. Til sammenligning ble 4070 hjemmebesøk gjennomført i 2018.

•            Antall hjemmebesøk per familie har variert fra 1 til ca. 20

•            Siden oppstarten i 2016 har 5692 blitt hjulpet med til sammen 14 920 hjemmebesøk.

At antall hjemmebesøk varierer så mye, viser at programmet både treffer de med et stort oppfølgingsbehov, og de som klarer seg relativt bra. Men erfaringene tyder på at dette er noe alle har utbytte av.

Det må være viktig å styrke kommunenes fødselsomsorg gjennom tidlig innsats og rett til oppfølging etter fødsel. Et familieprogram som dette der førstegangsforeldre får hjemmebesøk av helsesjukepleier må da være mitt i blinken. Dette bør kopieres på nasjonalt nivå av et nytt rødgrønt flertall.

You have no rights to post comments