Barn og Unge

Oslo-barnevernets arbeid med sterkt hjelpetrengende barn og unge med til dels kriminell adferd

Oslo-barnevernets arbeid med sterkt hjelpetrengende barn og unge med til dels kriminell adferd

På mitt initiativ ba Kontrollutvalget om et notat fra byrådet «om driftsrammer (herunder grensesetting), dimensjonering, ansvar mv. hva gjelder Oslo-barnevernets arbeid med sterkt hjelpetrengende barn og unge med til dels kriminell adferd."

Bakgrunnen var et oppslag i Aftenposten under overskriften «Statsforvalteren: Det ser ikke ut til at barnevernet har lykkes i sitt arbeid med de to brødrene». Avisa skrev blant annet: "«Ahmed» og «Hamza» ble kjørt rundt i byen av de ansatte på barnevernsinstitusjonen. Med seg hadde de øks og machete. – Det er selvfølgelig ikke slik en institusjon skal fungere, fastslår Statsforvalteren." Og senere: "Brødrene fikk ikke nødvendig hjelp og omsorg da de trengte det. Fylkesmannen kommer med sterk kritikk av barnevernets oppfølging av de to tenåringene."

Byrådet har sendt fram sitt svar til Kontrollutvalget, og skriver blant annet: "Utvikling av kommunale institusjonstiltak til den målgruppen det er snakk om her er en utfordring av flere grunner. Hvert enkelt barn og hver enkelt ungdom som dette gjelder har omfattende behov. BFE jobber kontinuerlig for å utvikle trygge og nyttige tiltak til denne målgruppen. Gjennom kunnskap fra barn, tilsyn og ulike gjennomganger er det påpekt behov for å styrke tilbudet barna får her. BFE har etablert nye institusjonstilbud, og også nye arenafleksible tiltak for å møte barna og bydelenes behov for tiltak på en bedre måte."

Synspunkter er velkomne.

Kommentarer   

+1 #1 Øyvind Gaathje 29-11-2021 09:54
Barnevernet har ikke ressurser, kompetanse ei eller maktmidler til å ivareta utagerende og til dels voldelig ungdom.
Skytset må rettes dit det hører hjemme
+2 #2 Bjørn Bjøro 29-11-2021 15:17
Barnevernet glipper allerede på et tidlig stadium. Dialog med foreldre følger for ofte det tradisjonelle at barnevernet har makten, og det er mer kommandering enn dialog.

Av familieterapeut er kreves det av stort sett at de har erfaring fra førstelinje, det vil si at det kreves at de allerede er blitt byråkratisert, og dermed skyves unna de som har et kritisk og bredere perspektiv for dialog og endringsarbeid.

Uten god forståelse og reell dialog kommer ikke foreldre på lag, og det blir vanskeligere å påvirke barna i god retning.

I en del tilfelle blir barna svært aktive i negativ adferd, og de blir eldre og vanskeligere å håndtere.

Notatet omhandler i stor grad byråkratiet og formelle forhold i barnevern når de er blitt eldre. Tiltak må gjøres også da, men de vanskeligste sakene blir for ofte for tunge for barnevernet, og fengsel blir "medisinen".

Men vi må ikke glemme at barnevernet - til tross for betydelige ressurser - sviktet tidlig, også fordi det satses tradisjonelt og uten reell vilje til endring - hos barnevernet. Det er i et gammelt innlegg i Aftenposten blitt kalt motstanden i barnevernet. Den består fortsatt, og den er destruktiv.
#3 Marianne Haslev Skånland 30-11-2021 11:24
Bjøro skriver: "Uten god forståelse og reell dialog kommer ikke foreldre på lag, og det blir vanskeligere å påvirke barna i god retning."

Ja, det får man si. Bjøro skyter klart og hardt, og i riktig retning. Forsøkene på å drive oppdragelse og vern av barn uten familien og uten å respektere familiebåndene har vel vist seg feilslått i mange nok årtider nå?

Barnevernet er opplært til å betrakte foreldre som irrelevante eller fiender og seg selv som kompetente. Denne opplæringen er det ingen – ennå – som har villet valse opp med. Det trengs noe helt nytt.

Foreldre er nesten eneste mulighet, og ihvertfall må de ikke demoniseres. I dette innlegget:
"Voldelige ungdommer og skolenes ansvar"
www.gd.no/.../5-18-883982
rettet jeg riktignok blikket primært mot skolen og dens forhold til både barnevern og foreldre, men det feilslåtte der stammer jo fra samme kilde.

Ivar Johansen skal ha takk for sin tålmodige interesse for disse spørsmålene over mange år. Noen annen vei enn å forsøke å vekke politikere og godtfolk i rasjonell argumentasjon og diskusjon, ser jeg ikke.

You have no rights to post comments