Brukervalg og valgfrihet

Private hjemmehjelpstjenester: Kontroll avdekket kvalitetssvikt

Private hjemmehjelpstjenester: Kontroll avdekket kvalitetssviktOslo kommune har foretatt kvalitetsrevisjonen hos de private leverandører av hjemmehjelpstjenester for kommunen: ASOR, City Maid AS og Prima Omsorg AS. Byrådet har i dag oversendt rapportene til bystyrets helse- og sosialkomite. Rapportene viser at det på viktige punkter er usikkerhet på hvorvidt brukerne får den kvalitative bistand som bør forventes. Rapportene avdekker disse svakheter:

• Leverandørene er godt i gang med å bruke pleie og omsorgssystemet Gerica for å dokumentere tjenestene som utføres til brukerne. Det er avdekket mangler når dette gjelder både tiltak og tidsplaner for brukerne og daglig ajourføring av tjenesten som utføres i brukers hjem

• Det er usikkerhet om i hvilken grad de som utfører tjenesten også bistår brukere ved å varsle/formidle behov for andre tjenester

• Det er avdekket manglende renhold ved besøk/kontroll i brukeres hjem

• Det er usikkerhet knyttet til de ansattes språkkunnskaper for å utføre tjenesten

• Det er usikkerhet om i hvilken grad internkontrollsystemet er implementert ute i tjenesten/hos de som utfører tjenesten

• Den er usikkerhet knyttet til den delen av tjenesten som omfatter pleie og omsorg til personlig stell/grunnleggende behov

• Det er usikkerhet knyttet til om system for/melding av endrede hjelpebehov

Først og fremst viser kanskje rapportene at brukervalg i seg selv ikke bidrar til en kvalitetssikring av pleie- og omsorgstjenester. Eldre mennesker er lite flinke til å klage, og velger ikke nødvendigvis bort leverandører som kvalitetsmessig ikke har tilstrekkelig standard.

En viktig erkjennelse må derfor være at kommunen må styrke kvalitetssikring av leverandører når bystyreflertallet nå har utvidet brukervalgsordningen til også å gjelde hjemmesykepleie. Det holder ikke da bare å ta stikkprøvekontroller av en håndfull brukere en gang eller to i året.

Les rapporten vedr ASOR
Les rapporten vedr CityMaid
Les rapporten vedr Prima Omsorg