Barn og Unge

Barns helse avhengig av sosial status

Vi liker å tro at vi lever i en del av verden hvor rike og mindre rike har samme tilgang på velferdsgoder som helse og medisin. Men slik er det ikke. En ny studie viser at forekomsten av kroniske sykdommer blant barn er høyere i familier der foreldrene har lav inntekt og lav utdanning. Det er også slik at de øverste sosiale lagene er de ivrigste brukerne av medisinsk ekspertise.

Les mer i Apollon

Ungdom i krise uten botilbud

En ung jente som besøkte sitt lokale NAV-kontor var forvilet, og kunne fortelle at hun var utsatt for grov vold av sine foreldre, senest sist natt. Det var klart at det ville være klokt å gi jenta alternativ, midlertidig, overnattingsmulighet. Jenta var over 18 år, så tiltak via barnevernet var ikke aktuelt. Sosialkontoret der jenta var hjemmehørende kunne opplyse at det i Oslo ikke fantes akutte døgnovernattigstilbud beregnet på ungdom under 23 år, og sånn er nok dessverre virkeligheten.

Byrådets tertialrapport pr. 30. april 2003

Det er bekymringsfullt når bydelene stadig oftere forteller at de som en konsekvens av bystyreflertallets omlegging av betalingsordningene innenfor barnevern, og for så vidt også rus, ikke tar hensyn til hvilke tiltak som er til barnets beste, men legger opp til det nest beste eller tredje beste. I situasjoner hvor barnet egentlig burde fått den spisskompetanse, det en plass på barnevernsinstitusjon med særskilt spisskompetanse og tett bemanning kunne gi, blir barnet av kortsiktige budsjetthensyn i stedet avspist med forsterkede, men ikke tilstrekkelig forsterkede tiltak i hjemmet.
På sikt vil dette bli svært kostbart for kommunen. Dette er kostnader som vil komme tilbake til kommunen i fullt monn om noen år, med barn og unge som er utsatt for offentlig omsorgssvikt, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet byrådets tertialrapport.

Årsberetning 2003 - Virkninger av regnskap for 2002 m.v.

”Hvis fritidsklubben i Søndre Nordstrand blir nedlagt frykter vi på sikt at ungdomskriminaliteten vil øke.” Det er ikke hvem som helst som sier dette. Det kommer fra leder for forebyggende avdeling ved Manglerud Politistasjon. Dette er bydelen som for noen år siden fikk mye oppmerksomhet fra statsministeren, partiledere, biskop og byrådsleder Erling Lae etter det tragiske drapet på Benjamin Hermansen. Alle garanterte, ikke minst byrådslederen, for at alt skulle bli gjort for at dette ikke skulle skje igjen. Kommunen skulle støtte opp under positive ungdomstiltak, fritidsklubber, ungdomsarbeid og skolene. Vi ser at gradvis blir løftene glemt når fjernsynskameraene skrus av. Bydelsutvalget Søndre Nordstrand har til behandling forslag om å halvere fritidsklubbtilbudet. Stenge Hallagerbakken fritidsklubb og Seterbråten fritidsklubb. Stoppe all driftsstøtte til Søndre Holmlia fritidssenter. Flere hundre ungdommer vil da miste sine fritidstilbud. Foreløpig er vedtaket utsatt til over sommeren, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet justert kommunebudsjett for 2003.