Brukervalg og valgfrihet

Brukervalg: Stort forbedringspotensiale i den kommunale hjemmesykepleien

Brukervalg: Stort forbedringspotensiale i den kommunale hjemmesykepleienByrådet har offentliggjort en evalueringsrapport for prøveprosjektet med brukervalg i hjemmesykepleien i bydel Vestre Aker. Kun 7,2 prosent velger annet enn kommunen som leverandør, og da synes jeg det viktigste er at kommunale tjenesten bør forbedres:
 
Bydelens største forbedringspotensial ser ut til å ligge i organiseringen av hjemmesykepleietjenesten. 40 prosent av brukerne er misfornøyde med antallet forskjellige hjelpere de må forholde seg til. Nærmere 30 prosent er misfornøyde med muligheten til å få kontakt med bestillerkontoret. Det er også over halvparten av de ansatte hos den kommunale leverandøren som mener at bydelen i liten grad legger forholdene til rette for kontakt mellom bruker og bestillerkontor. Videre er 20 prosent av brukerne med kommunal leverandør misfornøyd med måten bydelen håndterer endringer i deres hjelpebehov på. Også dette forholdet blir understøttet av de ansattes vurderinger. 40 prosent av de ansatte hos den kommunale leverandøren mener at bydelen i liten grad har gode rutiner for å justere vedtak ved endringer i brukernes hjelpebehov.

Les hele evalueringsrapporten her (pdf)

Legg til kommentar