Barn og Unge

Hva kjennetegner barnefattigdom?

Vi snakker om barnefattigdom når barna lever i husholdninger som ligger under fattigdomsgrensen. Men hva kjennetegner de som i størst grad opplever fattigdommen på kroppen? spør Anne Skevik Grødem i en ny artikkel. De viktigste risikofaktorene er: De er oftere barn av ikke-vestlige innvandrere, de er barn som har mange brødre og søstre, og de er barn hvis foreldre ikke er i lønnet arbeid.

Les mer hos NOVA

Barne- og ungdomspsykiatrien forsømmes

De politikere som ikke tar konsekvenser av advarsler om et utilstrekkelig hjelpeapparat får samtidig at sterkt medansvar for det som de siste uker er beskrevet som en tiltagende voldssituasjon blant innvandrerungdom i hovedstaden. «Vi skal gjøre det viktigste først», sier Høyrebyrådet. Det er da svært underlig at  sterkt hjelpetrengende barn og unge ikke gis tilstrekkelig helsehjelp, skriver Ivar Johansen i Aftenposten. 
 
Les mer

Halvparten av ungdommene i Oslos barnevernsinstitusjoner er feilplassert

Fylkesmannen i Oslo og Akershus slår alarm. Etter å ha vært på tilsynsbesøk i en rekke barnevernsinstitusjoner i Oslo, er fylkesmannen bekymret for behandlingstrengende barn som plasseres i barnevernsinstitusjoner. Fylkesmannen påpeker i et brev til fylkeslegen i Oslo at barna i barnevernsinstitusjonene kan være suicidale, psykotiske og med et stort behandlingsbehov uten at de får tilbud om psykiatrisk behandling. Fylkesmannen kan fremlegge konkrete eksempler. Det var i 1998, men jeg er dessverre redd for at situasjonen i stor grad er den samme i dag.

Les mer i Aftenposten

Mange kriminelle etter psykiatrisk behandling

Hver femte gutt og hver tiende jente er døde. To av tre gutter er blitt kriminelle. Dette er de nedslående resultatene fra en etterundersøkelse av tidligere ungdoms-psykiatriske pasiente. Psykiater Ellen Kjelsberg har undersøkt skjebnen til 1095 ungdommer som var innlagt ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri (SSBU) mellom 1963 og 1981. 149 av dem er allerede døde, skriver bladet Psykisk helse.

Les mer i Vårt Land

Elever som faller utenfor i skolen får ikke tilstrekkelig hjelp

Elever som faller ut av skolen, har størst risiko for å bli kriminelle, kommer det fram i en svensk undersøkelse om risikofaktorer i barns oppvekst. Men samtidig kan vi lese at i Oslo står 670 elever med lærevansker på venteliste for utredning fra PP-tjenesten. Og situasjonen ved skolestart i 1998: 25 stillinger i PP-tjenesten er ubesatt på ubestemt tid. De svakeste barna i Oslo-skolen blir rammet av det dramatiske kuttet.

Les mer om den svenske undersøkelsen
Les mer om ventelister i PP-tjenesten

Omsorgssvikt går i arv

Omsorgssvikt går i arv. Mange barn kunne unngått store psykiske problemer bare helse- og sosialvesenet var flinkere til å fange opp utsatte foreldre. Barn som ikke får hjelp til å bearbeide smertefulle opplevelser, vil videreføre dem til egne barn. Det er viktig at hjelpen kommer tidlig i livsfasen dersom den skal ha noen virkning.  - Det er lettere å gi foreldre hjelp og støtte før de opplever å komme til kort, enn etter at de har lidd nederlag. Her kan helsestasjonene utnyttes på en mye bedre måte.

Barneranere: Garvede kriminelle fire år etter

I 1996 ble 11 unge gutter siktet for en serie alvorlige barneran i Oslo. Politiavdelingssjef Finn Abrahamsen, uttalte den gang: "Disse barna må ha hjelp, hvis ikke er jeg redd politiet vil få mye med dem å gjøre i fremtiden". Og han fikk rett: 4 år etter er samtlige tungt kriminelt belastet. Hjelpeapparatet stilte ikke opp i tilstrekkelig grad.

Les mer i Aftenposten

Søndre Nordstrand: Tre fritidsklubber kan bli stengt

Hundrevis av ungdommer i bydel Søndre Nordstrand er i løpet av uken innom de tre klubbene på Seterbråten, Hallagerbakken og Søndre Holmlia. Bydelsadministrasjonen har foreslått at fritidsklubbene skal nedlegges, men saken er ennå ikke avgjort. - Hvis fritidsklubbene blir nedlagt, frykter vi på sikt at ungdomskriminaliteten vil øke. Det store ungdomsmiljøet i bydelen er utfordrende, i stor vekst og med mange minoriteter, sier politioverbetjent Mari Bollingmo ved Manglerud politistasjon.

Frykter trøbbel for unge etter kutt på 2 mill.

Bydel Ekeberg-Bekkelaget må spare penger og har fjernet utekontaktene. - Kunnskapsløst, raser politiet og advarer mot økt ungdomskriminalitet og flere barnevernssaker. - På sikt vil ungdomskriminaliteten øke. Nordstrand bydel kuttet sine to utekontakter i fjor sommer. Der øker ungdomskriminaliteten, sier politioverbetjent Mari Bollingmo ved Manglerud politistasjon.

Alle barn bør få hjelp innen 30 dager

I gjennomsnitt venter barn og ungdom 56 dager før de får psykiatrisk hjelp i Oslo. - Så lang ventetid kan få dramatiske konsekvenser for de som trenger hjelp, sier Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse. Unge som ikke er i akutt fare for å skade seg selv, men for eksempel sliter med adferdsproblemer, må ofte vente atskillig lenger enn 56 dager. Ørstavik mener dette kan få dramatiske konsekvenser for unge: - De blir tatt ut av skolen i lengre perioder. Lang ventetid kan gi katastrofale følger. Vi ser hvordan selvmordstallene for unge går oppover. Det kan henge sammen med at familiene og barna ikke får hjelp tidlig nok. Lang ventetid gir en følelse av ikke å bli tatt på alvor, sier Ørstavik.

Les mer i Aftenposten