Barn og Unge

Oslo-barnevernet: Krevende ungdommer

Oslo-barnevernet: Krevende ungdommer

I siste møte i Oslo kommunes kontrollutvalg tok jeg opp Oslo-barnevernet.

Utgangspunktet var Aftenpostens oppslag 19. juli under overskriften "Statsforvalteren: Det ser ikke ut til at barnevernet har lykkes i sitt arbeid med de to brødrene." Og i ingressen til en av sine artikler skrev avisa: " Han ble kjørt rundt av ansatte fra barnevernsinstitusjonen. Med seg hadde 16-åringen machete og øks."

Kontrollutvalget var enig med meg i at det var grunn til å sjekke ut nærmere hvordan Oslo-barnevernet stiller opp overfor ungdom som dette. Eller som det står i Kontrollutvalgets protokoll:

"Kontrollutvalget besluttet å innhente notat fra byrådet om driftsrammer (herunder grensesetting), dimensjonering, ansvar m.v. hva gjelder Oslo-barnevernets arbeid med sterkt hjelpetrengende barn og unge med til dels kriminell adferd."

Jeg ønsker å gå nærmere inn i denne problemstillingen. Kommentarer og innspill er derfor velkomne.

Kommentarer   

-1 #1 Hilde Fossheim Steinholt 20-09-2021 16:00
Eg meiner å ha sett at Oslo kommune sjelden bruker 4-24, og undrer meg over om bakgrunnen har sammenheng med kommunens tilgang på egnede institusjoner. Eg er ikkje godt nok kjent med Oslo-modellen til å svare på det. At Oslo kommune visstnok heller ikkje bruker MST ser eg som ein klar svakhet.
Desse barna har et tydelig behov for behandling av sine adferdsvansker, og først og fremst behov for trygghet og stabilitet.
#2 Elin Saga Kjørholt 20-09-2021 19:49
Det er sikkert kjent at Barneombudet har hatt en omfattende dialog med Oslo kommune om dette. Alle dokumentene er offentlige. Mange ligger på nett, ellers bare å be om innsyn
#3 Ove Johan Ramstad 21-09-2021 04:44
Dettte gjelder bl.a 2 brødre på skråplanet, se artikkelene. Dette er krevende! Om en skal kunne hjelpe må en inn relativt tidlig fra barnevernet med bistand. Det er en utfordring for ett underfinansiert barnevern. I utgangspunktet har barn det best med forelder, omsorgsovertake lse er opprivende og lovverket motsigende. Barnevernet har dårlig rykte og foreldre blir både sinte og redde. Nærere samarbeid med barnehage og skole tror jeg er viktig.
#4 Bjørn Bjøro 21-09-2021 07:24
Det er nesten umulig å nå fram med tvang. Bortsett fra å holde barn i fengsel, slik at de ikke får gjort galt utenfor murene så lenge de sitter inne. Kanskje noe skole etc. i tillegg.

Min påstand er at barnevernet trenger ikke mer penger. Derimot trengs mer reell hjelp på brukernes premisser. Så lenge kontroll, påføring av redsel og hjelp blandes skal det mye til oppnå gode resultater. I tillegg skyves familieterapeut er med god kompetanse i endringsarbeid vekk. Jeg har sett stygge eksempler på det.

I sum er det en motstand i store deler av barnevern mot fornuftige endringer.
#5 Berit Øverland 21-09-2021 18:59
Innspill fra min datter på 16 år er at de ungdommene som raner, truer og er voldelige må oppleve at det de driver med får noen konsekvenser for dem. Hun mente at de er gamle nok til å vite at det de driver med er galt.

Et barnehagebarn kan slå, men når man er ferdig med barnehagen, så vet man at det ikke er lov å slå. Når de vet at det er galt, så er det logisk at det bør få en konsekvens. Kanskje ikke akkurat fengsel, sa hun, men noe tilsvarende for ungdom.

Min kommentar er at disse ungdommene trenger noen som kan bygge dem opp fra grunnen av. Man må skjønne at det er et langsiktig arbeid. Det er ikke bare å sette på et plaster, så er problemet løst. Mange av disse ungdommene har kanskje manglet gode rollemodeller, mange har relasjonstraume r eller har opplevd omsorgssvikt i en eller annen form. De må tas bort fra det ungdomsmiljøet de er i, og starte forfra med traumebasert omsorg og klare rammer.

Lovlydig ungdom har krav på trygge arenaer hvor de kan møte andre ungdom uten å frykte å bli utsatt for vold. Ungdomsklubbene i byen er i liten grad tilpasset aldersgruppen 16-18 år. Denne alderen er en overgangsfase i livet som er veldig sårbar. De som har glemt hvordan det er å være ungdom kan for eksempel se NRK serien Rådebank. Jeg håper Oslo kommune styrker tilbudene til de eldste barna (16-18 år), og lager trygge arenaer hvor ungdom kan møtes under trygge rammer og uten frykt for å bli utsatt for vold.
#6 Egil Paulsen 23-09-2021 18:46
Jeg har vært Natteravn i 20 år nå og 15 år av disse på Holmlia der jeg var 10 år som leder.

Nå er jeg leder for Natteravnene Norge Oslo sentrum gruppa. Jeg har vært på mange Roundtable møter i Søndre Nordstrand og mye bra er gjort for ungdommen og mange penger er brukt på å skape møteplasser.

