Brukervalg og valgfrihet

Brukervalg og sosial dumping

Brukervalg og sosial dumping10. februar i år kunngjorde Oslo kommune anbud på "Levering av hjemmesykepleietjenester etter fast pris på rammeavtale med Oslo kommune basert på brukervalg. Brukervalg medfører at brukerne selv kan velge mellom ulike leverandører av kommunalt tildelte tjenester" i bydel Vestre Aker. Anbudsfristen er gått ut og bystyrets finanskomite er orientert om status.

Trond Jensrud og meg selv sendte derfor i går følgende brev til Byrådet: "SV og AP viser til dagens orientering i AU i finanskomiteen (30.3.2009). Vi er uenig i forslag til fremgangsmåte i sak om anbudsrunde i bydel Vestre Aker. Istedenfor at man skal avgjøre anbudsrunden nå, bes det om at avgjørelse utsettes til granskningsrapporten foreligger."

Vi mener at kommunen først skal avvente resultatet av denne granskningen, og en undersøkelse Kommunerevisjonen gjør på samme saksområde.

Valgfrihet - på borgernes premisser

Valgfrihet - på borgernes premisserJeg holdt i dag et foredrag for Arbeiderpartiet i Bergen under overskriften: "Valgfrihet - på borgernes premisser". Og et av hovedbudskapene var: Valgfrihet er bra på det som betyr noe for borgeren:

Velge mellom a) å bo i eget hjem, b) omsorgsbolig med tilstrekkelig hjelp eller c) sykehjem/institusjon. En forutsetning for å oppfylle førstevalget er tilstrekkelig hjelp fra hjemmetjenestene.

Les PowerPoint-plansjene (hvis problem; last ned på egen maskin og åpne det derfra)

Valgfrihet kan være bra det

Valgfrihet kan være bra det"Valgfrihet kan være bra det" var tittelen på foredraget jeg holdt tirsdag for helse- og sosialkomiteen i Bergen bystyre. Det innebærer å respektere borgernes 1.valg: Å være trygge på å få hjelp når behovet oppstår, og være trygg på at hjelpen er tilstrekkelig. Valgfrihet er bra for det som betyr noe for borgeren; velge mellom å bli boende i eget hjem og - når den tid kommer - på sykehjem. Da er nøkkelen å få tilstrekkelig hjelp fra hjemmetjenestene. Og hjemmetjenestens brukere er opptatt av tilstrekkelig hjelp, til avtalt og ønsket tidspunkt, av faste hjelpere og ikke minst: fleksibilitet på både innhold og volum. Det er en valgfrihet på det borgerne er opptatt av.

Les PowerPoint-foredraget (hvis problemer:last ned på egen maskin, og åpne deretter(

Kan de syke selv velge riktig behandlingsform?

Kan dy syke selv velge riktig behandlingsform?Pasientens innflytelse på sin egen behandling er en selvfølgelig og lovfestet rettighet. Men når pasienten forventes å velge, uten å ha de nødvendige kunnskaper som er nødvendig, risikerer vi at helsevesenet blir både urettmessig og ineffektivt, heter det i en artikkel i tidsskriftet Vetenskap & Praxis, utgitt av det svenske statsorganet Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Fr.P-styrt eldreomsorg: Ustabile hjemmetjenester

Fr.P-styrt eldreomsorg: Ustabile hjemmetjenesterÅse Løkser (90) fortviler. Hun må gå en måned uten hjemmehjelp. Bydel Nordre Aker har ikke nok folk på jobb, og da er Løkser en av dem som bli "nedprioritert". – Jeg synes dette er helt forferdelig! sier Åse Løkser. I forrige uke opplevde 90-åringen at hjemmetjenesten avlyste sitt besøk rett før de skulle komme og hjelpe henne med rengjøringen onsdag morgen. Grefsen-kvinnen fortviler over forklaringen: – De sa at på grunn av bydelens økonomi har ikke hjemmetjenesten lov til å leie inn vikarer for å dekke fravær. De får ikke lov!

Hjemmesykepleien i bydel Nordstrand kommer til stadighet for sent. En pleietrengende kvinne har ofte måttet ligge i sengen og vente på morgenstell.

- Jeg trenger hjelp til å komme ut av senga fordi jeg er spastisk i det ene beinet. Jeg er lam i venstre side og må følges på do fordi jeg er så ustø, forteller Liv Berit Andersen. Hun er helt avhengig av hjelp fra hjemmesykepleien i Bydel Nordstrand. Avtalen er at hjemmesykepleien skal komme mellom halv ni og ni på morgenen. Og mandag forrige uke toppet det seg virkelig for kvinnen. - Da kom de 14.00. Før de kom fikk jeg to anfall fordi jeg ikke hadde tatt medisiner. Jeg kan i verste fall få serieanfall, som kan gå videre inn i noe som heter status epilepticus. Det er koma, og det kan man dø av, forteller Andersen.

