Barn og Unge

Oslo-barnevernets arbeid med sterkt hjelpetrengende barn og unge med til dels kriminell adferd

Oslo-barnevernets arbeid med sterkt hjelpetrengende barn og unge med til dels kriminell adferd

På mitt initiativ ba Kontrollutvalget om et notat fra byrådet «om driftsrammer (herunder grensesetting), dimensjonering, ansvar mv. hva gjelder Oslo-barnevernets arbeid med sterkt hjelpetrengende barn og unge med til dels kriminell adferd."

Bakgrunnen var et oppslag i Aftenposten under overskriften «Statsforvalteren: Det ser ikke ut til at barnevernet har lykkes i sitt arbeid med de to brødrene». Avisa skrev blant annet: "«Ahmed» og «Hamza» ble kjørt rundt i byen av de ansatte på barnevernsinstitusjonen. Med seg hadde de øks og machete. – Det er selvfølgelig ikke slik en institusjon skal fungere, fastslår Statsforvalteren." Og senere: "Brødrene fikk ikke nødvendig hjelp og omsorg da de trengte det. Fylkesmannen kommer med sterk kritikk av barnevernets oppfølging av de to tenåringene."

Byrådet har sendt fram sitt svar til Kontrollutvalget, og skriver blant annet: "Utvikling av kommunale institusjonstiltak til den målgruppen det er snakk om her er en utfordring av flere grunner. Hvert enkelt barn og hver enkelt ungdom som dette gjelder har omfattende behov. BFE jobber kontinuerlig for å utvikle trygge og nyttige tiltak til denne målgruppen. Gjennom kunnskap fra barn, tilsyn og ulike gjennomganger er det påpekt behov for å styrke tilbudet barna får her. BFE har etablert nye institusjonstilbud, og også nye arenafleksible tiltak for å møte barna og bydelenes behov for tiltak på en bedre måte."

Synspunkter er velkomne.