Brukervalg og valgfrihet

Valgfrihet kan være bra det

Valgfrihet kan være bra det"Valgfrihet kan være bra det" var tittelen på foredraget jeg holdt tirsdag for helse- og sosialkomiteen i Bergen bystyre. Det innebærer å respektere borgernes 1.valg: Å være trygge på å få hjelp når behovet oppstår, og være trygg på at hjelpen er tilstrekkelig. Valgfrihet er bra for det som betyr noe for borgeren; velge mellom å bli boende i eget hjem og - når den tid kommer - på sykehjem. Da er nøkkelen å få tilstrekkelig hjelp fra hjemmetjenestene. Og hjemmetjenestens brukere er opptatt av tilstrekkelig hjelp, til avtalt og ønsket tidspunkt, av faste hjelpere og ikke minst: fleksibilitet på både innhold og volum. Det er en valgfrihet på det borgerne er opptatt av.

Les PowerPoint-foredraget (hvis problemer:last ned på egen maskin, og åpne deretter(