Brukervalg og valgfrihet

Ulempene ved fritt brukervalg

Mange pasienter er fornøyd med valgfriheten og de private aktørene - og det er bra. Uten å undervurdere kreftpasientenes evne til gode brukervalg, tillater vi oss likevel å frembringe bekymring rundt utviklingen i helsevesenet. Konkurranseutsetting og profitt kan gå på bekostning av effektivitet og faglig kompetanse. Hvordan kan pasientene i størst mulig grad sikre seg høy kompetanse på de tjenestene de faktisk velger? spør Øyunn Granerud og Britta Hjertaas i Fransiskushjelpen.

Les artikkelen
Les kommentarer fra feltet

Nacka: Kommunen nedlegger den kommunale hjemmetjeneste

Den svenske kommunen Nacka har framstått som fyrtårnet i Norden for brukervalg og New Public Management. Den borgerlige styrte kommunen var av de første i Norden som innførte brukervalg i hjemmetjenesten. De private firmaene ble gitt bedre driftsvilkår enn den hjemmetjeneste kommunen drev i egen regi (rett til å yte tilleggstjenester). Dermed ble den ikke konkurransedyktig, og nå foreslår bystyrets borgerlige flertall å nedlegge den hjemmetjeneste kommunen driver i egen regi. Alt overlates til et 40-talls private firmaer.


Les mer

Fritt brukervalg gir større klasseskiller

Forskere frykter at gamle som har engasjerte og ressurssterke pårørende, vil sikre seg de beste plassene på sykehjemmene. Kari Eika har forsket på eldre som ikke har engasjerte pårørende og mener at det er disse som blir taperne hvis det innføres mer brukervalg i eldreomsorgen.- I den grad brukervalgsordningene fungerer slik at folk velger på grunnlag av kvalitet, gjør disse ordningene de mest sårbare enda mer sårbare, sier Eika. Hun mener brukervalg er en viktig rett for de eldre, men frykter likevel at gamle som har engasjerte pårørende, vil sikre seg de beste plassene, mens de uten ressurssterke og engasjerte pårørende ender opp på de dårligste sykehjemmene.

Les mer hos NRK