Brukervalg og valgfrihet

Fritt brukervalg gir større klasseskiller

Forskere frykter at gamle som har engasjerte og ressurssterke pårørende, vil sikre seg de beste plassene på sykehjemmene. Kari Eika har forsket på eldre som ikke har engasjerte pårørende og mener at det er disse som blir taperne hvis det innføres mer brukervalg i eldreomsorgen.- I den grad brukervalgsordningene fungerer slik at folk velger på grunnlag av kvalitet, gjør disse ordningene de mest sårbare enda mer sårbare, sier Eika. Hun mener brukervalg er en viktig rett for de eldre, men frykter likevel at gamle som har engasjerte pårørende, vil sikre seg de beste plassene, mens de uten ressurssterke og engasjerte pårørende ender opp på de dårligste sykehjemmene.

Les mer hos NRK

Legg til kommentar