Barn og Unge

Oslo-barnevernet: Krevende ungdommer

Oslo-barnevernet: Krevende ungdommer

I siste møte i Oslo kommunes kontrollutvalg tok jeg opp Oslo-barnevernet.

Utgangspunktet var Aftenpostens oppslag 19. juli under overskriften "Statsforvalteren: Det ser ikke ut til at barnevernet har lykkes i sitt arbeid med de to brødrene." Og i ingressen til en av sine artikler skrev avisa: " Han ble kjørt rundt av ansatte fra barnevernsinstitusjonen. Med seg hadde 16-åringen machete og øks."

Kontrollutvalget var enig med meg i at det var grunn til å sjekke ut nærmere hvordan Oslo-barnevernet stiller opp overfor ungdom som dette. Eller som det står i Kontrollutvalgets protokoll:

"Kontrollutvalget besluttet å innhente notat fra byrådet om driftsrammer (herunder grensesetting), dimensjonering, ansvar m.v. hva gjelder Oslo-barnevernets arbeid med sterkt hjelpetrengende barn og unge med til dels kriminell adferd."

Jeg ønsker å gå nærmere inn i denne problemstillingen. Kommentarer og innspill er derfor velkomne.