Ansvarlig byråd er Fr.P.s Jøran Kallmyr, men hans hovedfokus er ikke først og fremst gode offentlige tjenester, men valgfrihet for de få.Les mer om situasjonen i bydel Nordre Aker
Les mer om situasjonen i bydel Nordstrand

Brukervalg: Stort forbedringspotensiale i den kommunale hjemmesykepleien

Brukervalg: Stort forbedringspotensiale i den kommunale hjemmesykepleienByrådet har offentliggjort en evalueringsrapport for prøveprosjektet med brukervalg i hjemmesykepleien i bydel Vestre Aker. Kun 7,2 prosent velger annet enn kommunen som leverandør, og da synes jeg det viktigste er at kommunale tjenesten bør forbedres:
 
Bydelens største forbedringspotensial ser ut til å ligge i organiseringen av hjemmesykepleietjenesten. 40 prosent av brukerne er misfornøyde med antallet forskjellige hjelpere de må forholde seg til. Nærmere 30 prosent er misfornøyde med muligheten til å få kontakt med bestillerkontoret. Det er også over halvparten av de ansatte hos den kommunale leverandøren som mener at bydelen i liten grad legger forholdene til rette for kontakt mellom bruker og bestillerkontor. Videre er 20 prosent av brukerne med kommunal leverandør misfornøyd med måten bydelen håndterer endringer i deres hjelpebehov på. Også dette forholdet blir understøttet av de ansattes vurderinger. 40 prosent av de ansatte hos den kommunale leverandøren mener at bydelen i liten grad har gode rutiner for å justere vedtak ved endringer i brukernes hjelpebehov.

Les hele evalueringsrapporten her (pdf)

Når det ikke er kvalitet som er avgjørende

Når det ikke er kvalitet som er avgjørendeDet grenser til maktarroganse når den Høyre/Fr.P-styrte kommune nå setter en strek over valgfriheten for beboerne på Hovseterhjemmet og Paulus Sykehjem, og proklamerer: Etatsledelsen i Sykehjemsetaten skal naturligvis ha førstevalget i valgfrihetsideologien, og de eldres egne valg skal underordnes denne. Uten engang å spørre de eldre kastes Bymisjonen og Care Omsorg ut, og inn kommer Attendo Care. Det er betegnede at det er Fr.P-byråd Sylvi Listhaug som er ansvarlig for slik å neglisjere de eldres egne valg. 1. oktober (datoen for når Attendo kan ta ut gevinsten i trekningen) bør eldrebyråden være real nok til å stille opp på Hovseter og Grünerløkka, og si til de eldre: Jeg er sjefen, og mine (og mine etatsjefers) valg er viktigere enn å respektere de personlige valg dere foretok, skriver jeg bl.a. i en artikkel i Aftenposten.

Private hjemmehjelpstjenester: Kontroll avdekket kvalitetssvikt

Private hjemmehjelpstjenester: Kontroll avdekket kvalitetssviktOslo kommune har foretatt kvalitetsrevisjonen hos de private leverandører av hjemmehjelpstjenester for kommunen: ASOR, City Maid AS og Prima Omsorg AS. Byrådet har i dag oversendt rapportene til bystyrets helse- og sosialkomite. Rapportene viser at det på viktige punkter er usikkerhet på hvorvidt brukerne får den kvalitative bistand som bør forventes.

Byrådet utsetter brukervalg

Byrådet utsetter brukervalg"Det er besluttet å gjennomføre mange prosjekter på området hjemmebaserte tjenester i 2008. Det er imidlertid uhensiktsmessig å gjennomføre alle samtidig. Når det gjelder utvidelse av brukervalgordningen innen hjemmesykepleie, ser jeg det som mest aktuelt å sette dette i verk høsten 2009, etter at pilotprosjektet i Bydel Vestre Aker er sluttevaluert og den bebudede gjennomgangen av bydelenes hjemmetjeneste er foretatt", skriver byråd Sylvi Listhaug i et notat som er sendt fram til bystyrets helse- og sosialkomite. Det er klokt med utsettelse, for brukervalg er et helt galt fokus i forhold til de store utforfordringer eldreomsorgen i Oslo står overfor.

Meningsfull valgfrihet

Høyres Bård Folke Fredriksen (Dagbladet 30. juli) kompenserer svake argumenter med sterke ord. Dette går nok hjem i kommende skolevalgsdebatter, men gjennomskues lett ute i det offentlige rom. Bløff og tøv, er begreper han slenger om seg med. Ja, SV har konsekvent stemt imot Høyres firmalogovalg, nettopp fordi vi har fremmet forslag om reell valgfrihet og innflytelse på det som betyr noe: Hjemmetjenestens innhold og utførelse, skriver Ivar Johansen i Dagbladet. 

Shopping som forutsetning for å få hjemmehjelp

Å være kunde i et fritt marked er sannelig krevende nok for oss rimelig oppegående og friske mennesker. Vi skal orientere oss om tilbud, sammenligne priser, sjekke forbrukerundersøkelser, kontrakter med tekst også med liten skrift, reklamere ved feil osv. Skal du få din rett om varen ikke holder mål må du kunne lovverket og være rimelig bestemt overfor en selger som satser alt på å avvise deg. Det er krevende å være kunde. Sjuke 80-åringer bør ikke tvinges inn i denne kunderollen som forutsetning for å få hjemmehjelp, skriver Ivar Johansen i Nordstrand Blad.