Dette har helt klart hjulpet slik at færre har kommet gale veier i livet. Når det gjelder de som faller utenfor og havner i gale miljøer hjelper det ikke med mer penger. Vi kan ikke kjøpe moral ei heller sjelefred.

Skal nevne noe av det de unge sier til meg. En grunn er trangboddhet. De orker ikke å være hjemme med mindre søsken som bråker og leker når de skal gjøre lekser eller vil ha litt alenetid som er viktig for ettertanke. De trekker ut og blir et lett bytte for eldre ungdommer som er ute og rekrutterer. Da noen ikke har egne forbilder hjemme blir disse ungdommene et nytt forbilde. Tøffe gutter som gjør som de vil. Noen tjener 1500 kroner for diverse tjenester i uka som er mye mer enn de lommepengene de får hjemme. Når jeg spør hva de vil bli når de blir stor sier de; NAVE. Kanskje på fleip. Håper det??
siste jeg hørte fra en ungdom da jeg spurte hvorfor 12 til 15 åringer fikk være ute på natta var at de truet foreldrene med å ringe barnevernet å si at de blir slått hjemme. Selv om foreldrene ikke kan lese Norsk vet de hva barnevernet er og blir redde.

Hva skal man gjøre?

1. Jeg tror vi må forebygge mer i 6 og 7 trinn om konsekvenser og valg så de kan lære hva det vil si å ta ansvar.

2. Foreldre må på kurs og lære Norsk.

3. Sinnemestringsk urs. Mange av barna har sinneproblemer og lærerne er oppgitt. De hører stadig, Ikke ta på meg. Ikke snakk til meg. Lærerne blir slått og sparket til stadighet. Dette må slutte.

4. Vi må slutte og skjule hvor stort problemet er.

5. Vi må slutte å gjøre det samme år etter år og tro at vi får et annet sluttresultat. Vi har ingen flere unge å miste til rus og kriminalitet.

6. Foreldrene er de beste forebyggerne i sitt nærmiljø. De kjenner de unge og de unge kjenner dem. Enten møter de mammaen til Kari eller pappaen til Ali. De har relasjoner til hverandre. Derfor har Natteravnene i sentrum jobbet mye med å starte Dagravngrupper i og etter skoletid. På Grünerløkka har vi nå startet 8 grupper sammen med Saltokoordinato r, skolene, utekontakter og Politi.

Med de nye og sterke narkotiske stoffene kommer vi til å få mange "løse kanoner" i fremtiden som går rundt som levende trykkokere der sikkerhetsventi len ikke virker. Jeg har satt meg godt inn i utviklingen på rusfeltet og jeg tror ikke det bare er eldrebølgen som kommer i slutten av 2020 tallet. Rusbølgen kommer også hvis vi ikke gjør noe nå.

Håper mine synspunkter og erfaringer kan hjelpe. Bare ta kontakt.Med vennlig hilsen

Egil Paulsen

Leder

Natteravnene i Oslo sentrum
+1 #7 Liv Torgunn Røhr 24-09-2021 08:19
Først må jeg bare si at jeg ikke har kjennskap til Oslo og utfordringene der, men det er jo gjenkjennbart fra ellers i landet også. Jeg tenker at atferden som oftest er uttrykk for smerte, frustrasjon og avmakt.

Nylig sa en 12-åring under barnevernets omsorg dette etter å ha tent på boligen: «Ingen høre meg når eg rope eller seie ka som e viktig for meg, men de ser ihvertfall ka eg gjør. Det skrive de ned!» Det er ganske dramatisk å måtte ty til ildspåsettelse for å bli hørt. Mye handler om hvordan ungdommen blir møtt.

Det er grusomt å se barn og ungdom bli lagt i belter, tvangsmedisiner t, bli lagt brutalt i bakken av politi og påført håndjern.

Nylig ble en 12-åring fraktet fra Stavanger til Toten av politi og barnevern i et slags bur i en politibil uten sikkerhetssele på! Han hadde håndjern på da han dro. Han skulle flytte for 8. gang på to år! Jeg hadde ikke trodd det om jeg ikke hadde fått dokumentasjon, og jeg har nå hørt fra folk som jobber i systemet at dette heller ikke er uvanlig å gjøre mot ungdom. Hva er det vi driver med??? Stavanger til Toten er veldig mange timer. Om foreldre kjører vanlig bil uten å sikre barna, kalles det omsorgssvikt. Og det om det så kun er snakk om fem minutter. Hva man ville kalt det om man puttet barnet i hundebur, vet jeg sannelig ikke. Tortur? Jeg fatter ikke hvordan man får seg til det. Det er ikke rart at ungdom utagerer når de blir møtt slik. Selv en hund blir behandlet bedre, sa guttungen. Etter kun få timer rømte han fra institusjonen og hjem til mora og søsknene.

Jeg leste innleggene på bloggen din, Ivar Johansen, og jeg synes du har fått mange gode innspill der. Spør gjerne ungdommen om innspill også.
-1 #8 Elisabeth Eggum 25-09-2021 16:21
Det er en liten gruppe som må gies optimal omsorg og gode muligheter for å kunne utvikle seg. Det krever topp utdannet personell i et arbeidsforhold som er attraktiv og positivt utfordrende. Det offentlige må ha hånd om disse oppleggene.

You have no rights to post comments